Ledenservice

Voorwaarden lidmaatschap van PINK!

  • Ben je niet jonger dan 14 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan kun je lid worden van PINK!.
  • Leden die voor het bereiken van de leeftijd van 28 jaar lid zijn van PINK! kunnen lid blijven van PINK! tot en met het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 31 jaar bereiken.
  • Leden dienen jaarlijks de contributie van €9 te betalen.
  • Indien een incassomachtiging is afgegeven wordt de contributie automatisch geïncasseerd.
  • Een lidmaatschap wordt verlengd per kalenderjaar.
  • Indien je in de loop van het jaar lid wordt dan wel het lidmaatschap opzegt ben je voor dat jaar de volledige contributie van €9 verschuldigd.
  • Een opzegtermijn van 1 maand wordt in acht genomen.

Aanvullende voorwaarden bij een combilidmaatschap

  • Alleen leden die nog geen lid zijn van PINK! en/of de Partij voor de Dieren kunnen gebruik maken van het voordelige combilidmaatschap. Het is niet mogelijk een lidmaatschap van PINK! om te zetten naar combilidmaatschap.

Ben je niet meer actief als lid? Dan draag je toch bij!

PINK! ontvangt voor ieder lid jaarlijks ongeveer €35 aan subsidie. Leden die zelf niet deelnemen aan trainingen en andere activiteiten dragen op deze manier dus toch bij aan een sterke vertegenwoordiging van PINK! in de jongerenpolitiek.

Vragen, wijzigen en opzeggen

Heb je vragen over je lidmaatschap? Of wil je een adres- of andere gegevenswijziging doorgeven? Gebruik dan het onderstaande formulier.