Herstructurering landelijk bestuur PINK!

Op een regenachtige woensdagochtend vertrokken de 7 leden van het landelijk bestuur van PINK! naar het mooie Utrecht. Wat ze die dag te wachten zou staan, daar hadden ze nog geen weet van. Wat ze wél wisten, is dat ze een bestuurstraining zouden krijgen. Nietsvermoedend begonnen ze, blij om elkaar weer (coronaproof) te kunnen zien en nieuwsgierig naar wat de dag hen zou brengen. Zouden ze beter leren vergaderen? Of …. Niets van dit alles kwam nog maar in de buurt van wat ze uiteindelijk zouden gaan bespreken die dag. Zo’n 8 uur later waren de 7 landelijke bestuursleden uitgeput en verward over alles waar zij in geloofden. Maar ook waren zij vol enthousiasme en gedrevenheid om de besproken ideeën in de praktijk te brengen. Nieuwsgierig naar wat er op deze regenachtige, revolutionaire dag uiteindelijk besproken is? Lees dan verder!

Afgelopen weken zijn we als landelijk bestuur niet alleen bezig geweest met campagne en verkiezingen, maar ook zijn we na de bovengenoemde bestuurstraining bezig geweest met de herstructurering van de functies binnen het landelijk bestuur. Deze herstructurering, de aanleiding en de vervolgstappen, lichten we nu graag toe. 

Tijdens de bestuurstraining kwamen we erachter dat de huidige bestuursfuncties niet goed aansluiten op alle taken die wij uitvoeren. Ook waren er veel taken die niet duidelijk verdeeld waren, of juist wel duidelijk, maar niet op een logische wijze. Daarom zijn we gaan brainstormen. Wat is PINK! voor organisatie, wat willen we bereiken en wat willen we betekenen voor de leden? Welke bestuursfunctie verdeling past daarbij? Toen we dit duidelijker in beeld hadden, zijn we gaan nadenken over de taken die wij als bestuur allemaal hebben en welke taken met elkaar te maken hebben, hoeveel tijd ze ongeveer kosten, enzovoorts. 

We zijn niet alleen tot een betere taakverdeling gekomen, maar ook tot nieuwe bestuursfuncties. Nieuwe bestuursfuncties met taken die bij elkaar passen, die logisch verdeeld zijn. Met de nieuwe bestuursfuncties en omschrijvingen denken we dat het duidelijker is voor iedereen wie wat doet, en dat we als vereniging meer tijd, geld en energie kunnen besteden aan de activiteiten die we als vereniging belangrijk vinden en die helpen PINK! leuker, groter en belangrijker te maken! Hieronder staan de wijzigingen kort weergegeven. Vervolgens zullen we deze toelichten. De functies in het kernbestuur – voorzitter, secretaris en penningmeester – zullen niet veel veranderen. Ook de functie ‘ledenbinding’ blijft zo goed als hetzelfde, al zal de naam veranderd worden naar ‘organisatie’.  De functie ‘politiek’ zal niet langer verantwoordelijk zijn voor politieke vorming en trainingen van de leden, maar verder blijft dit hetzelfde. De echte veranderingen vinden plaats bij de functies ‘communicatie’ en ‘promotie’, deze functies zullen worden samengevoegd tot de functie ‘pers en promo’. De nieuwsbrief valt vanaf nu onder de taken van de secretaris. De zevende functie, die dan dus weer vrij is, zal de functie ‘vorming en ontwikkeling’ zijn. 

Omwille van de lengte van de brief, zullen de functies voorzitter, secretaris, penningmeester, organisatie en politiek nu niet verder besproken worden. Voor een taakomschrijving verwijzen we naar de website. We lichten de twee andere functies hieronder verder toe.

Bestuurslid Pers & Promo zal verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie, het naar buiten brengen van onze standpunten en de profilering van de vereniging via voornamelijk social media. Ook verantwoordelijk voor ons promotiemateriaal, van design tot aan verspreiding. Aangezien dit een behoorlijk takenpakket is, zal dit bestuurslid ondersteund worden door het toekomstige productieteam, die content aan zal leveren voor op de social media en eventueel via andere kanalen. Dit betekent dat dit bestuurslid dit team coördineert en zo taken uit handen kan geven. 

Bestuurslid vorming en ontwikkeling zal de taak van het organiseren van trainingen overnemen van het bestuurslid politiek en dus verantwoordelijk zijn voor de politieke scholing van de leden. Hiervoor zal o.a. een trainerspool worden opgezet die kan worden gebruikt voor en door de leden. Zo hopen we dat we als vereniging meer en betere trainingen kunnen aanbieden op afdelingsniveau. Dan kunnen we meer activiteiten organiseren zonder dat veel PINK!’ers ver moeten reizen of dat de drempel om mee te doen te hoog is. Hiernaast zal dit bestuurslid zich bezighouden met de structuur, processen, protocollen en inclusiviteit van de vereniging. 

Hoe verder?
Alle bestuursleden buiten het kernbestuur worden officieel gezien als ‘algemeen bestuursleden’. Dit betekent dat de wijzigingen die we doen niets veranderen aan de statuten of het huishoudelijk reglement. Buiten de taken die vast liggen, oftewel de kerntaken van de voorzitter, secretaris en de penningmeester, worden de taken intern door het bestuur verdeeld. Wij vinden echter dat  De wijzigingen gaan in na het congres van eind april. We hebben als bestuur gekozen om dit proces nu al, voor het congres, in gang te zetten. Er wordt dus niet over gestemd. Dat heeft een paar redenen. De eerste is dat deze veranderingen vooral over de gang van zaken in het landelijk bestuur gaat. Voor de gemiddelde PINK!’er is dat al een stuk minder interessant. Ten tweede zullen we op het komende congres afscheid nemen van enkele bestuursleden en zullen er nieuwe gekozen worden. Door al voor het congres deze veranderingen bekend te maken, weten de PINK!’ers, die een bestuursfunctie wel zien zitten, van te voren wat die functie in gaat houden. Het zou natuurlijk raar zijn als je als kersvers bestuurslid ineens te horen krijgt dat je functie na een week ineens verandert. Tot slot is PINK! als vereniging de afgelopen tijd gegroeid en merken wij dat het daarom belangrijk is dat we als organisatie ook groeien.

Een logische vraag op dit punt is: ‘Als communicatie en promotie worden samengevoegd, wat gebeurt er dan met de bestuursleden die deze functies dragen?’. Fee Schot – huidig bestuurslid Promotie – zal vanaf aankomend congres de functie ‘Pers en Promo’ op zich nemen. Vivian de Hoogh –  bestuurslid Communicatie – zal Wouter Gepken – bestuurslid Ledenbinding – opvolgen, en dus de functie ‘organisatie’ op zich nemen. Deze interne verschuivingen zijn mogelijk omdat al deze functies, zoals eerder gezegd, officieel algemene bestuursfuncties zijn en hun termijnen als bestuurders natuurlijk niet nog niet afgelopen zijn.

Dit betekent dat aankomend congres de functies ‘politiek’ en ‘vorming en ontwikkeling’ verkiesbaar zullen zijn. Voor deze functies zal binnenkort een vacature online komen. 

Hopelijk hebben we jullie zo voldoende geïnformeerd. Voor vragen kunnen jullie mailen naar info@pinkpolitiek.nl of ons een whatsapp/signal-berichtje sturen.