Limburg

Commissies

Afdeling Limburg is een vonk. Dat betekent dat het een kleinere en overzichtelijke afdeling is, waar iedere nieuwe persoon een groot verschil kan maken en een belangrijke rol kan spelen in het bepalen van de visie van de afdeling. Het heeft een daadkrachtig bestuur, maar nog niet veel commissies of andere leden die verantwoordelijkheden dragen om onze beweging te versterken.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Voorzitter Limburg

Daniëlle Zijlstra (23 jaar) woont in Maastricht en werkt daar als PhD aan de universiteit. Hoewel ze een achtergrond heeft in psychologie, gaat haar onderzoek voornamelijk over gezondheidsbevordering, met de nadruk op stoppen met roken. In haar onderzoek komt Daniëlle vaak in aanraking met de verschillen tussen het welzijn van mensen van verschillende achtergronden en is het haar doel om deze verschillen zo klein mogelijk te maken. Gezondheid en welzijn horen voor iedereen bereikbaar te zijn! En laten we daarbij ook vooral niet het welzijn van de dieren en de aarde vergeten. Want hoewel we dat soms per ongeluk over het hoofd zien, zijn dat misschien wel de factoren die ons verbinden. Daniëlle hoopt samen met Pink! de wereld een stukje leefbaarder en mooier te maken.

.

Vacature: Secretaris
   


De secretaris is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergadering, de agenda en de notulen van de vergadering. De secretaris houdt ook de activiteitenkalender en de actiepuntenlijst van de afdeling bij (eventueel samen met de voorzitter). Daarnaast houdt de secretaris van een afdeling het landelijk bestuur op de hoogte van de plannen en activiteiten van zijn/haar afdeling en is het aanspreekpunt voor secretaris-overleggen en is in principe verantwoordelijk voor communicatie naar de leden van de afdeling.


Beheerder

Falco van Hassel (17 jaar) heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Limburg gewoond. Sinds een jaar studeert hij Diermanagement in Leeuwarden, maar in de weekenden is hij te vinden in Born, Midden-Limburg. Op zijn studie leert hij veel over het gedrag van dieren en het ecosysteem. Ook worden veel knelpunten tussen mens en dier besproken. Vanaf dat hij op zijn zevende dierenleed met eigen ogen heeft ervaren, heeft hij zichzelf als doel gegeven om dierenwelzijn te verbeteren. Samen met PINK! wil hij zich inzetten voor dit ideaal. Naast het werk dat hij voor zijn studie en PINK! doet is hij graag buiten voor het inventariseren van vogels of het maken van een wandeling.

.

Bestuurslid acties

.

Vacature: Bestuurslid financiën
   


Het bestuurslid financien stelt jaarlijks een begroting en bewaakt het budget gedurende het jaar. Ook draagt hij of zij zorg voor de betaling van facturen. Hij of zij is het aanspreekpunt wat betreft financiële kwesties binnen zijn of haar (afdelings)bestuur. Het bestuurslid financien onderzoekt ook mogelijkheden voor aanvullende fondsen en projectaanvragen.


Vacature: Bestuurslid politiek
   


Het bestuurslid politiek is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende politieke inhoud is bij ledenactiviteiten. Hij of zij kan PINK! ook vertegenwoordigen op debatten en onderhoudt contact met andere politieke jongerenorganisaties.


Vacature: Bestuurslid promotie
   


Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de promotie van PINK! op lokale markten en festivals. Hij of zij plant de promotour, zorgt voor materialen, huurt stands en werft leden die de stand willen bemannen. Tenzij anders bepaald is de bestuurslid promotie ook verantwoordelijk voor contact met onderwijsinstellingen in de regio, waaronder ook het verzorgen van gastlessen valt.


Junioren

De junioren zijn de volgende generatie van de afdeling. Binnenkort zullen leden ook via de site kunnen solliciteren voor een juniorschap. Voor nu vragen we je een mail te sturen naar limburg@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt.

Als junior wordt je gecoached door een lid van het bestuur, om diens functie op den duur over te nemen. Je moet je dus kunnen vinden in het profiel van het desbetreffende bestuurslid, en weten dat je voor langere tijd beschikbaar zult zijn in de regio waar de afdeling zich bevindt. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur voor een redelijke tijd op je te nemen.

Commissies

Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de hele afdeling kunnen lid worden van een commissie.

De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Afdeling Limburg heeft nog geen activiteitencommissie. Ons bestuurslid acties is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via limburg@pinkpolitiek.nl

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Afdeling Limburg heeft nog geen educatiecommissie. Ons bestuurslid promotie is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via limburg@pinkpolitiek.nl

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Afdeling Limburg heeft nog geen politieke commissie. Ons bestuurslid politiek is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via limburg@pinkpolitiek.nl

Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Omdat Limburg een vonk is, kan zij werkgroepen nog niet voldoende ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.