Geen Geweld met ons Geld

Het ‘Geen geweld met ons geld’-manifest is geïnitieerd door ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. PINK! vond het een mooi initiatief en besloot mee te doen op voorwaarde dat geweld richting dieren ook zou worden erkend als onacceptabel. 

Behalve ROOD en PINK! hebben zeven andere organisaties zich bij het manifest aangesloten, waaronder de jongerenorganisaties van de CU, GroenLinks en de PvdA.

Verantwoord investeren

Geld op onze bankrekening geeft de bank vrijheid om geld als een lening door te geven, aan een persoon of aan een bedrijf.
- Palmoliebedrijven
- Bedrijven in de fossiele industrie
- Bedrijven in de wapenindustrie
zijn voorbeelden van bedrijven die enorme schade doen aan mens, dier, natuur en milieu, en waar jouw geld voor ingezet mag worden.

Banken en financiële instellingen moeten stoppen met het financieren van geweld richting mens, dier en milieu.

Flyeractie bij het Binnenhof

Op 12 december 2018 ging ons bestuurslid communicatie, Marjolein Moeijes, de straat op met een aantal leden van ROOD om flyers met het manifest uit te delen, en met mensen in gesprek te gaan.

Marjolein overhandigt de flyer

De flyeraars voor de Tweede Kamer

Vervolg

We staan altijd open voor ideeën om meer aandacht te krijgen voor de manifesten waar wij ons bij hebben aangesloten. Onze actiecommissie is ook altijd op zoek naar vrijwilligers om dit soort initiatieven te ondersteunen.