Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden, dus zeven mensen in totaal. Termijnen zijn twee jaar, waardoor bestuursleden veel ervaring opbouwen en stabiliteit kunnen bieden aan de groeiende vereniging, met de hoge doorstroom die je bij jongeren kunt verwachten.

Het bestuur is niet het hoogste orgaan van PINK!. Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen.

Voorzitter

Xenia Minnaert is verkozen tot voorzitter op 19 september 2020 en zal aftreden in najaar 2022.

Xenia is verantwoordelijk voor de visie van de vereniging, en eindverantwoordelijk voor haar langetermijnsucces, en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging.

Ze is het primaire aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en voor partijzaken die een regio overstijgen.

Xenia kan worden bereikt door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Emma Verhulp is secretaris tot najaar 2022.

Emma is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging, en eind-verantwoordelijk voor naleving van de reglementen en protocollen binnen de hele vereniging.

Zij beheert het infomailadres en is het primaire aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken.

Emma kan worden bereikt door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Indra Gesink is verkozen tot penningmeester op 27 oktober 2019 voor een termijn tot het najaar van 2021.

Indra is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Hij overziet ons administratief medewerker.

Hij is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Indra kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid ledenbinding

Wouter Gepken is verkozen tot bestuurslid ledenbinding op 27 oktober 2019 voor een termijn tot het najaar van 2021.

Wouter is verantwoordelijk voor de doorstroom van passieve en nieuwe leden naar functies binnen de vereniging waar zij hun talenten en interesses kunnen benutten.

Hij is het primaire aanspreekpunt voor dergelijke leden en organen van PINK! die behoefte hebben aan meer vrijwilligers.

Wouter kan worden bereikt door te mailen naar ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid communicatie

Vivian de Hoogh is verkozen tot bestuurslid communicatie op 19 september 2020 voor een termijn tot het najaar van 2022.

Vivian is verantwoordelijk voor de verschillende communicatie-uitingen van de organisatie zoals de sociale media, de maandelijkse nieuwsbrief en persberichten. Daarbij bevordert zij interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK!

Vivian kan worden bereikt door te mailen naar communicatie@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid politiek en vice-voorzitter

Sebastiaan Spierings is verkozen tot bestuurslid politiek op 13 april 2019 en zal aftreden in april van 2021.

Sebastiaan is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden, en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Hij houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties en onderhoudt regulier contact met de landelijke fractie van de PvdD. Ook is hij tijdelijk het primaire aanspreekpunt voor media en andere organisaties.

Sebastiaan kan worden bereikt door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid promotie

Fee Schot is verkozen tot bestuurslid promotie op 19 september 2020 voor een termijn tot het najaar van 2022.

Fee is verantwoordelijk voor de bekendheid van de doelen en de bezigheden van PINK!, zowel bij potentiële leden als mogelijke bondgenoten.

Ze is het primaire aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die (langdurige) samenwerking zoeken.

Fee kan worden bereikt door te mailen naar promotie@pinkpolitiek.nl