License to Heal

License to Heal is een samenwerking van negen Politieke Jongerenorganisaties, begonnen in 2016, en sindsdien gesteund door de academische ziekenhuizen, de gezondheidsfondsen en een groot aantal experts.

Iedere patiënt moet volgens ons de medicijnen krijgen die hij of zij nodig heeft, zonder dat de maatschappij hier krom voor moet liggen.

Visie op zorg

Er zijn allerlei problemen in de zorg die iedereen bereid is te erkennen:

Zorgkosten nemen elk jaar toe en er moet actie ondernomen worden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De prijs van dure geneesmiddelen staat niet in verhouding tot de onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

1/3e van de menselijke wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële medicijnen.

Dit willen we aanpakken.

Voorzitters kondigen het initiatief aan

Op 5 december 2016 ging er een video online, waarin voorzitters van de verschillende deelnemende PJO’s toelichten wat hen ertoe bewoog om License to Heal te steunen. Onze voorzitter, Sebastiaan Wolswinkel, was daar één van. Zijn volledige boodschap is hieronder te lezen.

behandelingen voor die aandoeningen die wel door medicatie op te lossen zijn, worden steeds moeilijker te betalen

Mijn naam is Sebastiaan Wolswinkel, en ik ben voorzitter van PINK!, de jongeren van de Partij voor de Dieren, van Plan B.

Wij maken ons oprecht zorgen over de mate van gezondheid die burgers in de toekomst mogen verwachten.

  • Toenemende bacteriële resistentie, door zwaar overmatig gebruik in de bio-industrie, dreigt anti-biotica waardeloos te maken.
  • Door klimaatverandering spreiden tropische ziektes als malaria en dengue.
  • Luchtvervuiling neemt toe.
  • Het wordt consumenten aanzienlijk moeilijk gemaakt om een gezond dieet aan te houden.
  • Het aantal mensen dat lijdt aan stress en financiële zorgen lijkt ook nog verder te zullen toenemen.
  • En, behandelingen voor die aandoeningen die wel door medicatie op te lossen zijn, worden steeds moeilijker te betalen doordat de kosten van medicijnen enorm worden opgeschroefd door fabrikanten.

Nu hebben we met een brede coalitie van PJO's en maatschappelijke organisaties besloten een stuk af te scheuren van dit collage aan problemen, en een eerste stap te nemen in het waarborgen van één van de universele rechten van de mens: recht op gezondheid, door toegankelijkheid van medicijnen te bevorderen.

Houd #LicenseToHeal daarom in de gaten: één van onze bondgenoten in onze strijd voor een mooie morgen voor ons allen.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.