Midden-Nederland

Afdeling Midden-Nederland is een vonk. Dat betekent dat het een kleinere en overzichtelijke afdeling is, waar iedere nieuwe persoon een groot verschil kan maken en een belangrijke rol kan spelen in het bepalen van de visie van de afdeling. Het heeft een daadkrachtig bestuur, maar nog niet veel commissies of andere leden die verantwoordelijkheden dragen om onze beweging te versterken.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Voorzitter Midden-Nederland

Thomas van Wageningen (28 jaar) is oprichter van Veboli, een persoonlijk filmadvies website. Hij heeft bachelors in milieuwetenschappen, sociale geografie en taalkunde van de Universiteit van Washington te Seattle en een master in planologie van de Universiteit Utrecht. Verder houdt hij van boulderen, fietsen, films kijken, hardlopen, programmeren en spelletjes spelen. Thomas is al lange tijd geïnteresseerd in de politiek en besloot om actief te worden als volgende stap in zijn missie om de wereld te verbeteren na plantaardig te eten en te stoppen met auto rijden.

.

Vacature: Secretaris
   


De secretaris is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergadering, de agenda en de notulen van de vergadering. De secretaris houdt ook de activiteitenkalender en de actiepuntenlijst van de afdeling bij (eventueel samen met de voorzitter). Daarnaast houdt de secretaris van een afdeling het landelijk bestuur op de hoogte van de plannen en activiteiten van zijn/haar afdeling en is het aanspreekpunt voor secretaris-overleggen en is in principe verantwoordelijk voor communicatie naar de leden van de afdeling.


Vacature: Beheerder
   


De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afdelingsdeel van de website en haar sociale media. De beheerder heeft ook een overkoepelende functie als het gaat om: het aanleveren van teksten; inplannen van Facebook/Twitter berichten (in samenwerking met diens mede-bestuursleden), bijvoorbeeld over activiteiten die worden georganiseerd of bijgewoond.


Vacature: Bestuurslid acties
   


Het bestuurslid acties is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende activiteiten zijn voor de leden in de afdeling. Hij of zij overziet als een soort project manager de realisatie van deze activiteiten en zorgt dat ze zo waardevol mogelijk zijn. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor deelname van de afdeling aan landelijke acties zoals de voormalige Nietommijnnek en Dierproefweigeraars, en een waardevolle bijdrage van de afdeling in campagnetijd.


Bestuurslid financiën

Alex Uiterwijk (23 jaar) is student Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een ondernemend type die niet graag stilzit, hij heeft zich in de afgelopen jaren dan ook ingezet voor zijn studievereniging en is ook vrijwilliger geweest bij Greenpeace in Denemarken. Hij heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en mede hierom is hij lid geworden van PINK!, hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan een mooiere, schonere en eerlijkere wereld voor mens en dier.

.

Vacature: Bestuurslid politiek
   


Het bestuurslid politiek is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende politieke inhoud is bij ledenactiviteiten. Hij of zij kan PINK! ook vertegenwoordigen op debatten en onderhoudt contact met andere politieke jongerenorganisaties.


Vacature: Bestuurslid promotie
   


Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de promotie van PINK! op lokale markten en festivals. Hij of zij plant de promotour, zorgt voor materialen, huurt stands en werft leden die de stand willen bemannen. Tenzij anders bepaald is de bestuurslid promotie ook verantwoordelijk voor contact met onderwijsinstellingen in de regio, waaronder ook het verzorgen van gastlessen valt.


Junioren

De junioren zijn de volgende generatie van de afdeling. Binnenkort zullen leden ook via de site kunnen solliciteren voor een juniorschap. Voor nu vragen we je een mail te sturen naar midden-nederland@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt.

Als junior wordt je gecoached door een lid van het bestuur, om diens functie op den duur over te nemen. Je moet je dus kunnen vinden in het profiel van het desbetreffende bestuurslid, en weten dat je voor langere tijd beschikbaar zult zijn in de regio waar de afdeling zich bevindt. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur voor een redelijke tijd op je te nemen.

Commissies

Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de hele afdeling kunnen lid worden van een commissie.

Vacature: Coördinator activiteitencommissie
   


De coördinator van de activiteitencommissie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Dit betekent dat hij of zij zorgt dat de doelen van de commissie effectief worden nagestreefd, dat de persoonlijke ontwikkeling van commissieleden gestimuleerd wordt en dat er een positieve sfeer is waar nieuwe leden makkelijk instromen.


Vacature: Lid activiteitencommissie
   


Leden van de activiteitencommissie werken mee aan het nastreven van de doelen van de commissie. Ze helpen om een positieve en motiverende sfeer te houden, door goed te communiceren en iets te doen met kansen en risico´s die ze herkennen.


De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen activiteitencommissie. Ons bestuurslid acties is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen educatiecommissie. Ons bestuurslid promotie is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen politieke commissie. Ons bestuurslid politiek is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Omdat Midden-Nederland een vonk is, kan zij werkgroepen nog niet voldoende ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.