Niet-mensen in de maatschappij

Ondanks dat er veel vakken zijn op school waar de maatschappij direct ter sprake komt, wordt de rol die niet-menselijke dieren daarin spelen niet of nauwelijks benoemd. Dieren worden nog altijd als objecten beschouwd, en lijken daarom makkelijker over het hoofd te worden gezien.

PINK! wil docenten de kans geven deze fout te corrigeren, door deze selectie lesprogramma’s met niet-menselijke dieren, en verschillende aspecten van onze omgang, als onderwerp.

Vandaag de dag is het standaard praktijk om middelen die voor menselijk gebruik zijn bedoeld – zoals medicatie en, in sommige landen, zelfs cosmetica – te testen op dieren. Het is een praktijk met veel slachtoffers, die moedwillig en zorgvuldig lijden wordt opgelegd, en is een belangrijk facet van de ingewikkelde relatie die mensen hebben met niet-menselijke dieren. Als zodanig is het het analyseren waard.

Thema's

 • Ethiek (is het moreel te verantwoorden)
 • Effectiviteit (heeft het zin)
 • In de klas (hoe is dit relevant voor leerlingen)

Vakken

 • Biologie (raakvlakken met biomedisch onderzoek)
 • Godsdienst (ethische aspecten)
 • Nederlands (onderwerp voor debat)

Jacht is een traditionele tijdsbesteding die tot weinig controverse leidde, toen mensen zich minder bewust waren van het vermogen van de dieren die zij bejaagden om pijn te kunnen ervaren. Tegenwoordig weten we niet alleen dat jagen veel dierenleed veroorzaakt, maar ook dat de dieren die men afschiet vaak sterke familiebanden zullen hebben gehad, en dat het uitoefenen van deze hobby dus leidt tot rouwende nabestaanden. Het is daarom een valide vraag of plezierjacht nog wel getolereerd zou moeten worden.

Thema's

 • Geschiedenis (hoe is de huidige situatie ontstaan)
 • Controverse (is het moreel)
 • Actualiteit (recente ontwikkelingen)

Vakken

 • Geschiedenis (ontwikkeling van menselijk beeld van dieren)
 • Nederlands (onderwerp voor een betoog)

In gebieden waar mensen leven wordt al het land vaak beschouwd als eigendom van onze soort, en dus benut op een manier dat ons zoveel mogelijk ten goede komt. Wanneer een ander soort ook van een bepaald gebied probeert te profiteren, leidt dit vaak tot economische schade of overlast voor de mensen die het gebied als de hunne beschouwen. In zulke gevallen wordt er een noodzaak gezien voor populatiebeheer. Interactie tussen mensen en dieren die niet in onze maatschappij zijn geïntergreerd of geaccepteerd  is een gegeven op een planeet die wij met zoveel andere soorten delen, en dus is het bestuderen van onze rol daarin belangrijk om de wereld te begrijpen.

Thema's

 • Ethiek (is het moreel te verantwoorden)
 • Effectiviteit (hebben de verschillende vormen zin)
 • Limieten (hoe ver kunnen mensen gaan in het opeisen van land)

Vakken

 • Biologie (levensbehoeften van diersoorten)
 • Aardrijkskunde (verdeling en gebruik van land)

Hoewel veel kleding wordt gemaakt van plantaardige producten zoals linnen en katoen, en we op deze wijze in onze behoefte voor warmte, individualisme en het vermijden van schaamte kunnen voorzien, wordt het nog steeds normaal geacht om kleding te dragen waar dieren voor hebben moeten lijden of sterfen. Je kunt je afvragen of er redenen zijn dat we dierlijke producten blijven gebruiken voor kleding, of dat het alleen nog gebeurt omdat mensen de consequenties niet bevatten.

Thema's

 • Gebruik van leer, bont en wol
 • Ontwikkeling van synthetische materialen
 • Duurzaamheid

Vakken

 • Biologie (raakvlakken met biomedisch onderzoek)
 • Godsdienst (ethische aspecten)
 • Nederlands (onderwerp voor debat)

Consumptiegedrag dat momenteel als gewoon wordt beschouwd, namelijk het (bijna) dagelijks eten van vlees, is door de grootte van de wereldbevolking op lang termijn niet meer vol te houden. Het is daarom relevant voor leerlingen, als (toekomstige) burgers, om bekend te zijn met de problematiek omtrend overmatig vleesconsumptie en de veranderingen die de mondiale maatschappij zal moeten ondergaan.

Veel mensen hebben een fascinatie met dieren, en brengen graag tijd door waarbij ze met dieren omgaan of dieren observeren. Op deze manier hebben veel dier(soort)en een zichtbare rol gekregen in onze maatschappij. Vaak worden deze dieren meer gewaardeerd om hun persoonlijkheid dan dieren die worden gebruikt in de voedsel industrie. Het is interessant om na te gaan hoe wordt omgegaan met dieren die als individu worden gezien: wat zijn de overeenkomsten met onze omgang met menselijke individuen, of juist met andere niet-menselijke dieren.

Thema's

 • Gezelschapsdieren
 • Gebruik van dieren voor vermaak (circussen)
 • Gebruik van dieren voor bezichtiging (dierentuin)

Vakken

 • Maathschappijleer (rol van dieren in de maatschappij)
 • Geschiedenis (historische context)

Bij PINK! zijn we overtuigd dat één van de grootste obstakels bij het tegengaan van de problemen, crises en immorele praktijken die onze samenleving ondervindt, is dat mensen zich er niet bewust van zijn.

Ons voornaamste doel is niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, en in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken.

Als jij dit ook belangrijk vindt, help ons dan om één van bovenstaande lesprogramma’s werkelijkheid te maken, door de educatiecommissie te vertellen waarom het jouw interesse heeft, en hoe jij van waarde kan zijn. Voor ieder projectteam zoeken we een didacticus, kenner (van het onderwerp) en iemand met ervaring met een eerder lesprogramma. Als jij meerdere rollen kan en wil vervullen, kun je dat aangeven.