Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden, dus zeven mensen in totaal. Termijnen zijn twee jaar, waardoor bestuursleden veel ervaring opbouwen en stabiliteit kunnen bieden aan de groeiende vereniging, met de hoge doorstroom die je bij jongeren kunt verwachten. Daarnaast treedt nooit het hele bestuur tegelijkertijd af. Dit bevordert de stabiliteit.

Het bestuur is niet het hoogste orgaan van PINK!. Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen. Zie hieronder meer informatie over de congressen.

Voorzitter

Xenia Minnaert is verkozen tot voorzitter op 19 september 2020 en zal aftreden in het najaar van 2022.

Xenia is eindverantwoordelijk voor de visie van de vereniging, het langetermijnsucces van PINK! en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging.

Ze is het primaire aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en voor partijzaken die een regio overstijgen.

Xenia kun je bereiken door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Emma Verhulp is verkozen tot secretaris op 19 september 2020.

Emma is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen en beheert het infomailadres. Ze is het primaire aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken. Zo schrijft Emma bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief en beheert zij samen met het bestuurslid Pers & Promo de website van PINK!.

Emma kun je bereiken door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Guus Beckett is verkozen tot penningmeester op 24 oktober 2021 voor een termijn van een half jaar.

Guus is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Hij overziet ook de administratief medewerker van PINK!.

Hij is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Guus kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Politiek en Vice-Voorzitter

Ilse Oldenburg is verkozen tot bestuurslid Politiek op 24 april 2021.

Ilse is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Ze houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties en met de landelijke fractie van de PvdD. Ook voert zij wijzigingen door in het politieke programma van PINK! en houdt ze contact met de denktank.

Ilse kun je bereiken door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Organisatie

Vivian de Hoogh is verkozen tot bestuurslid op 19 september 2020 voor een termijn tot het najaar van 2022.

Vivian is verantwoordelijk voor de interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK! en de leden van PINK!. Ook is Vivian het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en organiseert ze de Nieuwe Leden Dagen.

Vivian kan worden bereikt door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Vorming & Ontwikkeling

Nick Rinzema is verkozen tot bestuurslid Vorming & Ontwikkeling op 24 oktober 2021 voor een termijn van twee jaar.

Nick is verantwoordelijk voor de structuur van PINK! als organisatie en het aanbieden van trainingen voor leden. Hij zorgt er dus onder andere voor dat de protocollen van PINK! up-to-date zijn en dat leden genoeg mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Onder andere de PINKlusiviteitscommissie valt onder Vorming & Ontwikkeling.

Nick kun je bereiken door te mailen naar vorming@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Pers en Promo

Lotte van den Heuvel is verkozen tot bestuurslid Pers & Promo op 24 oktober 2021 voor een termijn van twee jaar.

Lotte is verantwoordelijk voor de externe communicatie zoals het naar buiten brengen van onze standpunten en de profilering van de vereniging via social media. Ze is het primaire aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die (langdurige) samenwerking zoeken. Daarnaast beheert ze de promotiematerialen en merchandise van PINK!.

Lotte kan worden bereikt door te mailen naar perspromo@pinkpolitiek.nl