Educatiecommissie

De educatiecommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze lesprogramma’s. Wanneer een projectteam een lesprogramma heeft gemaakt, wordt het door de leden van de educatiecommissie onder de loep genomen, waarna eventuele wijzigingen worden besproken met het projectteam. Daarnaast zorgt de commissie dat lesprogramma’s die over actuele zaken gaan niet verouderen.

De leden van de educatiecommissie komen eens per maand bij elkaar, en werken zelf ook aan lesprogramma’s.

Voor leden - raak betrokken!