ANBI Verantwoording

De naam

PINK!

Het RSIN van PINK!

817221621

Het postadres van PINK!

Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

Doelstelling van PINK!

De vereniging PINK! stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstelling van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren van Nederland.

De namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris: Peter de Weerd
Penningmeester: Yves Schamp
Algemeen bestuurslid: Joke Claessen
Algemeen bestuurslid: Ilse Smit
Algemeen bestuurslid: Joep Horbach
Algemeen bestuurslid: Chantal Gielen

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Download Jaarverslag 2015 PINK!

Financiële verantwoording

Download Jaarrekening 2015 PINK!