Nodig ons uit

PINK! wil zoveel mogelijk jongeren betrekken bij politiek en actuele maatschappelijke vraagstukken. Wij geloven dat dit van groot belang is voor de cohesie in een samenleving en een voorwaarde is voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Onze samenleving worstelt met belangrijke thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en welvaartsverdeling.

Deze thema’s gaan bij uitstek jongeren aan, zij hebben immers nog een heel leven op planeet Aarde voor zich. Maar voor een toename van hun maatschappelijke betrokkenheid moeten jongeren niet alleen weten wat er speelt, maar zich er ook van bewust zijn volwaardig deelnemer te zijn aan de maatschappij. Vaak moet dit verantwoordelijkheidsbesef nog worden gekweekt. Goede voorlichting is hierin een belangrijke factor. Jongeren moeten dus eerst gaan voelen waarom het waardevol is om ook zelf ideeën in te brengen of mee te denken. Volgende stap is dat zij daadwerkelijk overgaan tot nadenken over hoe zij op individueel niveau van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. PINK! wil graag een waardevolle bijdrage leveren door voorlichting te geven op scholen en door met leerlingen een open discussie aan te gaan.

Vindt u het net als wij belangrijk dat uw leerlingen kritisch nadenken over deze thema’s? Of behandelt u deze onderwerpen misschien al in de lessen en zou onze gastles hier goed bij aansluiten? Neem dan contact met ons op!

les-3