Manifest Schuldenvrij afstuderen

We maken ons als PINK! hard voor een schuldenvrije basisbeurs. Hiermee willen wij een signaal afgeven aan onze moederpartijen. #NietMijnSchuld

Onderwijs is een grondrecht. PINK! is voor een systeem van studiefinanciering, waarbij de basisbeurs een voorwaardelijke gift is. Een ‘sociaal’ leenstelsel is totaal niet sociaal. Het leenstelsel haalt de kernwaarden van goed onderwijs onderuit. Het is onverantwoord om jongeren nog voordat ze hun studie hebben afgerond, al op te zadelen met een enorme financiële schuld. Om deze reden steunt PINK! het manifest dat op wil roepen om schuldenvrij afstuderen mogelijk te maken. Dit manifest dienen wij samen met andere PJO’s in.