Wij zijn

PINK! is een vereniging met ongeveer 2000 leden, verbonden door een beginselmanifest, visie en onze rol als de politieke jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren.

Bijna al onze leden wonen in een regio waar een afdeling actief is. Via de afdeling kunnen leden in contact komen met gelijkgestemden, en wordt hun politieke vorming gesteund. Om dit mogelijk te maken bestaan er afdelingsbesturen, die worden gesteund vanuit het verenigingsbestuur.

Hoewel PINK! een politieke jongeren organisatie (PJO) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar om hen te informeren, in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken, en te laten ervaren hoeveel invloed wij als (jonge) burgers hebben, zodat we samen een betere wereld kunnen vormen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit, of – en hiermee onderscheiden we onszelf helaas – soort.

Wij herkennen dat mensen fantastische dieren zijn. We zijn creatief, nieuwsgierigheid en initiatiefrijk. We zijn ook tot enorme empathie in staat. Maar we hebben het onszelf, en zowat alle andere soorten op deze aarde, ontzettend moeilijk gemaakt door onze haast, hebzucht en vermogen om natuurlijke balansen te verstoren waar we ons vaak niet eens van bewust zijn.

De drie-eenheid

Dier, natuur, milieu – in enige volgorde
Sinds januari 2018 zijn wij ons logo.