Afdeling Gelderland

PINK! afdeling Gelderland is voornamelijk actief in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. We zijn bezig met het opzetten van een educatiecommissie, onder leiding van Erik Lu, en is er een ambitie om binnenkort een actiecommissie op te zetten. Mocht je hieraan deel willen nemen of heb je andere ideeën voor de afdeling, stuur dan een e-mail naar gelderland@pinkpolitiek.nl en vertel daarin wat over jezelf en wat je leuk vindt om te doen. Ervaring leert dat er altijd iets voor iemand is! We vergaderen in principe elke eerste woensdag van de maand, roulerend in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Het is mogelijk om hierbij aan te sluiten.

Contact

E-mail: gelderland@pinkpolitiek.nl
Social media: Facebook

Het bestuur

Anna

Anna Keet, voorzitter

Emily

Emily Janssen, secretaris

icoon-mono-1200px (2)

Isabel van Esch, beheerder

icoon-mono-1200px (2)

Nicky Bodegraven, bestuurslid acties

icoon-mono-1200px (2)

Fokke de Haan, bestuurslid financiën

Suzanne

Suzanne Buikstra, bestuurslid promotie

icoon-mono-1200px (2)

Stephanie van der Hoeven, bestuurslid politiek

Stephanies interesses in dieren waren er vanaf jongs af aan al. Hierdoor is ze de studie Diermanagement gaan studeren. Tijdens haar studie kwam ze erachter dat het leven van een dier niet over rozengeur en maneschijn ging. Hierdoor wou ze het probleem bij de kern aanpakken en heeft ze als ambitie om mensen bewust te laten worden van de waarde van een dier en ze te respecteren. Na voltooiing van haar opleiding Diermanagement is ze gestart met de master Dierenwetenschappen. Door zich meer te verdiepen hoopt ze om haar kennis toe te kunnen passen bij lastige vraagstukken omtrent dieren “problematiek”. Naast dat dieren haar hart veroverd hebben, houdt ze ontzettend veel van de natuur en wil ze graag bijdrage aan een samenleving die respect heeft voor de natuur, milieu en dier.

Commissies

PINK! afdeling Gelderland heeft graag veel actieve commissieleden om het bestuur te ondersteunen. Op dit moment zijn er drie verschillende commissies in Gelderland om je bij aan te sluiten:

Actiecommissie

De actiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van acties.

Educatiecommissie

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Politieke commissie

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Vacatures

PINK! afdeling Gelderland heeft op dit moment geen bestuursvacatures. Wel is er altijd vraag naar nieuwe commissieleden voor alle commissies. Bij interesse, stuur een e-mail naar gelderland@pinkpolitiek.nl.