Economie

Hoewel economie al een vak is op de middelbare school waar de meeste leerlingen op een gegeven moment mee in aanraking komen, ligt de focus heel erg op het huidige systeem, waarbij de indruk wordt geschept dat het goed functioneert. Toch zal de volgende generatie grote gebreken moeten confronteren. Om dat te kunnen doen moeten ze inzicht hebben in alternatieve systemen, en is ook een breder beed van het hele concept ‘economie’ van belang.

In de natuur bestaat er niet zoiets als een afvalproduct. Alles wordt hergebruikt, en heeft dus waarde. Het is mogelijk een economie op gelijke principes te bouwen. Een dergelijke economie heet circulair, en brengt grote voordelen met zich mee, mits het goed wordt geïmplementeerd. Er zijn al vele initiatieven op dit front die het bestuderen waard zijn, en het is interessant om te denken of iets ons weerhoudt om onze economie circulair te maken, en wat dat zou zijn.

Thema's

 • Ethiek (is het moreel te verantwoorden)
 • Effectiviteit (heeft het zin)
 • In de klas (hoe is dit relevant voor leerlingen)

Vakken

 • Biologie (raakvlakken met biomedisch onderzoek)
 • Godsdienst (ethische aspecten)
 • Nederlands (onderwerp voor debat)

Economisch succes wordt over het algemeen gemeten adhv bruto nationaal product, maar dit is een simplistisch model dat bij ontwikkelde landen nauwelijks samenhang heeft met kwaliteit van leven – dat wat een succesvolle economie dient te bewerkstelligen. Het is interessant om na te gaan welke factoren wel belangrijk zijn bij het bepalen van het succes van een economie, of maatschappij in het algemeen, en welke initiatieven al bestaan om het kwaliteit van leven in verschillende landen beter in beeld te brengen.

Thema's

 • Geschiedenis (hoe is de huidige situatie ontstaan)
 • Controverse (is het moreel)
 • Actualiteit (recente ontwikkelingen)

Vakken

 • Geschiedenis (ontwikkeling van menselijk beeld van dieren)
 • Nederlands (onderwerp voor een betoog)

In 1930 voorspelde de econoom John Maynard Keynes dat mensen in 2030 een tweedaagse werkweek zouden hebben, omdat technologische ontwikkeling de noodzaak voor langer werken weg zou nemen. Dat was nog voordat de computer, de oorzaak voor massale automatisering, werd uitgevonden. Keynes’ ideeën vormen een fascinerend contrast met de huidige werkelijkheid, en dat leidt tot de vraag de leisure society niet is ontstaan, of het haalbaar of wenselijk is.

Thema's

 • Ethiek (is het moreel te verantwoorden)
 • Effectiviteit (hebben de verschillende vormen zin)
 • Limieten (hoe ver kunnen mensen gaan in het opeisen van land)

Vakken

 • Biologie (levensbehoeften van diersoorten)
 • Aardrijkskunde (verdeling en gebruik van land)

Wereldwijd is er een enorme verschuiving van kapitaal gaande van de arbeidersklasse naar de elite, en ook de middenklasse krimpt in veel ontwikkelde landen. Deze verschuiving heeft enorme gevolgen voor onze economie, ons politiek systeem, en de sociale mobiliteit waar men over het algemeen zoveel waarde aan hecht. Een grote groep mensen is zich er machteloos door gaan voelen, en zij reageren hier op door hun hoop te vestigen op politici die zich tegen de gevestigde orde (lijken te) keren.

Thema's

 • Gebruik van leer, bont en wol
 • Ontwikkeling van synthetische materialen
 • Duurzaamheid

Vakken

 • Biologie (raakvlakken met biomedisch onderzoek)
 • Godsdienst (ethische aspecten)
 • Nederlands (onderwerp voor debat)

Het is steeds normaler om over mensen te spreken als consumenten in plaats van burgers. Een steeds kleiner deel van wat wij aanschaffen is om in een behoefte te voorzien, maar steeds meer is om aan verwachtingen te voldoen. Mode verandert steeds sneller, en electronica lijkt soms wel een verbruiksgoed. Ook televise en social media worden geconsumeerd. Steeds meer van ons leven wordt opgeëist door entertainment. Het is goed om hierbij stil te staan, en erop te reflecteren of dit het leven is dat we willen, ook als het antwoord daarop ‘ja’  is.

Thema's

 • Gezelschapsdieren
 • Gebruik van dieren voor vermaak (circussen)
 • Gebruik van dieren voor bezichtiging (dierentuin)

Vakken

 • Godsdienst (reflectie)
 • Geschiedenis (historische context)

Bij PINK! zijn we overtuigd dat één van de grootste obstakels bij het tegengaan van de problemen, crises en immorele praktijken die onze samenleving ondervindt, is dat mensen zich er niet bewust van zijn.

Ons voornaamste doel is niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, en in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken.

Als jij dit ook belangrijk vindt, help ons dan om één van bovenstaande lesprogramma’s werkelijkheid te maken, door de educatiecommissie te vertellen waarom het jouw interesse heeft, en hoe jij van waarde kan zijn. Voor ieder projectteam zoeken we een didacticus, kenner (van het onderwerp) en iemand met ervaring met een eerder lesprogramma. Als jij meerdere rollen kan en wil vervullen, kun je dat aangeven.