Ons logo

Het logo van PINK! bestaat uit een oog, een blad en een regendruppel, en verenigt daarmee onze speerpunten: dier, natuur & milieu. Hoewel ze mooi in balans staan, is de balans fragiel, en als één van deze aspecten van de wereld zou komen te vallen, zouden de anderen dat bijna zeker ook doen.

De vorming van ons logo is een heel verhaal, waar onze wens om onze verbondenheid met de Partij voor de Dieren een belangrijk deel van was. Lees het bij de ontstaansgeschiedenis.

Wanneer wij een niveau dieper graven, kunnen we het blad zien als symbool voor een groene planeet. De enige planeet die we hebben en waar we zuinig op moeten zijn.

Zo kan de regendruppel staan voor de waterkringloop, en circulaire processen in het algemeen. De mensheid zou wel eens een voorbeeld mogen nemen aan de verrassende en ingenieuze wijzen waarop de natuur het ontstaan van afval vermijdt, door alles te hergebruiken. PINK! pleit ervoor dat wij onze economische systemen ook zo gaan vormen.

Het open oog staat ook voor de kritische blik die wij werpen op de maatschappij. Wij sluiten onze ogen niet voor problemen en onrechtvaardigheid in de wereld, maar kaarten ze juist aan.

Alleen naam

maakt het mogelijk ons terug te vinden

Alle elementen

Maakt onze identiteit tot een soort slogan, geïntegreerd in het geheel

Alleen beschrijving

geeft een beeld van wie wij zijn

De kleur van het logo is dezelfde kleur groen als die van onze moederpartij. Groen staat uiteraard voor duurzaamheid, maar zeker ook voor rust. Daarnaast zijn de symbolen uitgeknipt, net als de vlinder van de Partij voor de Dieren, maar iets strakker en feller, passend bij onze jeugdige directheid.

Het logo is een drie-eenheid. Verschillende aspecten en processen van de aarde worden in het logo onderscheiden, maar tegelijkertijd zijn ze niet los van elkaar te zien. Het overschrijdt de regel dat logo’s maar één element zouden mogen bevatten, en verzet zich daarmee tegen het idee dat alles gereduceerd kan worden naar een model die mensen uitkomt. Het laat zien dat PINK! een opvallend brede visie heeft en bereid is conventies te doorbreken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.