Afdeling Noord-Nederland

Het doel van PINK! afdeling Noord-Nederland is om jongeren uit Friesland, Groningen en Drenthe te betrekken bij politiek, en zich daarin te laten ontwikkelen. Wij willen dat iedere (potentiële) idealist de kans krijgt om in een positieve omgeving betrokken te raken bij onze beweging.

We zetten ons in voor de verduurzaming en vergroening van onze provincies. We zetten ons dan ook in voor een leefbare aarde en een duurzame toekomst, en beantwoorden zo de vraagstukken van nu: denk hierbij aan groene energie, een reële economie met echte banen, meer betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en onbeperkt toegang tot zorg, onderwijs, wonen en cultuur.

Bestuur Boxman

Samantha Boxman studeert op dit moment Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Ze komt oorspronkelijk uit Emmen; een echte noordeling dus.
Haar middelbare schooltijd bracht ze door op een school met een 'groen karakter'. Toen had ze al door dat de bio-industrie voor veel onnodig leed zorgt en dat het anders moet.
Ze streeft naar een maatschappij waarbij mens, dier en natuur een harmonieus geheel vormen en de onderlinge rollen in evenwicht zijn. Samantha wil bij PINK! deel worden van het Groeiend Verzet, en hoopt dat meer jongeren zich aansluiten.

Secretaris

Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken.

Beheerder

Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site

Bestuurslid acties

Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Femke van Splunter

Femke is een 25-jarige Brabander momenteel studerende aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Tijdens haar opleiding Onderwijskunde ontdekte ze een nieuwe passie: opkomen voor degenen in de samenleving die hun stem niet kunnen laten horen. Wat begon als een wens voor complete gelijkheid in het Nederlandse onderwijs breidde uit naar een wens voor gelijkheid en een stem voor iedereen. Vaak gefrustreerd over de huidige indeling van de samenleving zocht zij de politiek op om zo veel mogelijk verschil te maken. Na haar bachelor wil ze switchen naar een politieke master om zo haar doelen te bereiken.

Falco van Hassel

Falco studeert Diermanagement in Leeuwarden. Met zijn studie wil hij leren hoe hij zich het effectiefst in kan zetten voor dier, natuur en milieu. Het gedrag van dieren, knelpunten tussen mens en dier en de mogelijke oplossingen zijn onderwerpen die veel aan bod komen. Naast zijn bestuursfunctie voor PINK! Noord-Nederland werkt Falco voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren en is hij actief betrokken bij de werkgroep Limburg.

Frederik Tuinman

"De wereld verkeert in een toestand van crisis. Mijn doel is om jongeren te verenigen, zodat we samen in ons denken, spreken en handelen, zullen bewijzen dat er een alternatief zowel mogelijk als noodzakelijk is om de ecologische, economische en educationele crises af te wenden. Wij zijn immers de scheppers van onze eigen toekomst — wij zíjn die toekomst. Mijn taak is om het zelfbewustzijn van ons publiek te doen ontwaken en hun kennis te verdiepen, door zij aan zij met hen te strijden voor de wereld en een betere toekomst, voor het leven als zodanig en al wat ademt."

Bestuurslid financiën

Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Bestuurslid politiek

Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Bestuurslid promotie

Verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerfing

Joëlle Jagers

Bijna met een master in neurowetenschappen op zak is Joëlle niet de doorsnee veganist. Dat iedereen anders is, en zich op een ander tempo ontwikkeld vind ze daarom ook erg belangrijk. “Je kop in het zand steken” is daarentegen geen optie volgens Joëlle, en daarom gaat ze graag de discussie aan over hedendaagse problemen rondom duurzaamheid, milieu en leefomstandigheden voor mens en dier. Met haar kritische houding, die ze normaal gesproken weet toe te passen in haar onderzoek, hoopt ze een goede aanvulling te zijn bij PINK!

“Don’t believe everything you think”, maar sta open voor verandering!

Shanne Bouma

Shanne studeert Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In haar studie richt zij zich voornamelijk op democratische vernieuwing, Latijns-Amerikaanse en Europese politiek. Naast haar studie is ze vrijwilliger bij een LHBTQ+ collectief voor jongeren. Ze is van mening dat de mondiale uitbuiting van natuur, milieu, dier en mens het grootste probleem van onze tijd is. Deze uitbuiting kan alleen stoppen door het vormen van een progressieve coalitie die strijdt voor een betere toekomst. Als bestuurslid politiek wil ze zich op lokaal niveau inzetten voor dit doel door samen te werken met andere progressieve partijen en organisaties in Noord-Nederland.

Simone Kockelkorn

Simone is wiskundestudent aan de RUG. Na onder andere deel te hebben genomen aan de buitenlandsexcursie naar Lille van 2017 en de actie-excursie naar Maastricht aan het begin van 2018 merkte Simone dat PINK! haar een manier bood om zich in te zetten voor een onmiskenbaar betere wereld. De meeste standpunten van PINK! zijn gewoon consequenties van een wetenschappelijke consensus, en hebben niet met politieke kleur te maken. Als bestuurslid promotie wil ze laten zien hoe inclusief en oncontroversieel onze boodschap is.

Onze agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.