Midden-Nederland

Afdeling Midden-Nederland is een vonk. Dat betekent dat het een kleinere en overzichtelijke afdeling is, waar iedere nieuwe persoon een groot verschil kan maken en een belangrijke rol kan spelen in het bepalen van de visie van de afdeling. Het heeft een daadkrachtig bestuur, maar nog niet veel commissies of andere leden die verantwoordelijkheden dragen om onze beweging te versterken.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Voorzitter Midden-Nederland

Thomas van Wageningen (28 jaar) is oprichter van Veboli, een persoonlijk filmadvies website. Hij heeft bachelors in milieuwetenschappen, sociale geografie en taalkunde van de Universiteit van Washington te Seattle en een master in planologie van de Universiteit Utrecht. Verder houdt hij van boulderen, fietsen, films kijken, hardlopen, programmeren en spelletjes spelen. Thomas is al lange tijd geïnteresseerd in de politiek en besloot om actief te worden als volgende stap in zijn missie om de wereld te verbeteren na plantaardig te eten en te stoppen met auto rijden.

.

Secretaris

Samantha Hakhoff (27 jaar) studeert sociologie en is naast lid bij PINK! ook vrijwilliger bij The Green Office aan de VU. Hiervoor heeft ze haar diploma gehaald in management dierverzorging en paraveterinair, met de hoop omringd te worden met mensen die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. In de praktijk stuitte ze echter op commercialiteit, het dier is vaak op eerste plaats een product. Door deze ervaringen en andere persoonlijke interesses is ze van koers veranderd. Door het besef dat grootschalig verandering niet enkel komt door jezelf te veranderen (milieubewust leven, veganist worden, tolerant zijn en dergelijke) maar ook door beleid van boven af. Door eerste haar propedeuse te halen in bestuurskunde om vervolgens sociologie af te ronden, hoopt ze vele van haar maatschappelijke interesses te kunnen combineren: van dierenwelzijn, milieu, tot complexe vraagstukken rondom multiculturalisme en globalisering. Om zo stap voor stap bij te dragen aan een betere wereld voor ieder.

.

Beheerder

Laura van Roekel (22 jaar) woont in Utrecht, is pas afgestudeerd als psycholoog en studeert nu verder voor een research master in de sociale- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft jaren geleden voor de studie psychologie gekozen vanuit de wens om iets voor mensen te kunnen betekenen, echter realiseerde zij zich al snel dat zij dit een te beperkte focus vond. Laura vindt het belangrijk om vanuit compassie te handelen naar alle levende wezens en zorg te dragen voor onze leefomgeving. Zij maakte op haar 20e de overstap van vegetariër naar veganist, omdat ze niet wilde bijdragen aan een systeem waarin dieren als product worden gezien. Vanuit deze idealen werd Laura lid van PINK! en is zij actief geworden als bestuurslid bij afdeling Midden-Nederland.

.

Bestuurslid acties

Renate (23 jaar) studeert momenteel voor haar master scheikunde voor energie en duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is in Nederland geboren en heeft vanaf haar 9e tot haar 19e in de Verenigde Staten gewoond, in Pennsylvania en Californië. Daar heeft ze het erg naar haar zin gehad. Hoewel ze met haar 19e nogal slecht Nederlands kon toen ze terug kwam voor haar bachelors scheikunde en milieu-natuurwetenschappen, is ze inmiddels weer grotendeels geïntegreerd in Nederland. Naast zich bezighouden met en debatteren over maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap, speelt Renate graag piano, kookt ze graag (tegenwoordig alleen veganistisch), en zingt ze in twee koren. Ook luistert ze veel naar allerlei muziek, thuis en op concerten. Al sinds ze een erg klein kind was had Renate een voorliefde voor dieren en de natuur en bekommerde zij zich over de staat van het milieu. Deze insteek heeft haar nooit verlaten en daarom is zij nu veganist en milieu-activist en ook actief bij PINK!.

.

Vacature: Bestuurslid financiën
   


Het bestuurslid financien stelt jaarlijks een begroting en bewaakt het budget gedurende het jaar. Ook draagt hij of zij zorg voor de betaling van facturen. Hij of zij is het aanspreekpunt wat betreft financiële kwesties binnen zijn of haar (afdelings)bestuur. Het bestuurslid financien onderzoekt ook mogelijkheden voor aanvullende fondsen en projectaanvragen.


Bestuurslid politiek

Salma Ismaili (18 jaar) studeert natuurkunde en scheikunde aan de Universiteit Utrecht en zet zich al vanaf jongs af aan in voor de rechten van anderen. Zo nam ze plaats in de medezeggenschapsraad en organiseerde ze een Paarse Vrijdag op haar middelbare school. Sinds anderhalf jaar geleden, toen ze besloot veganist te worden voor de dieren en voor het milieu, houdt ze zich bezig met ethisch en verantwoord consumeren om de wereld een beetje groener, mooier en beter te maken. Als bestuurslid politiek bij de afdeling Midden-Nederland is het haar doel om jongeren te informeren, inspireren en activeren om groene keuzes te maken en zich in te zetten voor een duurzame toekomst.

.

Bestuurslid promotie

Jorinde (23 jaar) is na een afgeronde studie orthopedagogische wetenschappen in Groningen vertrokken richting de Randstad voor klinische kinder- en jeugdpsychologie. Zij is lid van zowel PINK! als de Partij voor de Dieren sinds november 2016. Zij zet zich in voor de promotie van de afdeling Midden-Nederland. In haar vrije tijd kan je haar vinden in de kroeg of in een park met een boek in haar hand. Haar kamerplant heet Hugo.

.

Junioren

De junioren zijn de volgende generatie van de afdeling. Binnenkort zullen leden ook via de site kunnen solliciteren voor een juniorschap. Voor nu vragen we je een mail te sturen naar midden-nederland@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt.

Als junior wordt je gecoached door een lid van het bestuur, om diens functie op den duur over te nemen. Je moet je dus kunnen vinden in het profiel van het desbetreffende bestuurslid, en weten dat je voor langere tijd beschikbaar zult zijn in de regio waar de afdeling zich bevindt. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur voor een redelijke tijd op je te nemen.

Commissies

Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de hele afdeling kunnen lid worden van een commissie.

Vacature: Coördinator activiteitencommissie
   


De coördinator van de activiteitencommissie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Dit betekent dat hij of zij zorgt dat de doelen van de commissie effectief worden nagestreefd, dat de persoonlijke ontwikkeling van commissieleden gestimuleerd wordt en dat er een positieve sfeer is waar nieuwe leden makkelijk instromen.


Vacature: Lid activiteitencommissie
   


Leden van de activiteitencommissie werken mee aan het nastreven van de doelen van de commissie. Ze helpen om een positieve en motiverende sfeer te houden, door goed te communiceren en iets te doen met kansen en risico´s die ze herkennen.


De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen activiteitencommissie. Ons bestuurslid acties is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen educatiecommissie. Ons bestuurslid promotie is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Afdeling Midden-Nederland heeft nog geen politieke commissie. Ons bestuurslid politiek is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via midden-nederland@pinkpolitiek.nl

Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Omdat Midden-Nederland een vonk is, kan zij werkgroepen nog niet voldoende ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.