Welkomsborrel

Nieuw politiek jaar, met nieuwe borrels, nieuwe bestuursfuncties, een flinke portie activisme en nieuwe verkiezingen! Het beloofd een drukke, maar vooral hele leerzame periode te worden, en dat kicken wij af met een welkomsborrel bij RAW013 in Tilburg. Het eerste drankje krijg je van ons!

Ben je nog nooit bij een evenement van PINK! geweest en wil je niet alleen aankomen? Geen probleem! Stuur ons een berichtje en dan proberen wij je te koppelen aan een buddy.

📍RAW013, Tilburg
🗓 28 september
⏰ 20.00
♿️ Deze locatie is te bereiken en te betreden met een rolstoel, en beschikt over rolstoelvriendelijke toiletten.

Kaderkamp 2023

10 tot en met 13 augustus 2023 is het tijd voor het derde kaderkamp van PINK!. Het kaderkamp is een meerdaags evenement waarin deelnemers leren en meedenken over de identiteit van onze vereniging en onze moederpartij. Aan de hand van trainingen, presentaties en werksessies zullen de deelnemers allerlei vaardigheden beoefenen die van waarde kunnen zijn binnen een politieke organisatie. De andere helft van het kaderkamp zal gericht zijn op gezelligheidsactiviteiten. Het kaderkamp is voor iedereen toegankelijk en een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen! Voor nieuwe leden en non-actieve leden is het kamp een goed moment om uit te vinden wat PINK! is en wat jij binnen PINK! kan doen.

Het kaderkamp zal plaatsvinden op een locatie in Schoonloo, Drenthe. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Er is een bushalte voor de deur. Maximaal kunnen er 30 mensen mee.

Er wordt zo snel mogelijk meer bekend gemaakt over andere praktische informatie.

Heb je vragen over het kamp, dan kan je mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl.

Voor dit evenement is er een eigen bijdrage. Voor het volledige kamp (3 nachten) is de eigen bijdrage €80,- en voor het weekend (1 nacht) €40,-. Mocht je dit (volledige) bedrag niet kunnen betalen, kun je mailen naar penningmeester@politiek.nl.

 


TotaalEvaluatieformulier BRUL! Voorjaar 2023

BRUL! redactie zoekt bijdragen voor najaarseditie

De redactie van de BRUL! (het ledenblad van PINK!) zoekt bijdragen voor de najaarseditie. Het thema van deze editie is ‘Wortels’, dus laat je hierdoor inspireren. Opiniestukken, columns, illustraties – alles is welkom! Vul dit formulier in, dan neemt de redactie contact met je op. 


Discussiemiddag met de DenkTank

Discussiemiddag met de DenkTank
Op 7 mei 2023 had de Denktank van PINK! een discussiemiddag, met als onderwerp: het eten van insecten! Er zijn diverse overwegingen die komen kijken bij het eten van insecten, zowel  met het eten van gangbare dieren (kip, rund, en varken) als met het niet eten van dieren. Drie overwegingen zijn besproken door de aanwezige PINK!-ers, namelijk gezondheid, duurzaamheid, en natuurlijk de ethiek ervan.

Om te beginnen: hoe gezond is het eigenlijk?
Onze conclusie is dat we er weinig over wisten. Na enig onderzoek is het ons gelukt om een aantal nadelen te achterhalen die verbonden zijn aan het eten van insecten. 

  1. Door de stof chitine die in het skelet van insecten zit is er een verhoogde kans op kanker. 
  2. Insecten worden vaak genetisch gemanipuleerd en ze krijgen vaak slecht/goedkoop voedsel zoals hormoonverstoorders en gifstoffen die natuurlijk erg schadelijk zijn voor de mens en waarschijnlijk nog schadelijker voor insecten. 
  3. Insecten worden vaak intensief gekweekt waardoor ze makkelijk ziektes krijgen die overdraagbaar zijn op de mens. De kans op zoönosen en pandemieën wordt mogelijk groter wanneer wij overstappen op een insectenrijk dieet. 

Voor de rest lijkt het qua eiwitten en andere voedingsstoffen veel op ander vlees waardoor het waarschijnlijk ook veel dezelfde effecten heeft.

En hoe duurzaam is het? Hier wisten we een stuk meer over. Duurzaamheid is voor veel mensen dé reden om insecten als voedselbron aan te dragen. Dit is omdat insecten veel korter leven en sneller groeien en daarmee minder voedingsstoffen verbranden. Daardoor kunnen insecten relatief meer opgenomen voedingsstoffen omzetten in vlees.

Dit zorgt ervoor dat je een efficiëntere vleesproductie hebt dan bij grotere veedieren, zoals kippen, varkens en koeien. Waar bij een kip gemiddeld 10 kilo voer nodig is voor 5 kilo vlees, is bij een sprinkhaan misschien 10 kilo voer genoeg voor 8 kilo vlees. Het is daardoor dus efficiënter om dezelfde hoeveelheid insecten te eten dan een mix van meer gebruikelijke dierlijke producten, omdat er minder voer voor nodig is. Er werd echter opgemerkt dat voor het grootschalig laten consumeren van insecten er een enorme industrie opgetuigd zou moeten worden, vergelijkbaar met de schaal van de huidige bio-industrie. En of dat nou zo duurzaam is, vroeg men zich zeker af.

Maar is het eten van insecten ethisch? Dit vond men uiteindelijk geen moeilijke vraag. Het ging al heel snel over dierenrechten, en vanuit dat oogpunt was het eten van insecten niet moreel houdbaar – zeker niet als je er een hele industrie voor optuigt. Om de discussie interessanter te maken, werd gekeken naar alleen dierenwelzijn. Hoe zouden die sprinkhanen zich erbij voelen? Het is over het algemeen makkelijker om je te verplaatsen in andere zoogdieren dan in een sprinkhaan. Dit is omdat deze dieren zo’n (voor ons) onvoorstelbaar bestaan leiden. Het neemt niet weg dat er altijd een mogelijkheid blijft bestaan dat deze dieren heel serieuze pijn voelen. Op dit moment weten we dat gewoon niet zo goed. Dan kan je twee dingen doen: hopen dat het wel goed zit en op de “wijsheid” vertrouwen dat deze dieren vast geen pijn voelen, zoals dat momenteel veel met dieren in de bio-industrie gaat, of het zekere voor het onzekere nemen en ze niet eten.

Als het aan de leden van de discussiemiddag ligt, was het een geslaagde sessie! Er zullen nog meer komen, eens in de zoveel tijd. Check de nieuwsbrief en de PINK! whatsapp-community voor updates van het volgende evenement!

Helemaal niet zo boze wolf

Het is niet meer te missen als je het nieuws een beetje volgt: de wolf is terug in Nederland. Aan het einde van de 19e eeuw verdween de wolf uit ons land. Mensen zagen het dier namelijk als bedreiging of concurrent, voor niets meer dan zijn plezier moorden. Wolven werden daarom opgejaagd en afgeschoten [bron]. De terugkeer van het dier brengt veel teweeg. 

De ecologische waarde van de wolf

Vanuit natuurbewegingen komen overwegend positieve geluiden. De wolf draagt ontzettend veel bij aan de biodiversiteit. Wolven zorgen er bijvoorbeeld voor dat de hoeveelheid hoefdieren in hun leefgebied op peil blijft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een vos, jaagt de wolf alleen op wat die nodig heeft. Daarbij gaat het vooral om zwakke en zieke hoefdieren. De resten die van de gevangen dieren achterblijven, leveren vervolgens voedsel voor vossen, buizerds, raven en andere kleine roof- en aasdieren. Zo draagt de wolf bij aan de biodiversiteit en de balans in het ecosysteem. 

Maar dat niet alleen: door de aanwezigheid van de wolf veranderen ook de leefpatronen van de diersoorten waar die op jaagt. Dat wil zeggen: de kuddes van hoefdieren vermijden bepaalde plekken waar ze kwetsbaar zijn voor aanvallen van de wolf. Deze plekken worden vervolgens niet meer begraasd en op natuurlijke wijze bemest door de kuddes hoefdieren, wat ruimte biedt voor andere soorten begroeiing. 

Een bekend voorbeeld van de invloed van de wolf is Yellowstone park. In 1995 werden hier wolven uitgezet. Daardoor gingen herten en andere prooidieren sommige rivieroevers vermijden. Dit bood kans aan bepaalde bomen om daar te groeien in plaats van als zaailing te worden opgegeten. Deze bomen trokken vervolgens bevers aan, die het hout gebruikten om dammen te bouwen in de rivier. Deze dammen zorgden voor afwisseling in snel en traag stromend water, waardoor zich poeltjes vormden in het landschap en de rivier ging anders stromen. Het aantal soorten vissen, vogels en insecten steeg [bron]. 

Kritiek op dit voorbeeld is dat er ook andere aspecten meespelen in deze ontwikkeling van de biodiversiteit in Yellowstone. De wolf wordt wellicht te veel eer toegekend, maar de positieve invloed op het natuurgebied is niet te ontkennen [bron]. Waarom zijn we dan toch zo bang voor de wolf? 

Roodkapje syndroom

Ten eerste is er iets wat ook wel het “Roodkapje syndroom” wordt genoemd (bron). Mensen hebben een soort irrationele angst voor de wolf. Deze angst wordt gevoed door de verhalen die al generaties lang worden (door)verteld in onze samenleving. Denk aan “Roodkapje”, maar ook “de wolf en de zeven geitjes”, “de drie biggetjes”, en menig andere populaire serie of film. De wolf is vaak de slechterik of de vijand. Het dier wordt als sluw, gewelddadig en gevaarlijk weggezet. 

Dit komt niet uit het niets: de wolf veroorzaakte vroeger overlast en werd daarom ook bejaagd. Maar omdat het vroeger zo was, betekent niet meteen dat dat nu ook weer het geval is. De wolf is niet gevaarlijk voor mensen. Veel mensen gaan ook op vakantie naar gebieden in Frankrijk, Duitsland of Italië waar ook grote roofdieren zijn gevestigd. 

Landbouwvee zou in theorie gevaar kunnen lopen. Maar onderzoek naar de situatie in Oost-Duitsland door de universiteit van Wageningen heeft laten zien dat het nemen van preventieve maatregelen, zoals het gebruik van schrikdraad, om vee te beschermen goed werkt. Dierverzorgers zijn het ook wettelijk verplicht om dieren, zowel uit de bio-industrie als dieren die met andere doeleinden worden gehouden, waar nodig te beschermen tegen roofdieren. Wanneer er dus een dier aangevallen en/of gedood wordt door de wolf, ligt de schuld dus bij de verzorger – en niet bij de wolf. 

Daarnaast is de hoeveelheid dieren die de wolf aanvalt, niet te vergelijken met de hoeveelheid dieren die we dagelijks naar de slacht sturen voor onze eigen consumptie. De wolf heeft in 2021 in Nederland  227 schapen en 4 kalveren gedood. De mens daarentegen, heeft in datzelfde jaar 672400 schapen en 1548600 kalveren gedood. Daarmee is de selectieve verontwaardiging over de wolf die veedieren aanvalt, op zijn minst hypocriet. Het doden van (vee)dieren is kennelijk enkel acceptabel wanneer het de mens dient, doden is een recht dat alleen de mens toekomt.

De mens als maatstaf

Het gevaar van de wolf is dus minimaal en waar het dier wel gevaar zou kunnen opleveren, is te voorkomen. Dit brengt ons bij het tweede aspect van deze irreële angst voor de wolf. We zijn nog altijd geneigd om dingen alleen vanuit het menselijke perspectief te benaderen. We voelen ons verheven boven en los van de natuur, in plaats van onderdeel ervan. We voelen ons mens, in plaats van een menselijk dier.

Vanuit een mens-centraal perspectief zou je kunnen huiveren bij de terugkomst van de wolf. Maar als we met een breder perspectief naar de komst van de wolf kijken, dan blijkt het tegendeel waar. Het is ook een kwestie van de gevolgen op de korte termijn tegenover de gevolgen op de lange termijn. Op korte termijn – en in de media – zien we vooral het “verlies” van de boeren. Terwijl de lange termijn gevolgen, zoals ook Yellowstone, waarschijnlijk nog een flink aantal jaren op zich laten wachten. Maar dan heb je ook wat: een grotere biodiversiteit, een stabiel aantal hoefdieren, en vooral een niet zo boze wolf.

Een aangepaste versie van dit artikel is maandag 28 november 2022 gepubliceerd in Het Parool. Lees die hier: Al die zorgen om de veronderstelde moordzucht van de wolf zijn onnodig en bovendien hypocriet

Een natuurinclusieve samenleving is er niet alleen voor de mens

Gisteren presenteerde de Jonge Klimaatbeweging hun nieuwe visiedocument, de Jonge Klimaatagenda 3.0. Het idee is dat deze klimaatagenda beschrijft hoe Nederland er in 2040 uit zal zien in een ideale wereld. Hiervoor zijn meerdere rondes van Klimaatdialogen georganiseerd, waarbij afgevaardigden van allerlei jongerenorganisaties hebben kunnen meepraten over de verschillende onderwerpen. Ook PINK! was bij deze Klimaatdialogen aanwezig. 

Helaas heeft PINK! moeten besluiten om de Jonge Klimaatagenda 3.0 niet te ondertekenen. PINK! draagt de Jonge Klimaatbeweging een warm hart toe en is blij dat er steeds meer gebeurt op het gebied van jongerenparticipatie. Daarom was dit geen makkelijke beslissing. Doorslaggevend was het opnemen van verschillende niet-duurzame energiebronnen en de mens-centrale ondertoon van het hele stuk. Dit artikel licht onze kritiek puntsgewijs toe.

 

Kernenergie

Er wordt in het visiedocument gepleit voor verschillende vormen van “duurzame” energie, waar PINK! niet achter staat. Eén daarvan is kernenergie. Het is al een stap vooruit dat kernenergie niet bestempeld wordt als hernieuwbaar, omdat het afhankelijk blijft van een eindige bron: uranium. PINK! vindt dat er ook als “laatste redmiddel” geen kernenergie moet komen. Zeker geen nieuwe kerncentrale. De kosten, materialen, tijd én schadelijke uitstoot voor een kerncentrale leiden alleen maar af van de daadwerkelijke oplossing: betere en wellicht nieuwe bronnen van écht duurzame, hernieuwbare energie. PINK! stopt deze middelen liever in onderzoek en productie van deze bronnen.

 

Biomassa

Ook wordt er gepleit voor biomassa van reststromen. Ook dit is een stap vooruit ten opzichte van de massale ontbossing en vervuilende transport, waar biomassa nu mee gepaard gaat. Het blijft alleen zo dat biomassa verre van gezond is voor dier en milieu. Er komen allerlei schadelijke stoffen vrij bij de verbranding, zoals fijnstof. Dat maakt energie uit biomassa verre van duurzaam, ook als het gaat om reststromen. 

 

‘Groen’ gas

Een andere energiebron, die wordt aangedragen in de Jonge Klimaatagenda, is ‘groen’ gas. Tussen aanhalingstekens, want hoe groen is dat gas nou echt? Groen gas wordt gemaakt door het vergisten van groente-, fruit- en tuinafval, maar ook afval uit de landbouw of industrie. Denk bijvoorbeeld aan mest, maar soms ook wel eens slachtafval. Het gas dat door de vergisting vrij komt, moet eerst nog gezuiverd worden. Stoffen als zwavel en CO2 moeten worden verwijderd. Dit kost ook weer veel energie en geld. De term ‘groen gas’ is vaak misleidend, omdat het niet per definitie duurzaam is. De bron is lang niet altijd duurzaam, en de productie ervan ook niet.

 

Mens-centraal

Daarnaast is het stuk erg mens-centraal geschreven. PINK! is van mening dat het mens-centrale denken een van de oorzaken van de huidige problemen rondom klimaat en biodiversiteit is. Zo staat er bijvoorbeeld “[o]p deze manier beschermen we wat ons in leven houdt en zal helpen overleven in de toekomst”. Dit is een dienstbare blik op de natuur. Er staat wel dat wederkerigheid centraal moet staat in onze relatie met de natuur, maar dit concept mist in de rest van het stuk. Het gaat alleen over het nemen en profiteren van de natuur, in plaats van de intrinsieke waarde van de natuur te erkennen. Hierbij zouden we een voorbeeld moeten nemen aan hoe inheemse volkeren samenleven met de natuur. Zij dragen op het moment zorg  voor 80% van de biodiversiteit op de wereld. Het is een groot gemis dat de kennis van inheemse volkeren niet wordt omarmd in deze visie op de toekomst. Het lijkt alsof we het wiel opnieuw moeten uitvinden, terwijl de kennis gewoon al in de wereld te vinden is.  

 

Waar zijn de dieren?

Niet alleen de natuur wordt tekort gedaan in de Jonge Klimaatagenda: de rechten en het welzijn van niet-menselijke dieren missen vrijwel helemaal in het stuk. Er wordt alleen gesproken over dieren wanneer zij toevallig ook profijt hebben van de maatregelen voor mensen. Of wanneer zij een rol hebben in het in stand houden van een wereld waar mensen kunnen leven. PINK! ziet de intrinsieke waarde van dieren. Ook zonder nut voor de mensen hebben zij recht op een gezonde leefomgeving. Dierenwelzijn wordt zelfs alleen benoemd in relatie tot ons voedselsysteem. Dierenwelzijn moet een belangrijk aandachtspunt zijn bij álle activiteiten die we als mens ondernemen. Dán is er pas sprake van wederkerigheid.

Kortom, de Jonge Klimaatagenda schetst een visie van de toekomst waar PINK! zich niet in kan vinden. Dieren moeten een centralere rol kijken in onze samenleving, en we moeten durven te kiezen voor echte duurzame oplossingen in plaats van afleidingsmanoeuvres richting oplossingen die vooral goed zijn voor de fossiele en bio-industrie. Zodat in 2040 en nog lang daarna de planeet leefbaar blijft voor alle levende wezens.

Meer weten? 

  • Lees hier de Jonge Klimaatagenda 3.0
  • Lees hier het politiek programma van PINK!Amenderen: nieuwe tekst toevoegen

Wil je volledig een nieuwe tekst toevoegen aan het politiek programma? Bijvoorbeeld: staat er nog niets in het programma over cactussen, en wil je wel dat er iets in komt te staan? Gebruik dan onderstaande formulier. Twijfel je? Lees de uitleg via de groene knop hieronder.

Nieuwe tekst het programma in amenderen

Klimaatmanifest

Samen met 5 andere PJO’s heeft PINK! het klimaatmanifest geschreven.
Wij zijn erg blij met de inhoud en dan vooral dat ‘ecocide’ benoemd en erkend wordt door dit manifest.
Voor ons had het manifest nóg duurzamer gemogen maar we zien dit manifest als een mooi begin voor het behalen van onze doelen.
Via de link hieronder kun je petitie ondertekenen!