Voorjaarscongres

13&14 april 2024

Het eerstvolgende congres begint over:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Congressen
Het voorjaarscongres is één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!. De leden komen bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen.

Koers vereniging
Op congressen worden bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden ook altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd en een plantaardige lunch verzorgd.

Eerstvolgende congres
Het najaarscongres vindt meestal plaats in oktober en het voorjaarscongres in april. Op deze congrespagina vind je meer informatie over o.a. vacatures en aanmelden naarmate het congres dichterbij komt. Houd de pagina dus goed in de gaten.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je in aanloop naar het congres alle informatie en updates. Inhoudelijke documenten zoals amendementen, moties, bestuursadviezen, jaarverslagen, etc. zullen niet hier, maar op de ledenpagina geüpload worden (zie inloglink linksboven of klik hier). Zodra er nieuwe of gewijzigde informatie op de ledenwebsite gezet wordt door het bestuur of de congresorganisatie, zal dat hier vermeld worden.

Lukt het niet om in te loggen op de ledenwebsite of heb je nog geen inloggegevens aangevraagd? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl. Gebruik het mailadres waarmee je lid bent van PINK!. Het kan enkele dagen duren voor dat je reactie krijgt.

De Puddingfabriek
Viaductstraat 3-3, 9725 BG Groningen 

Volgt later

Europese verkiezingen

Voor komend voorjaarscongres zijn er meerdere vacatures geopend voor functies binnen het landelijk bestuur van PINK!. Het gaat om de functies: Landelijk Voorzitter, Landelijk Bestuurslid Secretaris, Landelijk Bestuurslid Penningmeester en Landelijk Bestuurslid Organisatie.

Klik hier voor de vacaturepagina

Wesley Pechler

Anja Hazekamp – Europees Parlementariër voor de Partij voor de Dieren

Op 24 januari 2012 werd Hazekamp beëdigd als tijdelijk lid van de Tweede Kamer als vervanger van Marianne Thiemen, dit lidmaatschap eindigde op 12 mei 2012.

Bij de EU verkiezingen van 2014 was Hazekamp lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Zij werd per 1 juli 2014 benoemd tot lid van het Europees Parlement. Ook bij de EU verkiezingen van 2019 was zij lijsttrekker.

Ben je nieuw bij PINK en/of heb je geen ervaring met een PINK congres? En zou je het fijn vinden om tijdens het congres iemand als aanspreek punt te hebben voor al je vragen? Meld je dan hier aan voor een buddy!

F.A.Q.

Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina (moties & amendementen indienen). Je vindt er ook een knop naar de webpagina over het politieke programma dat je kan amenderen, en een knop waarmee je het politiek programma als PDF bestand kan downloaden.

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer

  • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
  • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.


Kom je met de auto?

  • Meld dit bij je afdeling, en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
  • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar de AV;
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

In principe één. Je zult op het aanmeldingsformulier ook slechts ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Over organisatie en stemmingen
Voor vragen over de organisatie van het congres, de dagplanning en procedure van stemmingen kan er contact opgenomen worden met de congresorganisatie. Mail naar congres@pinkpolitiek.nl, dan zullen zij je verder helpen. 

Over inloggegevens ledenwebsite
Lukt het inloggen niet of heb je nog geen inloggegevens voor de ledenwebsite? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl

Overig
Mail naar congres@pinkpolitiek.nl of app een landelijkbestuurslid mocht je een andere vraag hebben.

Impressie