F.A.Q.

Onbeantwoorde vragen kunnen worden gesteld door te mailen naar info@pinkpolitiek.nl.

Om onbeantwoorde vragen te stellen kun je contact met ons opnemen. Mocht je op zoek zijn naar meer informatie over de status/gegevens van onze vereniging, onze reglementen of hoe wij met gegevens van leden omgaan, daar hebben wij een aparte pagina voor.

Lidmaatschap

Je kunt vanaf 14 jaar lid worden van PINK!. Politieke jongeren organisaties zijn bedoeld voor mensen vanaf die leeftijd, en je bent vanaf die leeftijd subsidiabel. We hebben de vrijheid om uitzonderingen te maken, maar dat is heel lastig en dat doen we dus alleen voor mensen die actief zullen zijn als lid.

Je kunt tot en met 27 jaar lid worden van PINK!. Politieke jongeren organisaties zijn bedoeld voor mensen tot die leeftijd, en je bent tot die leeftijd subsidiabel. We hebben de vrijheid om uitzonderingen te maken, maar dat is heel lastig en dat doen we dus alleen voor mensen die zich als vrijwilliger zullen inzetten.

Je kunt lid blijven tot en met het jaar dat je op 1 januari 30 bent. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal subsidiabele leden op 1 januari wordt vastgesteld. Leden die ‘verjaren’ kunnen donateur worden.

Deze vallen uiteen in voordelen voor jou persoonlijk en voordelen voor de beweging.
Voordelen voor jou:

  • Veel activiteiten en trainingen die bijdragen aan je persoonlijke en politieke ontwikkeling
  • Veel gelegenheden om mede-idealisten te ontmoeten en te genieten van elkaars herkenbare kijk op de wereld
  • De mogelijkheid om je actief in te zetten voor een betere wereld, en je daarbij niet eenzaam te voelen
  • Als lid heb je zeggenschap over de vereniging, die je kunt gebruiken door resoluties en moties op algemene vergaderingen en door voorstellen te doen bij jouw afdelingsbestuur. Wij zorgen ervoor dat je begrijpt wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt benutten.

Voordelen voor de vereniging:

  • PINK! krijgt per lid ongeveer €20 subsidie. Jouw contributie van €9 komt dus verdrievoudigd bij ons aan. Wij hebben inkomsten van contributies nodig om te functioneren als organisatie.
  • Hoe meer leden PINK! heeft, hoe serieuzer onze stem wordt genomen en dus hoe meer aandacht wij kunnen afdwingen van media.

Vrijwilligersstatus

Een vrijwilliger is een lid van de vereniging die een overeenkomst heeft ondertekend om zich te committeren aan een functie. In zo’n overeenkomst worden de bijbehorende taken uiteengezet, en wordt een tijdsindicatie gegeven voor de verwachte inzet. De enige uitzonderingen hierop zijn leden van het verenigingsbestuur, die worden verkozen door op een algemene vergadering. Zij tekenen geen overeenkomst, maar zijn ook vrijwilligers.
Verder zijn afdelingsbestuursleden, coördinatoren en leden van commissies, werkgroepleden en de coördinatoren en leden van landelijke organen allemaal vrijwilligers.

Als vrijwilliger benut je de kansen die je creëerde door lid te worden, om bij te dragen aan een beweging die zich hard inzet voor een mooiere toekomst voor iedereen. Vrijwilligers krijgen korting op merchandise, voorrang bij het registreren voor bepaalde activiteiten met een beperkte aantal plaatsen, en kunnen na afloop van hun tijd als vrijwilliger een getuigschrift vragen waarmee zij een mooie toevoeging aan hun CV kunnen onderbouwen.