Afdeling Noord-Holland

Woon jij in Noord-Holland? Dan heb je geluk! PINK! afdeling Noord-Holland organiseert regelmatig gezellige activiteiten, leerzame trainingen, boeiende lezingen en meer. Neem contact met ons op en wij helpen jou in onze provincie betrokken te raken!

Contact

E-mail: noord-holland@pinkpolitiek.nl
Social media: Facebook

Het bestuur

Erik

Erik Puijk, voorzitter en bestuurslid financiën

Erik studeert Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Ook volgt hij de minor Development and Global Challenges aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij veel nieuwe inzichten heeft gekregen over de huidige staat van onze samenleving en de wereld. De mens heeft de neiging altijd meer te willen. Het dominante neoliberalisme draait op deze hebzucht, en we zien waar dat toe leidt: grootschalige vernietiging van de aarde, enorm dierenleed, mensenrechtenschendingen, steeds groter wordende ongelijkheid. Kortom, economisch gewin wordt boven alles gesteld. Het huidige systeem (de Westerse arrogantie) probeert haar inwoners te overtuigen dat er geen alternatief is, en dat de enige manier om een fijn leven te hebben is door mee te doen aan het hebzuchtige systeem. Erik laat zich hierdoor niet overtuigen. Als wij echt zulke intelligente wezens zijn moeten we verantwoordelijkheid nemen, een flinke stap terug doen en onze waarden opnieuw definiëren om zo een samenleving te creëren waarin rekening wordt gehouden met mens, dier, natuur en milieu. Dit zal niet binnenkort gebeuren, maar Erik hoopt bij PINK! bij te kunnen dragen aan deze herdefiniëring en vele anderen aan het denken te zetten over het doorbreken van de destructieve, Westerse hegemonie.

Lincy

Lincy Mulder, secretaris

Lincy woont in Amsterdam. Ze heeft een bachelor politicologie afgerond en volgt nu de masters Bestuurskunde en Law and Politics of International Security. Ze zet zich hard in voor mens, dier en milieu om zo een fijnere en rechtvaardigere wereld na te streven. Hier wil ze zich na haar studie ook fulltime op richten door te gaan werken bij een dierenwelzijnsorganisatie en/of milieuorganisatie. In haar vrije tijd kijkt ze graag naar series of films en probeert ze naar de sportschool te gaan en mindfulness te trainen. Ze hoopt met PINK! zo veel mogelijk mensen te bereiken en te mobiliseren om deze wereld een stukje mooier te maken voor al haar bewoners.

Fien

Fien Lindelauff, beheerder

Fien is een Amsterdamse culturele antropologie student met een passie voor de wereld. Hierbij is ze met name geïnteresseerd in hoe mensen tegen de natuur aankijken en welke structuren deze perceptie beïnvloeden. Haar minor Evolutionaire Psychobiologie geeft haar hierbij inzicht in hoe de mens is geëvolueerd en door welke ontwikkelingen zij zichzelf als superieur zijn gaan zien. Bij PINK! hoopt Fien zo veel mogelijk jongeren te kunnen laten inzien dat elke gedachtegang beïnvloedbaar is, en dat wij ons als mens weer als deel van de natuur moeten beschouwen.

Wies

Wies Ettema, bestuurslid acties

Wies woont samen met haar vriendin Lincy in Amsterdam, studeert bestuurskunde, werkt bij de groene energieleverancier Vandebron en maakt zich hard voor een diervriendelijke, eerlijke en duurzame wereld. Sinds het begin van dit jaar ontdekte Wies dat haar idealisme en wereldbeeld erg aansluit bij de standpunten van PINK!. Zodoende is ze actief geworden in de afdeling Noord-Holland als bestuurslid acties. De activiteitencommissie sluit goed bij haar aan omdat ze altijd plezier haalt uit het bedenken, organiseren en regelen van activiteiten. In het dagelijks leven haalt ze ook veel plezier uit het continue uitproberen van nieuwe sporten en activiteiten. Golfsurfen is haar favoriete sport omdat dit haar erg dichtbij de natuur brengt. Ze is een optimistisch persoon die altijd de kracht weet te vinden om in een negatieve situatie, toch tot een positieve oplossing te komen. De studie bestuurskunde sluit hier erg goed op aan omdat het gaat over het beschrijven, verklaren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. PINK! Noord-Holland stelt Wies ertoe in staat haar oplossingsgerichtheid ook toe te passen op, naar haar mening, het állerbelangrijkste maatschappelijke vraagstuk, namelijk: ”Hoe zorgen we ervoor dat we de wereld een stukje beter maken voor mens, dier en milieu?”

Rosalinde

Rosalinde Siewers, bestuurslid politiek

Rosalinde woont in Amstelveen en studeert rechten. Momenteel is ze bezig met een master Fiscaal recht en vanaf februari 2018 zal ze ook Staats- en Bestuursrecht gaan studeren. Rosalinde is actief geworden bij PINK!, omdat zij zich meer wilde inzetten voor milieu en dierenwelzijn. Zij vindt het belangrijk dat de samenleving zich meer bewust wordt van de ernst van de milieuproblemen in de wereld. Ook vindt ze het belangrijk dat mensen weten wat er vooraf gaat aan het stukje vlees dat in Nederland naar haar mening nog veel te veel gegeten (of weggegooid) wordt. Daarnaast wil zij zich verder verdiepen in de mogelijkheden voor een uitvoerbaar beter beleid in Nederland dat goed is voor mens en dier.

Andra

Andra Dols, bestuurslid promotie

Andra woont in Amsterdam en doet een master in antropologie aan Universiteit Leiden. Tijdens haar studie kwam ze er steeds meer achter hoe belangrijk ze het vindt om een stem te geven aan zij die geen stem hebben. Dit heeft haar doen besluiten om lid te worden van PINK! en daarna ook actief te worden in het bestuur van Noord-Holland. Ze hoopt door haar bestuursfunctie meer bewustwording te creëren op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en gelijkheid tussen mensen, maar ook tussen mens en dier.

Commissies

PINK! afdeling Noord-Holland heeft graag veel actieve commissieleden om het bestuur te ondersteunen. Op dit moment zijn er drie verschillende commissies in Noord-Holland om je bij aan te sluiten:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt alle activiteiten die gedurende het hele jaar bij PINK! Noord-Holland plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor leuke activiteiten zoals borrels en etentjes maar ook inhoudelijke en leerzame activiteiten zoals lezingen en discussieavonden ligt dus bij deze commissie.

Als lid van de activiteitencommissie zal je ongeveer één keer in de twee weken aanwezig zijn bij de vergadering van de activiteitencommissie, waar jouw ideeën gehoord en gewaardeerd worden. Er zijn immers veel zaken die organisatie vereisen, zoals het regelen van het thema van een activiteit, de locatie, de daarbij passende aankleding, welke film er vertoond gaat worden, welke sprekers er komen et cetera. De taken worden onderling tussen alle commissieleden verdeeld en er wordt verwacht dat elk lid hiervoor zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

De activiteitencommissie van PINK! Noord-Holland is een plek waar je gezellige studenten kan leren kennen met dezelfde idealen en wereldbeelden. Je doet relevante ervaringen op die je helpen bij je ontwikkeling terwijl je een leuke, leerzame tijd hebt en je je steentje bijdraagt aan een betere wereld.

Educatiecommissie

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Politieke commissie

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Vacatures

PINK! afdeling Noord-Holland heeft momenteel geen bestuursvacatures. Er is wel altijd vraag naar nieuwe commissieleden voor alle commissies, momenteel met name de educatiecommissie. Bij interesse, stuur een e-mail naar noord-holland@pinkpolitiek.nl.