Najaarscongres

14 oktober 2023

Congressen
Het najaarscongres is één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!. De leden komen bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen.

Koers vereniging
Op congressen worden bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden ook altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd en een plantaardige lunch verzorgd.

Eerstvolgende congres
Het voorjaarscongres vindt meestal plaats in april en het najaarscongres in oktober. Op deze congrespagina vind je meer informatie over o.a. vacatures en aanmelden naarmate het congres dichterbij komt. Houd de pagina dus goed in de gaten.

Het eerstvolgende najaarscongres begint over ongeveer

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Praktische informatie

Op deze pagina vind je in aanloop naar het congres alle informatie en updates. Inhoudelijke documenten zoals amendementen, moties, bestuursadviezen, jaarverslagen, etc. zullen niet hier, maar op de ledenpagina geüpload worden (zie inloglink linksboven of klik hier). Zodra er nieuwe of gewijzigde informatie op de ledenwebsite gezet wordt door het bestuur of de congresorganisatie, zal dat hier vermeld worden.

Lukt het niet om in te loggen op de ledenwebsite of heb je nog geen inloggegevens aangevraagd? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl. Gebruik het mailadres waarmee je lid bent van PINK!. Het kan enkele dagen duren voor dat je reactie krijgt.

28 augustus – deadline aanmelden kandidatencommissie

10 september – deadline solliciteren landelijk bestuur

19 & 20 september – sollicitatiegesprekken kandidaten landelijk bestuur

27 september – deadline indienen moties en amendementen mét feedback van het landelijk bestuur

3 oktober – deadline indienen amendementen HHR, beslispunten en resoluties

6 oktober – deadline indienen moties en amendementen zónder feedback van het landelijk bestuur

11 oktober – congresstuken online

13 oktober – deadline aanmelden congres

13 oktober – deadline aanvragen bespreking amendementen in categorie 1

14 of 15 oktober – najaarscongres

Het congres op 14 oktober 2023 vindt plaats in Zutphen. Meer info over de exacte locatie volgt.

Meer info volgt.

Het thema van het najaarscongres 2023 is de kickoff van de campagne.

Aankomend congres komen de functies Politiek en Pers & Promo vrij. Meer info over de vacature en de sollicitatieprocedure is hier te vinden.

Uiteraard zoeken we ook weer mensen voor de congresorganisatie en kandidatencommissie. Hiervoor kun je jezelf al aanmelden. Op deze pagina vind je meer informatie.

Dagvoorzitter is Tim Griemelijkhuijsen (hij/hem). Tim is sinds 2017 actief voor de partij en is fractievolger voor PvdD Nijmegen en PvdD Gelderland. In zijn dagelijks leven werkt Tim voor European Sleeper en is muzikant.

Christine Teunissen! Eigenlijk heeft ze geen introductie nodig, want de meeste zullen haar als nummer 2 in de Tweede Kamer voor Partij voor de Dieren wel kennen. Christine (1985) is al sinds 2009 werkzaam voor de Partij voor de Dieren en zet zich als Tweede Kamerlid in het bijzonder in voor klimaat, biodiversiteit en economische systeemverandering.

Ben je nieuw bij PINK en/of heb je geen ervaring met een PINK congres? En zou je het fijn vinden om tijdens het congres iemand als aanspreek punt te hebben voor al je vragen? Meld je dan hier aan voor een buddy!

F.A.Q.

Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina (moties & amendementen indienen). Je vindt er ook een knop naar de webpagina over het politieke programma dat je kan amenderen, en een knop waarmee je het politiek programma als PDF bestand kan downloaden.

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer

  • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
  • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.


Kom je met de auto?

  • Meld dit bij je afdeling, en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
  • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar de AV;
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

In principe één. Je zult op het aanmeldingsformulier ook slechts ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Over organisatie en stemmingen
Voor vragen over de organisatie van het congres, de dagplanning en procedure van stemmingen kan er contact opgenomen worden met de congresorganisatie. Mail naar congres@pinkpolitiek.nl, dan zullen zij je verder helpen. 

Over inloggegevens ledenwebsite
Lukt het inloggen niet of heb je nog geen inloggegevens voor de ledenwebsite? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl

Overig
Mail naar congres@pinkpolitiek.nl of app een landelijkbestuurslid mocht je een andere vraag hebben.

Impressie