Voeding & voedselindustrie

Er is geen enkele industrie die zoveel impact heeft op de aarde als de voedsel industrie. De hoeveelheid land dat hiervoor nodig is (als totaal van wat de aarde te bieden heeft) en de leegroof van oceanen die plaatsvindt om de menselijk bevolking zo lang mogelijk nog van haar behoeften te voorzien heeft grote consequenties voor de toekomst van de planeet, en de burgers van de toekomst zullen hiervan op de hoogte moeten zijn om te begrijpen hoe sterk en dringend ons consumptiegedrag moet veranderen. Vergroot inzicht op dit vlak zal zowel het collectief als het individu ten goede komen.

Hoewel we steeds meer leren over voeding, en dus steeds beter begrijpen wat gezond is en wat niet, is dit een moeilijk thema. Mensen worden overspoeld door anekdotaal bewijs voor verschillende dieten; de meeste dingen die wij consumeren bevatten zoveel verschillende stoffen dat het lastig is om te stellen of iets gezond is of niet; en gewenning speelt een belangrijke rol bij wat ons lichaam wel en niet verdraagt of waardeert. Toch is dit een uitermate belangrijk thema, waar leerlingen kritisch over zouden moeten leren denken.

Thema's

 • Geschiedenis van voedselkunde
 • Misinformatie en pseudowetenschap

Vakken

 • Aardrijkskunde (interessante regio’s qua dieet)
 • Biologie (voedingsleer)

Behoefte aan voedsel is zo fundamenteel dat het moeilijk is voor te stellen dat burgers een systeem zouden tolereren waarin hun medemens hieraan tekort wordt gedaan, als dat te vermijden is. Toch komen in grote regio’s van onze planeet mensen moeilijk aan voldoende voedsel om gezond te blijven, of zelfs om te overleven. Dit kan verschillende oorzaken hebben, en dat maakt voedselschaarste niet alleen een heel belangrijk, maar ook een complex en intrigerend vraagstuk.

Thema's

 • Oorzaken (hoe is de huidige situatie ontstaan)
 • Gevolgen (minder voordehandliggende effecten van huidige situatie)
 • Oplossingen (hoe kan een betere verdeling gerealiseerd worden)

Vakken

 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Economie

Ondanks de enorme toename van de menselijke wereldbevolking in de afgelopen tienduizend jaar, en het enorme natuurverlies door landbouw dat daarmee gepaard is gegaan, blijft het natuurlijk een enorm deel van onze planeet vormen. Maar wij blijven ook afhankelijk van de natuur, om te overleven, maar ook voor rust en genot. Het is waardevol om stil te staan bij de waarde van de natuur, en na te gaan of we deze wel voldoende erkennen en benutten.

Thema's

 • Bodemleven
 • Bijen & verstuiving
 • Huidige bedreigingen

Vakken

 • Biologie (ecosystemen)
 • Aardrijkskunde (landbouw)

Visvangst is altijd al een belangrijke bron van voedsel geweest voor mensen, maar door de enorme bevolkingsgroei van de mensheid, en onzorgvuldige en verwoestende vismethoden, beginnen wij een enorme impact te maken op de visstanden in onze oceanen. De huidige trend van overbevissing is een crisis waar iedere burger zich van bewust zou moeten zijn, en de gevolgen van zou moeten bevatten in zoverre als menselijk voorstellingsvermogen toelaat.

Thema's

 • Europeze subsidies
 • Historische norm voor concentratie vissen in oceanen
 • Risico’s

Vakken

 • Maatschappijleer (politieke aspecten)
 • Aardrijkskunde (wisselwerking oceaanleven met land)
 • Nederlands (onderwerp voor een betoog of brief)

Sinds de neolitische revolutie heeft de mens invloed gehad op het voortplantingsvermogen van bepaalde planten en dieren, waardoor de genetische samenstelling van gewassen en soorten met de tijd is veranderd. Tegenwoordig zijn we aan de hand van gentechnologie in staat genen veel directer te modificeren, maar dat betekent niet dat we alle gevolgen overzien. Genetische modificatie lijkt veel voordelen met zich mee te brengen, maar ook veel risico’s. Het is goed om over het proces te leren zodat we niet van ons onderbuikgevoel afhankelijk zijn, maar op basis van kennis inzicht een mening kunnen vormen over het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen.

Thema's

 • Risico’s (kruisbestuiving en verloren biodiversiteit)
 • Voordelen (opbrengst, mindering pesticideverbruik)
 • Controle (hoe wordt vastgesteld of er gevaren zijn)

Vakken

 • Biologie (genetica)
 • Nederlands (onderwerp voor debat)
 • Economie (rol en beperken van marktwerking)

Bij PINK! zijn we overtuigd dat één van de grootste obstakels bij het tegengaan van de problemen, crises en immorele praktijken die onze samenleving ondervindt, is dat mensen zich er niet bewust van zijn.

Ons voornaamste doel is niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, en in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken.

Als jij dit ook belangrijk vindt, help ons dan om één van bovenstaande lesprogramma’s werkelijkheid te maken, door de educatiecommissie te vertellen waarom het jouw interesse heeft, en hoe jij van waarde kan zijn. Voor ieder projectteam zoeken we een didacticus, kenner (van het onderwerp) en iemand met ervaring met een eerder lesprogramma. Als jij meerdere rollen kan en wil vervullen, kun je dat aangeven.