Afdeling Noord-Holland

PINK! Noord-Holland heeft het druk. We organiseren bijna wekelijks nieuwe evenementen: lezingen, debatten, workshops, borrels. De politiek draait om ideeën en wij vinden het belangrijk dat we deze met elkaar én met de buitenwereld kunnen delen.

Daarom onderhouden we sterke banden met andere jongerenorganisaties. We trekken samen de straten op werken zij aan zij toe naar een groene maatschappij. Van Texel tot aan het Gooi, iedereen is bij ons welkom!

Bestuur De Wind

Maarten woont in Amsterdam en heeft na zijn bachelor fiscaal recht de master publiekrecht afgerond. Hij heeft zich daarbinnen gespecialiseerd in Staatsrecht en Gezondheidsrecht. Met zijn inzet voor PINK! wil hij onder andere bereiken dat jongeren zich meer verdiepen in de belangrijke thema’s die PINK! aan het hart gaan en hij hoopt dat zij daarmee het belang gaan inzien van het stemmen op de enige partij met een planeet brede visie!

Tobio Aarts

Tobio woont in Amsterdam en volgt een master neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en start in februari 2019 een opleiding tot biologiedocent. Hij streeft naar een volledig duurzame en rechtvaardige samenleving voor mens en dier en hoopt dit te bereiken op persoonlijke schaal, door het stimuleren van duurzame keuzes bij ieder van ons, en op maatschappelijke schaal, door een radicale verandering in ons socio-economisch stelsel, dat momenteel verspilling en onrecht in de hand werkt. Bij PINK! hoopt Tobio op die beide niveaus bij te kunnen dragen aan een duurzamere, socialere wereld door anderen te informeren en te activeren om zelf bij te dragen aan deze idealen.

Vacant

Heb je interesse om Bestuurslid Politiek te worden? Mail dan naar noord-holland@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Lieke bij 't Vuur

Lieke heeft Klinische ontwikkelings-psychologie gestudeerd en werkt met kinderen en jongeren in diverse doelgroepen. Zo heeft zij een tijdje als gedragsdeskundige gewerkt met jongeren met autisme. Tegenwoordig werkt zij met kinderen met dyslexie. Daarnaast is ze één dag werkzaam bij een leerwerktraject, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en dagbesteding aangeboden krijgen. Ze is tevens vrijwilliger bij het Leescafé in de bibliotheek van Hoorn. Lieke ziet het nut van mensen en dieren helpen die zelf meer moeite hebben hun stem te laten horen. Laten we er voor elkaar zijn! Aangezien zij graag schrijft, is ze tot vorig jaar actief geweest als eind-redacteur bij Young Critics en schrijft zij regelmatig kritische stukken voor Psyblog. Via PINK probeert zij haar stem te laten horen, om de planeet en daarmee meer mensen te kunnen helpen en ondersteunen. Binnen PINK is zij beheerder van Social Media Noord Holland.

Secretaris

Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken.

Beheerder

De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afdelings’ deel van de website en haar sociale media. De beheerder heeft ook een overkoepelende functie als het gaat om: het aanleveren van teksten en het inplannen van Facebook/Twitter berichten (in samenwerking met diens mede-bestuursleden) over bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd of bijgewoond. Daarnaast ondersteunt de beheerder bij het organiseren van activiteiten en eventueel de promotour.

Bestuurslid promotie

Verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Vacant

Heb je interesse om secretaris te worden? Mail dan naar noord-holland@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Heb je interesse om beheerder te worden? Mail dan naar noord-holland@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Heb je interesse om bestuurslid promotie te worden? Mail dan naar noord-holland@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Onze agenda

Nieuws en verslagen

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.