Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden, dus zeven mensen in totaal. Termijnen zijn twee jaar, waardoor bestuursleden veel ervaring opbouwen en stabiliteit kunnen bieden aan de groeiende vereniging, met de hoge doorstroom die je bij jongeren kunt verwachten. Daarnaast treedt nooit het hele bestuur tegelijkertijd af. Dit bevordert de stabiliteit.

Het bestuur is niet het hoogste orgaan van PINK!. Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen. Zie hieronder meer informatie over de congressen.

Voorzitter

Xenia Minnaert is verkozen tot voorzitter op 19 september 2020 en zal aftreden in najaar 2022.

Xenia is verantwoordelijk voor de visie van de vereniging, en eindverantwoordelijk voor haar langetermijnsucces, en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging.

Ze is het primaire aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en voor partijzaken die een regio overstijgen.

Xenia kun je bereiken door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Emma Verhulp is verkozen tot secretaris op 19 september 2020.

Emma is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen en zij beheert het infomailadres. Ze is het primaire aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken.

Emma kun je bereiken door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Indra Gesink is verkozen tot penningmeester op 27 oktober 2019 voor een termijn tot het najaar van 2021.

Indra is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Hij overziet ons administratief medewerker.

Hij is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Indra kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Organisatie

Vivian de Hoogh is verkozen tot bestuurslid op 19 september 2020 voor een termijn tot het najaar van 2022.

Vivian is verantwoordelijk voor de verschillende communicatie-uitingen van de organisatie zoals de sociale media, de maandelijkse nieuwsbrief en persberichten. Daarbij bevordert zij interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK!

Vivian kan worden bereikt door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Politiek en Vice-Voorzitter

Ilse Oldenburg is verkozen tot bestuurslid politiek op 24 april 2021.

Ilse is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden, en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Ze houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties en met de landelijke fractie van de PvdD. Ook is ze tijdelijk het primaire aanspreekpunt voor media en andere organisaties.

Ilse kun je bereiken door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Pers en Promo

Fee Schot is verkozen tot bestuurslid Promotie (nu onder de naam Pers & Promo) op 19 september 2020 voor een termijn van twee jaar.

Fee is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie zoals het naar buiten brengen van onze standpunten en de profilering van de vereniging via social media.

Ze is het primaire aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die (langdurige) samenwerking zoeken.

Fee kan worden bereikt door te mailen naar perspromo@pinkpolitiek.nl