Lesprogramma's

Waarom educatie?

Omdat PINK! een goede toekomst zo belangrijk vindt, beginnen wij bij de toekomst: de jeugd. Goed onderwijs is cruciaal. Het leidt niet alleen tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot ontwikkeling van een maatschappij. Kritische burgers zijn immers essentieel in een democratische samenleving.

We constateren dat er momenteel in het onderwijs te weinig oog is voor prangende kwesties waar onze wereld momenteel mee worstelt, bijvoorbeeld milieu, de relatie tussen mens en natuur, de inrichting van de maatschappij of de relatie tussen voedsel en gezondheid. We accepteren vaak dat ‘dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn’, zonder ons af te vragen of het ook anders kan en wat onze eigen rol daarin is. Door bij te dragen aan het onderwijs hoopt PINK! bewustzijn voor deze kwesties te vergroten.

Lessen ontwikkelen

Om deze reden worden vanuit PINK! lesprogramma’s gemaakt over onderwerpen die de mensheid tijdens ons leven zal moeten confronteren. Wij zullen deze lesprogramma’s onder de aandacht brengen
van een aantal (proef)scholen, zodat docenten hiervan gebruik kunnen maken. Hierbij worden verschillende vakdocenten benaderd. Er vindt een evaluatie van het gebruikte materiaal plaats, zodat met de feedback van de vakdocenten het materiaal geoptimaliseerd kan worden.

Docenten zijn vrij dit materiaal te gebruiken. Ook dan ontvangen wij graag feedback.

Help jij mee?

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan zouden wij het fantastisch vinden als je met ons meedenkt. Hieronder staan links naar de overzichten van de lesprogramma’s – per overkoepelend thema – met allerlei onderwerpen waarover lessen gemaakt zouden kunnen worden. We zijn op zoek naar enthousiastelingen die over een of meerdere onderwerpen naar keuze een les(senserie) zouden willen maken, eventueel in samenwerking met anderen.

Vragen of ideeën?

Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: educatie@pinkpolitiek.nl.

Beschikbaar

De volgende lesprogramma’s zijn momenteel af, en vrij om te gebruiken:

  • Bio-industrie
    Consumptiegedrag dat momenteel als gewoon wordt beschouwd, namelijk het (bijna) dagelijks eten van vlees, is door de grootte van de wereldbevolking op lang termijn niet meer vol te houden. Het is daarom relevant voor leerlingen, als (toekomstige) burgers, om bekend te zijn met de problematiek omtrend overmatig vleesconsumptie en de veranderingen die de mondiale maatschappij zal moeten ondergaan.
  • Dierenrechten
    Het doel van dit lesprogramma is om leerlingen na te laten denken en te laten discussiëren over de rechten van dieren, hoe aan die rechten momenteel vormgegeven wordt en hoe daaraan vormgegeven zou kunnen worden in de toekomst.