F.A.Q.

Onbeantwoorde vragen kunnen worden gesteld door te mailen naar info@pinkpolitiek.nl.

Om onbeantwoorde vragen te stellen kun je contact met ons opnemen. Mocht je op zoek zijn naar meer informatie over de status/gegevens van onze vereniging, onze reglementen of hoe wij met gegevens van leden omgaan, daar hebben wij een aparte pagina voor.

Lidmaatschap

Je kunt vanaf 14 jaar lid worden van PINK!. Politieke jongeren organisaties zijn bedoeld voor mensen vanaf die leeftijd, en je bent vanaf die leeftijd subsidiabel. We hebben de vrijheid om uitzonderingen te maken, maar dat is heel lastig en dat doen we dus alleen voor mensen die actief zullen zijn als lid.

Je kunt tot en met 27 jaar lid worden van PINK!. Politieke jongeren organisaties zijn bedoeld voor mensen tot die leeftijd, en je bent tot die leeftijd subsidiabel. We hebben de vrijheid om uitzonderingen te maken, maar dat is heel lastig en dat doen we dus alleen voor mensen die zich als vrijwilliger zullen inzetten.

Je kunt lid blijven tot en met het jaar dat je op 1 januari 30 bent. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal subsidiabele leden op 1 januari wordt vastgesteld. Leden die ‘verjaren’ kunnen donateur worden.

Deze vallen uiteen in voordelen voor jou persoonlijk en voordelen voor de beweging.
Voordelen voor jou:

  • Veel activiteiten en trainingen die bijdragen aan je persoonlijke en politieke ontwikkeling
  • Veel gelegenheden om mede-idealisten te ontmoeten en te genieten van elkaars herkenbare kijk op de wereld
  • De mogelijkheid om je actief in te zetten voor een betere wereld, en je daarbij niet eenzaam te voelen
  • Als lid heb je zeggenschap over de vereniging, die je kunt gebruiken door resoluties en moties op algemene vergaderingen en door voorstellen te doen bij jouw afdelingsbestuur. Wij zorgen ervoor dat je begrijpt wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt benutten.

Voordelen voor de vereniging:

  • PINK! krijgt per lid ongeveer €20 subsidie. Jouw contributie van €9 komt dus verdrievoudigd bij ons aan. Wij hebben inkomsten van contributies nodig om te functioneren als organisatie.
  • Hoe meer leden PINK! heeft, hoe serieuzer onze stem wordt genomen en dus hoe meer aandacht wij kunnen afdwingen van media.

Vrijwilligersstatus

Een vrijwilliger is een lid van de vereniging die een overeenkomst heeft ondertekend om zich te committeren aan een functie. In zo’n overeenkomst worden de bijbehorende taken uiteengezet, en wordt een tijdsindicatie gegeven voor de verwachte inzet. De enige uitzonderingen hierop zijn leden van het verenigingsbestuur, die worden verkozen door op een algemene vergadering. Zij tekenen geen overeenkomst, maar zijn ook vrijwilligers.
Verder zijn afdelingsbestuursleden, coördinatoren en leden van commissies, werkgroepleden en de coördinatoren en leden van landelijke organen allemaal vrijwilligers.

Als vrijwilliger benut je de kansen die je creëerde door lid te worden, om bij te dragen aan een beweging die zich hard inzet voor een mooiere toekomst voor iedereen. Vrijwilligers krijgen korting op merchandise, voorrang bij het registreren voor bepaalde activiteiten met een beperkte aantal plaatsen, en kunnen na afloop van hun tijd als vrijwilliger een getuigschrift vragen waarmee zij een mooie toevoeging aan hun CV kunnen onderbouwen.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.