Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden, dus zeven mensen in totaal. Termijnen zijn twee jaar, waardoor bestuursleden veel ervaring opbouwen en stabiliteit kunnen bieden aan de groeiende vereniging, met de hoge doorstroom die je bij jongeren kunt verwachten.

Het bestuur is niet het hoogste orgaan van PINK!. Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen.

Voorzitter

Benjamin van Sterkenburg is verkozen tot voorzitter op 13 april 2019 voor een termijn tot het voorjaar van 2021.

Benjamin is verantwoordelijk voor de visie van de vereniging, en eindverantwoordelijk voor haar langetermijnsucces, en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging.
Hij is het primaire aanspreekpunt voor media, voor nieuwe initiatieven en voor partijzaken die een regio overstijgen.

Benjamin kan worden bereikt door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Katalin Clarijs (1991) is verkozen tot secretaris op 17 november 2018 voor een termijn tot het najaar van 2020.

Katalin is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging, en eindverantwoordelijk voor naleving van de reglementen en protocollen binnen de hele vereniging.
Zij beheert het infomailadres en is het primaire aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken.

Katalin kan worden bereikt door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Michelle van der Geest (1993) is verkozen tot penningmeester op 14 oktober 2017 voor een termijn tot het najaar van 2019.

Michelle is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Ze overziet ons administratief medewerker.
Zij is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Michelle kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid ledenbinding en vice-voorzitter

Angelo Delsen (1995) is verkozen tot bestuurslid ledenbinding op 14 oktober 2017 voor een termijn tot het najaar van 2019.

Angelo is verantwoordelijk voor de doorstroom van passieve en nieuwe leden naar functies binnen de vereniging waar zij hun talenten en interesses kunnen benutten. Hij is het primaire aanspreekpunt voor dergelijke leden en organen van PINK! die behoefte hebben aan meer vrijwilligers.

Angelo kan worden bereikt door te mailen naar ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid communicatie

Ilja van Voorst (1995) is verkozen tot bestuurslid communicatie op 13 oktober 2019 en zal aftreden in april van 2021.

Ilja is verantwoordelijk voor de verschillende communicatie-uitingen van de organisatie zoals de sociale media, de maandelijkse nieuwsbrief en persberichten. Daarbij bevordert zij interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK!

Ilja kan worden bereikt door te mailen naar communicatie@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid politiek

Sebastiaan Spierings is verkozen tot bestuurslid politiek op 13 april 2019 en zal aftreden in april van 2021.

Sebastiaan is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden, en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Hij houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties en onderhoudt regulier contact met de landelijke fractie van de PvdD.

Sebastiaan kan worden bereikt door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid promotie

Noah Dull (1994) is verkozen tot bestuurslid promotie op 17 november 2018 voor een termijn tot het najaar van 2020.

Noah is verantwoordelijk voor de bekendheid van de doelen en de bezigheden van PINK!, zowel bij potentiële leden als mogelijke bondgenoten.
Hij is het primaire aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die (langdurige) samenwerking zoeken.

Noah kan worden bereikt door te mailen naar promotie@pinkpolitiek.nl