Afdeling Noord-Nederland

Het doel van PINK! afdeling Noord-Nederland is om jongeren uit Friesland, Groningen en Drenthe te betrekken bij politiek, en zich daarin te laten ontwikkelen. Wij willen dat iedere (potentiële) idealist de kans krijgt om in een positieve omgeving betrokken te raken bij onze beweging.

We zetten ons in voor de verduurzaming en vergroening van onze provincies. We zetten ons dan ook in voor een leefbare aarde en een duurzame toekomst, en beantwoorden zo de vraagstukken van nu: denk hierbij aan groene energie, een reële economie met echte banen, meer betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en onbeperkt toegang tot zorg, onderwijs, wonen en cultuur.

Bestuur Boxman

Samantha Boxman studeert op dit moment Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Ze komt oorspronkelijk uit Emmen; een echte noordeling dus.
Haar middelbare schooltijd bracht ze door op een school met een 'groen karakter'. Toen had ze al door dat de bio-industrie voor veel onnodig leed zorgt en dat het anders moet.
Ze streeft naar een maatschappij waarbij mens, dier en natuur een harmonieus geheel vormen en de onderlinge rollen in evenwicht zijn. Samantha wil bij PINK! deel worden van het Groeiend Verzet, en hoopt dat meer jongeren zich aansluiten.

Secretaris

Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken.

Beheerder

Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site

Bestuurslid acties

Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Noah de Miranda

Noah woont sinds kort in Leeuwarden waar hij werkt in de ICT. Daarvoor heeft hij in het VK International Politics gestudeerd. Na zijn terugkeer naar Nederland volgde hij de PINK! Kaderopleiding, wat hem snel overtuigde dat PINK! de PJO voor hem is. Hij is niet bang om de mens-centrische denkwijze van andere politieke partijen en organisaties uit te dagen, maar hij vindt het ook belangrijk om samen te werken voor een eerlijke, dier- en milieuvriendelijke toekomst voor Noord-Nederland. Als secretaris hoopt hij dat te stimuleren.

Tyler Rozema

Tyler is een student Communication & Multimedia Design aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij werkt parttime als website analist en tekstschrijver, en daarnaast is hij scoutsleiding bij zijn lokale scoutinggroep. Tyler maakt zich vanuit zijn idealen hard voor veel verschillende onderwerpen, waaronder emancipatie, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Maar één onderwerp is voor hem altijd prioriteit 1: het klimaat. Met PINK! en de Partij voor de Dieren zet Tyler zich in voor een ambitieus, eerlijk en effectief klimaatbeleid. Hij staat voor een betere toekomst voor mens, dier en natuur. Voor deze generatie, en alle generaties die nog zullen komen.

VACANT

Heb je interesse om Bestuurslid Acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

VACANT

Heb je interesse om Bestuurslid Financiën te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

VACANT

Heb je interesse om Bestuurslid Politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

VACANT

Heb je interesse om Bestuurslid Promotie te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Onze agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.