ANBI Verantwoording

De naam

PINK!

Het RSIN van PINK!

817221621

Het postadres van PINK!

Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

Doelstelling van PINK!

De vereniging PINK! stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstelling van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren van Nederland.

De namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris: Peter de Weerd
Penningmeester: Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid: Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid: Angelo Delsen
Algemeen bestuurslid: Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid ad interim: Stijn Hes

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Privacyverklaring

Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten, en de jaarrekening