Interview Haydar Erol

Fiona Korthals, redactielid, en Ilse Smit, landelijk secretaris, spraken met Haydar Erol, wethouder dierenwelzijn in Beverwijk namens GroenLinks. Hij heeft ervoor gezorgd dat in zijn gemeente geen dieren meer worden gebruikt in circussen, en won daarom in 2015 de Gouden Wortel.

Hartelijk dank dat u ons wilt ontvangen! Vertel, hoe oud was u toen u politiek betrokken raakte?

Ik was een jaar of zestien/zeventien, ongeveer 40 jaar geleden inmiddels. Op die leeftijd begin je de wereld te leren kennen en om je heen te kijken. Ik ontdekte toen de ongelijkheid in de samenleving en vroeg me af: ‘Is dit nou goed, wat ik om me heen zie? Is dit normaal?’. Ik begon steeds meer vraagtekens te zetten bij dingen die ik in mijn omgeving zag. Ik begon over mijn toekomst na te denken en keuzes te maken. Politiek is niet anders dan het maken van keuzes. Ik ben tot mijn twintigste in Ankara actief geweest in de studentenbeweging. Ik heb daar aan de pedagogische academie gestudeerd. Tijdens de staatsgreep van de jaren 80 ben ik naar Griekenland gevlucht. De tijd die ik in Athene heb doorgebracht was ik ook politiek actief. Sinds 1987 woon ik in Nederland. Ik ben sinds de oprichting van GroenLinks lid van de partij.  Toen ik een jaar of drie in Nederland was, werd me gevraagd of ik belangstelling had om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezing. Dat kon toen nog niet, ik woonde nog niet lang genoeg in Nederland.  Ik vond het interessant om bij te dragen aan de innovatie van mijn stad vanuit mijn eigen ideologie en perspectief. Je bent direct betrokken bij je stad; mooier kan het niet. Inmiddels loop ik bijna twintig jaar hier in de regio in het bestuursplatform in de gemeenteraad van Beverwijk. Ik ben 12 jaar raadslid geweest en sinds 6 jaar portefeuillehouder.

Kunt u een specifiek punt noemen wat u voor elkaar heeft gekregen waar u het meest trots op bent?

Ik ben trots op het besturen van een stad. Dat ik hier mijn invulling aan heb kunnen geven, zoals het dierenwelzijnsbeleid, maar ook het sociaal domein werk en inkomen, andere welzijndomeinen, onderwijs, zorg… Dat ik ook de mogelijkheid krijg om daar verdere invulling aan te geven, voor de innovatie van de samenleving. Dat ik iets terug kan doen voor de samenleving vind ik geweldig, dat zie ik als een taak voor mezelf.

U bent onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille dierenwelzijn. Was het voor u belangrijk dat u deze portefeuille kreeg?

Ik heb me altijd al afgevraagd waarom dierenwelzijn in de samenleving bijna altijd een ondergeschoven kind is geweest. Wij, als mensen staan al heel lang stil bij ons eigen welzijn, en dat vind ik terecht, dat moeten we blijven doen. Maar waarom niet voor de dieren? Juist dieren kunnen niet vertellen wat ze leuk en niet leuk vinden, ze kunnen hun gevoelens niet uiten. Maar ze maken wel deel uit van onze samenleving. Als wij geen aandacht aan hen geven, wie gaat hen dan bijstaan? Een van de belangrijkste beleidsvoornemens van onze beleidsnota is dat wij dierenwelzijn als integraal voor de komende tijd gaan toetsen of dat voornemens van het ontwikkelen van de beleidsnota raakt, of dat dierenwelzijn daarin betrokken moet worden. Je kunt niet doen alsof dieren niet bestaan, want ze zijn er. Maar hoe gaan we met ze om? Dat is de motivatie vanuit ons waarom wij deze nota aan de raad hebben voorgelegd en wij hier de komende tijd ambitieus mee aan de slag willen gaan. In veel gemeentes is er niet zo veel aandacht voor dierenwelzijn, maar daar komt gelukkig wel verandering in, het leeft steeds meer. Dat is een goede ontwikkeling, maar je kunt er ook een stukje ambitie bovenop doen. Zodat andere gemeentes daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

Is het lastig om in de gemeenteraad van Beverwijk bepaalde dingen met betrekking tot dierenwelzijn er doorheen te krijgen?

Cultuurhistorisch gezien was men bepaalde dingen niet helemaal gewend, zoals het circus zonder dieren. Toen wij dat voor hadden gesteld viel dat bij sommige fracties niet in goede aarde. Het leeft natuurlijk anders bij verschillende fracties, er speelt een heel ander gevoel. In het circus is het natuurlijk voor kleintjes misschien een plezier om die dieren te zien, maar hoeveel lijden de dieren wel niet? Desondanks dit sentiment, heeft het niet zo lang geduurd totdat het voorstel was aangenomen. Twee van de zeven fracties hebben tegengestemd, de overgrote meerderheid was enthousiast en positief. De gemeenteraad van Beverwijk is zeker progressief en innovatief. Maar wel met enige zorgvuldigheid.

Wat zou u graag deze collegeperiode nog willen veranderen?

Wat ik nog wenselijk zou vinden, wat heel erg leeft maar nog niet echt vorm heeft gekregen is hoe we de komende tijd innovatief met burgerinitiatieven omgaan. Dat vind ik nou een interessant vraagstuk. Ik zou graag een stip op de horizon willen zetten. We willen echt met z’n allen mensen van alle leeftijden en achtergronden faciliteren, een podium bieden, om hun creatieve ideeën naar voren te brengen. Hoe doe je dat? Dat vind ik een heel boeiend onderwerp om een basis voor te vinden. Ik hoop dat we daar een stap mee kunnen maken.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen komen er alweer aan. Wat zou u willen zeggen tegen jongeren die erover twijfelen, of er misschien nog helemaal niet over hebben nagedacht, om actief te worden in een gemeenteraad?

Het is hartstikke leuk werk. Je leert heel veel waar je bij een studie nooit achter komt. Je ontwikkelt jezelf en leert ongelooflijk veel in de praktijk. Die ontwikkeling zul je nooit, bij geen enkele universiteit, meemaken. Je zult fouten maken, maar door die fouten, door het te doen, leer je het en zie je dat je ontwikkeling heel goed gaat. Het is een investering voor jezelf. Het gaat om je eigen toekomst. Het moet je liggen, dat je je in de politiek prettig voelt. Dan gaat het eigenlijk vanzelf, dat groeiproces. Maar je moet wel zelf oogsten, niet bij elke tegenslag zeggen ‘oh het is onmogelijk’. Er kan altijd iets tegenvallen, niet alleen in de politiek, maar ook in je leven. Maar je moet altijd blijven doorzetten. Je moet het echt zelf ervaren, ga eens naar een gemeenteraadsvergadering, of in gesprek met raadsleden in je omgeving. Er moet weer een nieuwe cultuur, nieuwe hoop in het land, nieuwe energie komen. We moeten een nieuw toekomstperspectief krijgen. Daar hebben we jongeren voor nodig.

Zijn jongeren politiek/maatschappelijk betrokken in uw gemeente?

We hebben een portefeuille jeugd. We hebben een jonger iemand laten werken die actief omgaat met jongeren op straat, drie buurt sportcoaches die activiteiten organiseren met jongeren en hen in verbinden brengen met welzijn, activiteiten, kunst en cultuur en andere takken van sport. In de raad zitten ook wel jongere generaties raadsleden, deze collegeperiode al meer dan de afgelopen collegeperiode, maar het kan altijd beter. Sommige jongeren maken al vrij vroeg een hele bewuste keuze om iets met politiek te doen, maar de meeste jongeren hebben in hun die levensfase vaak een hele andere soort belangstelling. Je moet doen wat goed voelt, wat goed voor je is, waar je blij van wordt. Dat is het belangrijkste. En dat kan bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn, maatschappelijke verantwoordelijkheid of kunst en cultuur. En als je politieke affiniteit hebt, dan moet je dat vooral doen.  Daar wil ik jongeren bij helpen, ze stimuleren. Maar als je wat anders leuk vindt, dan moeten we dat ook stimuleren. De toekomst ligt in jullie eigen handen.