Klimaat & milieu

Klimaat en milieu zijn enorm brede begrippen waar een scala aan huidige problem en aankomende crises achter schuilen. Er lijkt op veel scholen langzaamaan meer aandacht voor deze belangrijke onderwerpen te komen, maar het is allemaal van onderop. Docenten nemen zelf het initiatief, en PINK! wil ze steunen door houvast te geven bij het behandelen van deze gecompliceerde zaken.

Sinds de uitvinding van elektriciteit, hebben we ons leven hier omheen gebouwd. Een wereld zonder, is een wereld die wij niet meer voor kunnen stellen. Deze energie wordt vaak opgewekt door middel van aardolie, aardgas en steenkolen: eindige grondstoffen die steeds minder beschikbaar zijn en daarnaast voor veel uitstoot van broeikasgassen zorgen. Kernenergie is schoner, maar creëert grote hoeveelheden radioactief afval. Groene stroom is op dit moment nog niet effectief genoeg om aan onze alsmaar stijgende behoeften te voorzien. Hoe ziet de toekomst eruit?

Vakken

 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde (geopolitieke consequenties van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen)

Thema's

 • Duurzaamheid
 • Fossiele brandstoffen
 • Nucleaire energie

De angst voor klimaatverandering is er niet meer één voor de toekomst. We zijn de ‘point of no return’ al voorbij en zien de effecten nu al om ons heen. De stijgende zeespiegel heeft al voor klimaatvluchtelingen gezorgd en uitstervende diersoorten. Intussen zorgen droogtes voor voedselschaarste in delen van Afrika en het Midden-Oosten, de politieke problemen in die regio’s worden hierdoor ernstig versterkt. Deze problemen worden voorlopig niet kleiner. Het is van groot belang dat leerlingen bekend zijn met de problematiek, omdat zij helaas om moeten gaan met de fouten van vorige generaties.

Thema's

 • Stijging van de zeespiegel
 • Verwoestijning
 • Effect of leven (biodiversiteit en bio-overvloed)

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Biologie

(Ook) het zeeleven wordt door de huidige sterke klimaatverandering ernstig verstoord. Koraalriffen verdwijnen, wetenschappers concluderen nu al dat ze niet meer te redden zijn. De zeeniveaus stijgen, oceanen verzuren, de Golfstroom wordt zwakker en het ernstige effect op het zeeleven is niet te overzien. Voor de huidige jeugd is het van groot belang bewust te zijn van deze problemen die zijn in hun toekomst zonder twijfel tegen zullen komen.

Thema's

 • Verzuring van oceanen
 • Verdwijnen van Golf stroom
 • Effect op leven (o.a. koraalriffen)

Vakken

 • Scheikunde (effecten van een zure omgeving)
 • Biologie
 • Aardrijkskunde

Één van de meest problematische gevolgen van onze consumptiemaatschappij, is dat er bij alles dat we verbruiken afval ontstaat. Dit wordt maar zelden hergebruikt. Een enorme hoeveelheid afval, waaronder zaken zoals plastics die moeilijk afbreekbaar zijn, komen in de oceanen terecht en verzamelen daar in zogenaamde drijvende vuilnisbelten. Zo komen grote hoeveelheden gifstoffen in de voedselketen terecht.

Maar ook het overmaat van stikstofbindingen en fosfaten dat in de landbouw wordt gebruikt, is een vorm van afval dat omliggend land vergiftigd en de balans van de ecosystemen verstoort. Het bestuderen van afvalproblematiek confronteert leerlingen met de negatieve gevolgen van onze rijkdom, en vooral onze huidige manier van leven.

Thema's

 • Plastic soep
 • Gifstoffen (in voedselketens)
 • Stikstof- en fosfaatoverschotten

Vakken

 • Biologie (bouwstoffen van planten en gebruik van kunstmest)
 • Scheikunde (afbreekbaarheid van plastic)
 • Maatschappijleer (wie is verantwoordelijk voor internationale wateren)

Steeds meer groen op aarde gaat verloren. Regenwouden verdwijnen in rap tempo en bossen worden gekapt. De grootste oorzaak hiervan is onze voedselindustrie. We eisen steeds meer land op om voedsel te verbouwen en de natuur moet hier plaats voor maken. Logisch met een snel groeiende bevolking zou je zeggen, maar is het wel nodig? Kan het niet simpelweg efficiënter? Aangezien de regenwouden en bossen van groot belang zijn voor het opnemen van CO2, het produceren van zuurstof en het huisvesten van vele diersoorten, zouden leerlingen moeten kunnen nadenken over de aanpak van dit groeiende probleem.

Thema's

 • Functie van wouden
 • Bedreiging ecosystemen
 • Huidige situatie en trends

Vakken

 • Biologie (o.a. koolstofkringloop)
 • Aardrijkskunde

Bij PINK! zijn we overtuigd dat één van de grootste obstakels bij het tegengaan van de problemen, crises en immorele praktijken die onze samenleving ondervindt, is dat mensen zich er niet bewust van zijn.

Ons voornaamste doel is niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, en in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken.

Als jij dit ook belangrijk vindt, help ons dan om één van bovenstaande lesprogramma’s werkelijkheid te maken, door de educatiecommissie te vertellen waarom het jouw interesse heeft, en hoe jij van waarde kan zijn. Voor ieder projectteam zoeken we een didacticus, kenner (van het onderwerp) en iemand met ervaring met een eerder lesprogramma. Als jij meerdere rollen kan en wil vervullen, kun je dat aangeven.