Verslag: buitenlandexcursie Brussel

Afgelopen oktober was het dan zo ver: de buitenlandsexcursie naar Brussel en het Europees Parlement. Deze reis stond in het teken van de Europese politiek en vond plaats van 27 t/m 30 oktober. Lidwien Koch neemt je in dit verslag mee door het programma en haar ervaringen tijdens de excursie.

Met z’n twaalven vertrokken wij op de donderdagavond met de IC-trein van Breda naar het hotel in Brussel Zuid. De volgende dag hebben wij gelijk, heel vet, het Europees Parlement bezocht! We bestookten Anja Hazekamp (Europarlementariër van de PvdD) en Tim Feij (pers- en beleidsmedewerker van het Europees Parlement en oud-PINK!-lid) met vragen over hun carrière, hun werk en hun visie op de toekomst. Ook zijn we door het Parlementarium gelopen en in de Plenaire Zaal geweest. De Plenaire Zaal is de grote ronde zaal met vele stoelen, die je wel eens op tv ziet als het om Europese politiek gaat.

Op de zaterdag kwamen wij een demonstratie tegen over Palestina en besloten mee te lopen tot aan de ingang van het Europees Parlement, waar blokkades waren opgezet door de politie en de politie groot aanwezig was. We zijn naar een watertentoonstelling, kathedraal en uitkijktoren geweest en hebben het Natuurhistorisch museum bezocht. Op de laatste dag zijn we teruggegaan naar het Europees Parlement en hebben een tour gekregen van een hele enthousiaste positieve man langs het enorme gebouw en het bijbehorende park. Hij vertelde hoe het gebouw en de Europese politiek in de afgelopen decennia tot stand kwamen en wie daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Hierna hebben wij het spel ‘Jachtseizoen’ door heel Brussel gedaan en als afsluiting een groepsfoto gemaakt. We zijn die avond voor de laatste keer uit eten geweest en hebben toen helaas al de trein terug naar huis genomen. 

Eén van de dingen die mij het meest is bijgebleven is een hilarisch moment in de avond in ons hotel. We waren met een stuk of 7 mensen in een kring op een groot bed gaan zitten en waren met elkaar diep in gesprek toen ik opeens een spin zag zitten boven een van de stapelbedden. Ik riep gelijk: ‘Ooh, kijk, daar zit een spin!’ en sprong op om tissues te pakken. Op het moment dat ik met de tissues op het stapelbed wilde klimmen, vroegen anderen aan mij wat ik ging doen met die tissues. Dus ik zei heel droog: ‘Ik ga die spin doodmaken’ en begon al te klimmen toen ze opeens opsprongen en riepen: ‘Nee dat mag niet! Je mag de spin niet doodmaken. Het is een levend wezen.’ Ik was zo verbaasd door hun reactie maar op hetzelfde moment voelde ik mij zo dom! Wij zijn natuurlijk PINK! en wij zijn tegen het pijn doen en doden van dieren. Ik kon mijzelf wel voor mijn kop slaan, haha! Natuurlijk werd deze actie mij vergeven omdat ik nog niet zo lang lid ben bij PINK!. Uiteindelijk heeft iemand de spin gevangen en voorzichtig bij het raam naar buiten gelaten. Stiekem ben ik wel trots op het meededogen en de compassie van de andere PINK!ers, want daar mogen we best wat meer van hebben in deze wereld!

Het fijne van deze buitenlandexcursie was dat iedereen vrij was om een eigen plan te trekken en eropuit te gaan. Je kon naast het programma altijd beslissen om in je eentje of met een groepje ergens nog uit eten te gaan of om samen een bezienswaardigheid te bezoeken. Zo zijn twee mensen naar de film geweest en hebben sommigen besloten om lekker op de step door Brussel te toeren. Iedereen was enthousiast over het bezoek aan het Europees Parlement en we hebben heerlijk weer gehad! Alle lof voor Emmeline en Miroya die deze fantastische reis in elkaar hebben gezet en dankjewel aan alle mede-PINK!ers die mee gingen: jullie maakten deze reis compleet!

Waarden om tot de kern te komen - verslag

Op woensdag 7 september bood de Raad van leefomgeving en infrastructuur (Rli) een rapport aan de Minister van Klimaat en Energie aan. Het rapport geeft advies over de (politiek) besluitvorming rondom kernenergie. Ons bestuurslid Organisatie Miroya en bestuurslid Politiek Nicole waren bij de overhandiging. We vroegen naar het verminderen van energieverbruik, hoe jongeren betrokken worden bij de besluitvorming en of het rapport lessen had getrokken uit de besluitvorming rondom de RESsen.

De titel van het rapport zegt het al: “besluiten over kernenergie vanuit waarden”. Het rapport beschrijft eerst hoe er in de samenleving door de jaren heen over kernenergie is gedacht en gepraat. Je ziet hierbij dat de emoties vaak hoog oplopen, bijvoorbeeld wanneer er weer een incident heeft plaatsgevonden bij een kerncentrale. Tegelijkertijd zie je dat de discussie over kernenergie vaak vooral focust op wetenschap en techniek. Dit zag je goed terug in een videoreactie van Ed Nijpels. Nijpels was de voorzitter van het Klimaatberaad in 2018 en 2019, en is nu voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij sprak in zijn reactie voornamelijk over het afwegen van de voors en tegens en over de financiële dekking. Tussen neus en lippen door benoemde hij nog dat veiligheid ook wel handig is, maar deed dit af als minder belangrijk. En dat is precies waar het pijnpunt ligt volgens de Rli.

In maatschappelijke discussies wordt vaak over feiten en wetenschappelijke kennis gesproken, alsof dat waardevrije zaken zijn. Daarbij wordt vergeten dat welke feiten je belangrijk vindt, of wat je prioriteit geeft, bepaald wordt door de onderliggende waarden die je hebt. Het rapport concludeert dan ook dat het maatschappelijke debat niet alleen moet gaan over technische kennis, maar ook over ethiek.

In het advies worden vijf waarden genoemd, die steeds terugkeren in het gesprek rondom kernenergie, namelijk: energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Deze waarden moeten centraal staan in het gesprek over de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem. Dat gebeurt vaak al, maar op de achtergrond. De Rli adviseert dit expliciet te maken. De hoop is dat de maatschappelijke discussie op deze manier minder tegenstellingen oproept. Het expliciet benoemen van wat men belangrijk vindt en waarom iemand energiezekerheid bijvoorbeeld boven veiligheid plaatst, helpt bij het onderlinge begrip. 

Naast het expliciet gebruiken van deze vijf waarden, adviseert de Rli om de feitenkennis te vergroten en kernenergie niet als een los onderdeel te zien, maar te behandelen als onderdeel van het energiesysteem. Ze stellen vier kennisvragen en zeven beleidsvragen voor als leidraad voor de maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming (zie afbeelding). Ook adviseren ze burgers te betrekken bij de afweging van de waarden die centraal staan in het gesprek over kernenergie.

De urgentie klinkt ook in het rapport. We hebben niet zoveel tijd meer om keuzes te maken over welke energiebronnen we willen inzetten. Het werd niet genoemd in de presentatie, maar na een vraag van Miroya kwam gelukkig naar voren dat het advies ook ingaat op energiebesparing als een belangrijke afweging voor onze toekomstige energievoorziening. Ook benadrukten we, net als de aanwezige afgevaardigden van de Jonge Klimaatbeweging, het belang van jongeren betrekken bij besluitvorming over zaken als het toekomstige energiesysteem. Wij zijn immers de groep die er nog het langste mee door moet. 

Het rapport is een overzicht van belangrijke afwegingen die volgens de Rli gemaakt moeten worden om tot een breed gedragen besluit te komen. In het rapport zelf worden dus geen conclusies getrokken over over of we wel of geen kerncentrale nodig hebben in Nederland. Of over hoe het vervolgproces richting het besluit door de politiek wordt vormgegeven. Het advies stemt hoopvol doordat er verder wordt gekeken dan alleen cijfertjes, dus nu is het duimen dat het niet in ergens in een la blijft liggen.

Lees meer over het rapport en kijk de bijeenkomst terug via de website van de Rli.

Terugblik kaderkamp

Van 18 tot en met 21 augustus vond de tweede editie van het PINK! kaderkamp plaats. Benieuwd wat dat inhoudt en wat we allemaal gedaan/beleefd hebben? Lees dan hieronder de terugblik, geschreven door Lidwien Koch.

Afgelopen augustus was er, na een pauze van 2 jaar, voor het eerst weer een Kaderkamp georganiseerd voor en door PINK!-leden. Het 4-daagse kamp vond plaats bij het natuurgebied ‘Loonse en Drunense Duinen’ en thema van dit kamp was ‘samen groeien’. Omdat ik pas 2 maanden lid was van PINK!, was dit kamp voor mij het eerste kamp en ook gelijk mijn eerste Pink!-activiteit.

Bij aankomst was het voor mij binnen een paar minuten al duidelijk: ik hoor hier. Ik voelde mij thuis omdat ik omringd werd door positieve en vooral open mensen die het hart op de juiste plaats hebben. Ik werd hartelijk ontvangen en rondgeleid en werd uitgenodigd om mee te doen met spelletjes, zwemmen, kikkers spotten en natuurfilms kijken. We hebben op het kamp sprekers gehad die kwamen vertellen over hoe je politiek actief kunt worden, hoe moties en amendementen worden geschreven en ingediend en over waarom het belangrijk is dat vrouwen ook de politiek in gaan en zich laten zien. Met een gids zijn we het natuurgebied ingetrokken voor een rondleiding waarbij we hebben ontdekt hoe het zandlandschap is ontstaan en wat voor invloed klimaatverandering en stikstof hier op hebben. Als ontspanning hebben we een yoga-sessie gehad die achteraf toch best wel inspannend bleek, haha. Al met al hebben we best veel gedaan maar ook voldoende vrije tijd gehad.

Wat mij het meest is bijgebleven van het kaderkamp? Mijn mede-PINK!ers. Ik ben positief verrast door hun enthousiasme, openheid en vooral hun visie op de wereld. Het voelt geweldig om onderdeel te zijn van een groeiende beweging mensen die hart heeft voor het klimaat, dierenwelzijn, LHBTIQ+, natuur en feminisme dat hier in haar vrije tijd een vuist voor maakt. Het hele kamp lang was alles vegan en er waren mensen die non-binair, gay of aseksueel waren. Iedereen werd geaccepteerd en het stond je vrij om zelf te bepalen aan welke activiteiten je mee deed. Of ik er bij het volgende kamp ook bij ben? Ja, zeker weten! Ik kijk er nu al naar uit. Erg jammer dat er alleen kamp is in de zomer en niet nog een in de winter, haha.

Voor iedereen die twijfelt om naar het kamp te gaan of om lid te worden van PINK!, ik zeg: doen!


Najaarscongres 2021 Zuivelse Indoctrinatie

 
Verslag najaarscongres
 
Het najaarscongres van 2021 op 23 en 24 november was een groot succes! In het teken van Zuivelse Indoctrinatie waren twee inspirerende sprekers aanwezig op het congres die veel konden vertellen over de problemen rondom de zuivelindustrie. Diëtist Lobke Faasen toonde ons op de zaterdag hoe de zuivelindustrie verschillende tactieken gebruikt om de gezondheid van melk ten onrechte aan te prijzen. Op de zondag vertelde de directeur van Animal Rights over het leed dat omgaat in de zuivelindustrie en hoe de zuivelindustrie dit leed verbergt. Met de kennis van deze sprekers in ons achterzak zullen we ons vast nog strijdvaardiger op kunnen stellen tegen de zuivelindustrie!
Behalve een plek voor inspirerende sprekers is het congres natuurlijk ook de plek voor onze algemene ledenvergadering (ALV), waar belangrijke beslissingen worden genomen. Ons politiek programma is herschreven door een kleine commissie en deze herschrijving is goedgekeurd op de ALV. Op dit herschreven programma zijn ook vele amendementen voorgesteld door de leden en behandeld op de ALV. Ook zijn diverse moties zijn grondig bediscussieerd, die het handelen van het bestuur en de vereniging als geheel verder bepalen.
Daarbovenop hebben ook verkiezingen plaatsgevonden. Als lid van de kascontrolecommissie (KasCo) is Laurens Kok verkozen met een controlerende functie op de penningmeester. Na voordracht door de sollicitatiecommissie heeft de ALV gekozen voor Lotte van den Heuvel voor de functie Pers & Promotie in het landelijk bestuur. Na een half jaar ad interim de functie te hebben vervuld is Nick Rinzema door de ALV verkozen tot bestuurslid Vorming & Ontwikkeling, tevens na voordracht door de sollicitatiecommissie. Als laatste is Guus Beckett door de ALV verkozen voor de functie penningmeester, met toezegging dat hij deze functie slechts een half jaar kan bekleden. Hiermee heeft het bestuur ook afscheid genomen van ex-penningmeester Indra Gesink en ex-bestuurslid Vorming & Ontwikkeling Fee Schot. Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes in hun nieuwe functie en wensen de vertrekkende bestuursleden een voorspoedige toekomst.
 
Het congres was niet alleen een plek voor serieuze gesprekken en discussie gelukkig! In de pauzes (inclusief verzorgde vegan lunchpauze) hebben de leden genoeg kans gehad om weer bij te praten. Daarnaast gingen veel PINK!ers mee naar een lokale pizzeria voor vegan pizza op zaterdag voor extra gezelligheid. De zondag werd afgesloten met een rondleiding door de prachtige locatie van dit congres, de Burcht, een gebouw met belangrijke plek in de geschiedenis van Nederlandse vakbonden en de arbeidersbeweging.
Als laatste willen wij nog onze grote dank uiten naar iedereen die het congres mogelijk heeft gemaakt, waaronder de congrescommissie, de technische ondersteuning en de dagvoorzitters. Zonder jullie was er geen congres geweest!
Meer weten over de specifieke onderdelen van het congres? De uitslagen van de verkiezingen van moties en amendementen vind je op extranet!
 
De foto’s komen snel online!
 

Afdelingenbattle

Na de uitdaging van afdeling Noord-Holland hebben meerdere PINK!-afdelingen zich gemeld op 12 juni om zo veel mogelijk vuilniszakken te vullen met straatafval. Het was een harde strijd met als resultaat veel zweet, spierpijn en natuurlijk een iets schoner Nederland. Na het tellen van de vuilniszakken was het duidelijk: Afdeling Utrecht (zie ze op de fotos hier direct onder) mag zich met trots de beste afdeling van Nederland noemen! Voorlopig althans, totdat er een nieuwe afdelingenbattle plaats zal vinden… Gefeliciteerd!

 

PINK! journaal Shell

3 weken geleden stonden verslaggever Ilse Oldenburg en cameravrouw Esther Baalman voor het PINK! journaal bij het Shell Hoofdkantoor, te Den Haag, om verhaal te halen. @Shell is in 2019 een samenwerking begonnen met Staatsbosbeheer. Niets is wat het lijkt. Shell had in de jaren ’70 al weet van haar vervuilende praktijken. Waar blijft dit verhaal?

Augustus 2019: het kaderkamp

22/9/2019, door Martine Edinxhoven

We zijn net over de helft van september, wat betekent dat het alweer herfst is geworden en de zomer weer voorbij is. Martine blikt terug op de zomer en schrijft over het PINK! evenement dat een mooi deel van deze zomer was voor haar.

Die vrijdagavond, de laatste dag van het kaderkamp, kwam ik terug van het eerste(!) PINK! Kaderkamp ooit en ik was reuze enthousiast. Ik vertelde dat ik één van de meest leuke en inspirerende dagen ooit heb gehad! Het kamp was bedoeld om meer te leren over politiek en een gezellige week te hebben. Dit is zeker gelukt en met alle verkregen kennis, ben ik zeker weer een tijdje zoet.  

Het was voor mij erg speciaal om een week lang met gelijkstemden te zijn. We hebben veel over en van elkaar geleerd. Er hing een open sfeer, wat maakte dat naast dat iedereen zijn awesome ideeën, over hoe ze de wereld willen veranderen, deelden, wij ook onze persoonlijke zorgen en struggles, die hiermee gepaard gaan, aan elkaar kwijt konden. Dit deed iedereen op zijn eigen manier. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt, waarvan ik zeker weet dat ik hen nog vaak zal zien!

Graag wil ik Katalin, Ilja en ook Anne, die helaas vanwege ziekte naar huis moest, bedanken voor de organisatie. Alles was tip top geregeld. We hadden een fijne ruime accommodatie in de natuur, lekker plantaardig voedsel, twee lieve hondjes, Jamie en Beau én niet te vergeten, een jacuzzi. Na eerst geklaagd te hebben over hoeveel energie dat ding wel niet gebruikt, besloten we er maar goed gebruik van te maken.

Onze dag zag er ongeveer zo uit. Voor het ontbijt, gingen we eerst met elkaar een ochtendwandeling maken.  Als je wilde uitslapen, kon dit ook, maar tot op een zekere hoogte. Op een gegeven moment zorgde Katalin wel dat je wakker werd door haar wake up song: Taking The Hobbits To Isengard.

Na het ontbijt gingen we aan de slag. Elke dag kwamen er andere mensen op bezoek, om ons een workshop te verzorgen. Allemaal hadden ze natuurlijk te maken met politiek, maar stuk voor stuk verschillend en ze sloten mooi op elkaar aan.

Maandagavond hadden we een workshop van Katalin en de volgende dag van Anne. Zij wilden ons iets meegeven over de manieren waarop je anderen kan overtuigen en hoe je met je oordelen over anderen en jezelf om kan gaan. Hier heb ik echt veel aan gehad en ik probeer mij nu anders en beter te verplaatsen in anderen en hen zelf meer te laten nadenken. Er kwam nog meer aan de orde en ik wil jullie dolgraag meer vertellen, maar ik stop, want anders wordt het een te lang verhaal.

De volgende dag kwam Willem Vermaat op bezoek en hij heeft ons geholpen bij het schrijven en geven van een speech. In de middag  heeft Cynthia, waterschapsbestuurder en fractievoorzitter, ons verteld hoe je politiek actief kan worden. De volgende dag kwam de voorzitter van PINK!, Benjamin, met ons zitten om de diep in te gaan op wat PINK! eigenlijk is en wat het voor onszelf betekent. Die dag zijn we het ook gaan hebben over de toekomst van de politiek: wat wij hierin zouden willen veranderen en hoe we dit kunnen aanpakken. Verder zijn er nog mensen van de Nederlandse Jeugd Raad langs geweest om ons een workshop debatteren te geven. We zijn dus af en toe ook uit onze comfort zone gehaald om te gaan staan en te spreken én (geen maar, één van de tips!), hier hebben we, tenminste ik in ieder geval, veel van geleerd!

De avondprogramma’s waren ook  vermakelijk. Dinsdagavond verzorgde Katalin een pubquiz, woensdag hadden we een verkleedfeestje rond het kampvuur en donderdag hebben we met elkaar tot diep in de nacht geschaakt en gepraat.

Nogmaals, bedankt allemaal! Ik ben er volgend jaar zeker weer bij en ik raad anderen ook aan zeker te komen!

Enthousiast geworden? Houd de kalender van PINK! volgende zomer goed in de gaten voor het tweede kaderkamp in 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Promotraining

14/7/2019, door Ilja van Voorst

Het is weer zomer en dat betekent elk jaar hetzelfde: de promotour! Dat betekent het bezoeken van promotie-evenementen bij scholen tijdens de introductieweken. Om te zorgen dat onze leden hier goed voorbereid aan kunnen deelnemen, verzorgde Noah, ons bestuurslid promotie een promotraining voor hen.

Een leuk feitje van deze training: ik heb me ongeveer 9 keer voorgesteld aan de groep (en zij aan mij). Want je kunt jezelf op zoveel verschillende manieren introduceren, maar ze voelen lang niet allemaal even comfortabel. Zo kregen alle deelnemers de kans om uit te zoeken hoe ze zichzelf het liefste aan anderen voorstellen.

Na deze lange voorstelronde gingen we door met het houden van een goed verhaal. Vooraf hadden we de opdracht om een voorwerp mee te nemen dat voor ons belangrijk is en dat we zouden willen promoten. Een deel van de groep kreeg gelijk een oefening improvisatie en toverde een belangrijk voorwerp uit hun tas. Als landelijk bestuurslid moest ik uiteraard zelf het goede voorbeeld geven, dus ik had al een paar dagen lopen stressen over wat ik in hemelsnaam zou moeten meenemen. Maar uiteindelijk had iedereen een leuk verhaal. Voor mij was het het meest moeilijke om een specifieke doelgroep uit te kiezen en daarop mijn verhaal aan te passen.

Al met al was dit dus een hele leerzame training. Dus de promotour: ik ben er klaar voor!

Mars voor de sluiting van de slachthuizen

Door Ilja van Voorst

De mars voor de sluiting van de slachthuizen zou beginnen om 13:00. Nou ja, dat dachten we. Het verzamelen begon al vanaf 13:00, maar de speeches begonnen pas om 14:00 en weer een half uur later konden we eindelijk beginnen met lopen. In de hitte van de dag was anderhalf uur wachten best lang, maar de vegan taartjes die verkocht werden, maakten het draaglijk.

 

Toen gingen we uiteindelijk lopen en wat een energie! Het was dan wel warm, maar dat hield niemand tegen om leus na leus te blijven roepen. De PINK!-vlag werd natuurlijk ook gedragen, want het moge duidelijk zijn: ook PINK! wil de slachthuizen sluiten.

 

Aangekomen op het Museumplein vond de eerste die-in plaats. Met de zon fel op onze gezichten was dat erg warm (ik kreeg nog meer medelijden met de dieren die in de zon op de transportwagens moeten wachten!). Maar het belangrijkste is dat dit geluid plus de folders en een korte gesprekken hopelijk wat mensen van het publiek aan het denken heeft gezet. Hierna gingen we weer terug, om op de Dam te eindigen met de tweede die-in.

Uiteindelijk sloten we de dag af door samen lekker uit eten te gaan. We hebben falafel gegeten bij CuisineClandestine10. Deze organisatie zet zich in voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Het geld dat daar wordt opgehaald gaat volledig naar hulp voor deze vluchtelingen. Mooi dat we na onze tocht voor dierenrechten ook een kleine bijdrage konden leveren aan een strijd voor mensenrechten.