Sluit de PVV uit

Een brede coalitie van Politieke Jongerenorganisaties roept naar aanleiding van het verkenningsrapport van verkenner Plasterk partijen op om niet te formeren met de PVV.

Normaal gesproken neemt de partij die bij de verkiezingen het grootst is geworden het voortouw bij de formatie van een nieuw kabinet. Bij de recente verkiezingsuitslag is echter een partij de grootste geworden met een lange geschiedenis van racistische, xenofobe en islamofobe denkbeelden en uitlatingen: de PVV. Zo’n partij hoort wat ons betreft niet in het kabinet thuis.

DWARS, de JS, de JD, PINK! en Violet roepen alle partijen op een kabinet te formeren van partijen die de Grondwet en onze democratische rechtsstaat respecteren. Die de uitdagingen waar Nederland momenteel mee geconfronteerd wordt serieus willen aanpakken, ook op Europees niveau. De wooncrisis, klimaatcrisis, grote ongelijkheid in de samenleving, problemen in de (jeugd)zorg en de toenemende intolerantie vragen om ambitieus en rechtvaardig beleid. Niet om een partij die herhaaldelijk de schuld afschuift op kwetsbare mensen de samenleving. In Nederland is geen ruimte voor moslimhaat, queerhaat en racisme. Wij eisen dat de politiek zich daar hard voor maakt.

Partijen hebben tijdens de campagne duidelijk hun bezwaren uitgesproken tegen de antirechtsstatelijke en discriminerende uitspraken en voorstellen van de PVV. Die ze ook nu weer in het verkiezingsprogramma hebben staan. Het is aan ons, de jonge generatie, om deze partijen daaraan te herinneren. Er is geen plaats voor haat en intolerantie in Nederland. Partijen, zet jullie woorden om in daden en formeer een kabinet dat de rechtsstaat respecteert en gemarginaliseerde groepen beschermt. Formeer een kabinet zonder de PVV.

Geen slagveld, maar grasveld

Op woensdag 22 februari wordt er in de Provinciale Staten gestemd over het nieuwe Ganzenakkoord. De gedeputeerden willen in het nieuwe akkoord doorgaan met de massale ganzenjacht om de economische schade voor boeren door ganzen te verminderen, terwijl het bewezen is dat dit niet werkt. De provincie is zelf ook al tot die conclusie gekomen in hun evaluatie van het vorige akkoord, maar helaas wordt er stug doorgegaan op dezelfde weg. Daarmee is het niet alleen onethisch, maar ook geen oplossing.

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen zijn fel tegenstander van dit nieuwe akkoord en hebben daarom gezamenlijk een manifest geschreven. Lees het hele manifest onder de afbeelding.

Manifest Ganzenakkoord Groningen

Na bijna 9 jaar is het tijd voor een nieuw Ganzenakkoord in de provincie Groningen. Het nieuwe Ganzenakkoord voor 2023-2029 gaat grotendeels door op dezelfde weg als de vorige. Er zijn weliswaar wat verbeteringen zoals plannen voor het verruimen van de foerageergebieden maar in essentie is het hetzelfde akkoord. Het massaal afschieten van ganzen wordt helaas nog steeds gezien als oplossing. Dit is slecht nieuws voor alle betrokkenen: 

 1. Het is bewezen dat de ganzenjacht niet werkt om de economische schade die ganzen maken te verminderen. Hoe meer ganzen je immers doodschiet, hoe meer ervoor terugkomen. Dit is niet alleen een conclusie van de provincie zelf in de evaluatie van het vorige akkoord, maar het is ook te zien in de almaar stijgende ganzenpopulatie en economische schade in Groningen ondanks verwoede pogingen van jagers en de provincie om dit te voorkomen. Bij deze pogingen worden veel ganzen ook nog wel geraakt door kogels maar niet gedood. Dit zorgt voor onnodig lijden. Schokkend hierbij is dat de gedupeerden het vergassen van ganzen niet uitsluiten. Dit is de meest wrede manier van ganzenjacht denkbaar, en het nieuwe akkoord faciliteert dit. 
 2. Er zijn veel diervriendelijke alternatieven voor de jacht die wel bewezen effectief zijn in het verminderen van de economische schade door ganzen. Denk hierbij aan een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, het omploegen van oogstresten, aanbrengen van barrières tussen water en land en verjaging via diervriendelijke en betaalbare middelen zoals lasers of ganzendraad. Rondom de voor de gans verboden gebieden is het planten van witte klaver ook nog een optie, ganzen eten dit namelijk veel liever dan gras en het heeft het bijkomende voordeel dat het goed is voor de bijen. 
 3. Er mocht in het GAK geen enkele organisatie meepraten die de belangen van de ganzen kon behartigen, zoals de vogelbescherming. Dit heeft gezorgd voor een eenzijdige belangen overweging waarin de ganzen compleet zijn vergeten. 
 4. Het is vooral de economische schade die groeit, niet de daadwerkelijke. De prijs voor gras is immers gestegen de afgelopen paar jaar en ganzen moeten nu hiervoor boeten terwijl zij niks te maken zouden moeten hebben met ons economisch systeem. Wel is het natuurlijk niet meer dan terecht dat boeren eerlijk worden gecompenseerd voor de schade die ganzen maken. 
 5. We komen net uit een wereldwijde pandemie en het risico op nieuwe zoönose is nog steeds groot. Op dit moment is er een dreiging van vogelgriep en het jagen en vervolgens consumeren van ganzenvlees verhoogt het risico op overdracht naar de mens tot onacceptabele hoogte. Dit is echt compleet onverantwoord. 
 6. Iedereen in de provincie, dus ook de boeren die nu economische schade ondervinden, hebben baat bij een provincie waarin natuur en dieren de ruimte krijgen met veel biodiversiteit. De plannen in dit akkoord gaan daar echter helaas recht tegen in. 

Overwegende dat de provincie zelf al de conclusie trekt in hun evaluatie van het Ganzenakkoord uit 2014 dat het massaal doodschieten van ganzen niet werkt roepen wij op om woensdag 22 februari moties te steunen die een stop zetten achter de massale ganzenjacht als oplossing voor de economische schade die boeren ondervinden. 

Ondertekend, 

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brief aan ministers over energietoeslag voor studenten

De rechtbank in Gelderland heeft bepaald dat studenten recht hebben op energietoeslag – een goede ontwikkeling! Nu is de taak aan gemeenten om de energietoeslag uit te keren, maar hier hebben gemeenten geen geld en tijd voor… Wanneer er binnen gemeentes capaciteit wordt vrijgemaakt om de energietoeslag aan studenten uit te keren, betekent dit dat andere (uitkerings)aanvragen langer zullen duren. Dit verplaatst het probleem van de ene doelgroep naar de andere. Er moet dus een andere oplossing komen om ervoor te zorgen dat studenten spoedig de energietoeslag ontvangen waar ze recht op hebben, zónder dat andere geldbehoevenden langer op hun tegemoetkoming moeten wachten.

Daarom roept PINK! samen met verschillende gemeenten en andere PJO’s op tot een landelijke regeling zodat iedere student in Nederland zo snel mogelijk gecompenseerd wordt. Bijvoorbeeld via DUO zou de energietoeslag heel efficiënt uitgekeerd kunnen worden. De brief is gericht aan minister Dijkgraaf voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Manifest Oekraïne

Solidariteit met Oekraïne is solidariteit met het volk

De berichten uit Oekraïne maken één ding duidelijk: dit is een oorlog die niemand wilde, maar een
oorlog die Poetin heeft uitgelokt, met als gevolg de levens van honderden onschuldige burgers en het
levensonderhoud van honderdduizenden anderen. Solidariteit met Oekraïne moet solidariteit met het
volk betekenen.

DWARS en PINK! zijn daarom solidair met het Oekraïense volk, met de vluchtelingen die de oorlog
ontvluchten, met de burgers die vechten in een oorlog die ze niet begrijpen, met de families die hun
dierbaren hebben verloren, met de activisten die opkomen tegen tirannie – met alle slachtoffers van
deze oorlog die helaas de kosten ervan zal dragen.

Nu meer dan ooit moet de wereldgemeenschap solidair zijn en opstaan, en opkomen voor de
mensheid en de fundamentele rechten van de mens. De Nederlandse overheid moet er alles aan doen
om het humanitair recht in Oekraïne en mensenrechten in Oekraïne, Rusland en de EU zo goed
mogelijk te beschermen. Nu meer dan ooit moeten we de slachtoffers van deze inval in Oekraïne en
de tegenstemmen in Rusland beschermen en steunen.

De Nederlandse Klimaatmissie

 

Bestrijd de klimaatcrisis met de Nederlandse Klimaatmissie. Dé missie waarin wetenschappers en jongeren samen gaan om in 10 jaar naar 0% CO2-uitstoot te gaan. De politici van nu doen te weinig en wij zitten straks met de sores. Lees de plannen in de folder & teken de petitie!

Lees hier de plannen in de folder: 

Teken hier de petitie.

 

Ieder een dak boven het hoofd

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een woning is een plek waar je warm en veilig kan zijn én een noodzaak voor elke burger in dit land, want je moet een adres hebben waarop de overheid met je kan communiceren. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen. Het aantal jongeren hierin is zelfs verdrievoudigd. Bovendien is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen simpelweg niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen hebben en geen complexe psychische of verslavingsproblematiek. Dit laat zien dat iedereen dakloos kan worden. En dat ligt niet aan henzelf, maar aan het gebrek aan voldoende, betaalbare woningen in Nederland.

Dit is echt onacceptabel. Wij vragen u daarom om u tijdens de eventuele coalitieonderhandelingen hard te maken voor deze grote groep, die enorm schadelijke gevolgen ondervindt van het ontbreken van een dak boven het hoofd. Dit is er nodig om dit probleem op te lossen:

 1. Voer het Housing First-principe in. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen een veilig thuis hebben én dat zij passende zorg en begeleiding krijgen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Maak een huis de allereerste voorwaarde op de weg naar herstel en geef mensen de kans om hun leven op de rit te krijgen;
 1. Bouw huizen bij en zorg ervoor dat deze betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zorg ervoor dat er voldoende (sociale) woningen beschikbaar zijn om mensen acuut te kunnen huisvesten. Er zijn veel daklozen die genoeg inkomen hebben, maar die op de wachtlijsten van corporaties staan. Door meer aanbod te creëren, dringen we het aantal daklozen terug;
 1. Schrap de verhuurdersheffing bij woningcorporaties. Zo geven we hen de ruimte om te bouwen en te investeren in de broodnodige woningen voor onze daklozen;
 1. Creëer meer capaciteit in doorstroomvoorzieningen, zodat de nachtopvang meer ruimte heeft om mensen ’s nachts een slaapplek aan te bieden;
 1. Faciliteer zolang er daklozen zijn permanente 24-uur winteropvang in gemeenten, zodat ’s winters niemand buiten hoeft te slapen;
 1. Schrap bureaucratische barrières, zoals de kostendelersnorm, die tot onredelijke uitkomsten leiden en het risico op dakloosheid vergroten.

Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Het is nu tijd om te kiezen. Zet in op beleid waar iedereen van profiteert en zorg ervoor dat we iedereen in Nederland kunnen voorzien in hun recht op een dak boven het hoofd.

Sander van der Goes – DWARS, GroenLinkse Jongeren
Andrej van Hout  – JS, Jonge Socialisten in de PvdA
Léonie Janssen – JD, Jonge Democraten
Bina Chirino – PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren
Hielke Onnink – CDJA, CDA-Jongeren
Xenia Minnaert – PINK! Politiek
Arina Amma – ROOD, Jong in de SP
Arie Rijneveld – SGPJ, SGP-jongeren
Esra Kahramanoglu – Jongerenbeweging Oppositie 

Linda Voortman, Wethouder Utrecht
Maarten van Ooijen, Wethouder Utrecht
Eelco Eerenberg, Wethouder Utrecht
Stijn Steenbakkers, Wethouder Eindhoven
Renate Richters, Wethouder Eindhoven
Liesbeth van Tongeren, Wethouder Den Haag
Isabelle Diks, Wethouder Groningen
Ronald Paping, Wethouder Arnhem
Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Arnhem
Marie-Thérèse Meijs, Wethouder Haarlem
Noël Vergunst, Wethouder Nijmegen
Cathalijne Dortmans, Wethouder Helmond
Marcelle Hendrickx, Wethouder Tilburg
John Bankers, Wethouder Asten
Leo Bosland, Wethouder Wageningen
Peter de Haan, Wethouder Wageningen
Maud Hulshof, Wethouder Wageningen
Peter Heijkoop, Wethouder Dordrecht
Jakobien Groeneveld, Wethouder Zoetermeer
Joa Maouche, Wethouder Renkum
Samir Bashara, Wethouder Hoorn
Erik Faber, Wethouder Súdwest-Frylân
Geert Ritsema, Wethouder Ede
Joost Reus, Wethouder Culemborg
Klaar Koenraad, Wethouder Roosendaal
Bert Wassink, Wethouder Leeuwarden
Matthijs Sikkes, Wethouder Diemen
Bart de Leede, Wethouder Vlaardingen
Paul Fransen, Wethouder Bronckhorst
Frans Langeveld, Wethouder Doetinchem
Erika Spil, Wethouder Voorschoten
Anne Brommersma, Wethouder De Bilt
Laura Hoogstraten, Wethouder Zeist
Tanja de Jonge, Wethouder Barendrecht
Nelson Verheul, Wethouder Berg en Dal
Nel Haarsma, Wethouder Waadhoeke
Lucienne Boelsma, Wethouder de Fryske Marren
Hetty Veneklaas, Wethouder Stichtse Vecht
Adri Totté, Wethouder Hulst
Peter van Boekel, Wethouder Bernheze
Roland van Vugt, Wethouder Altena
Klaas Valkering, Wethouder Bergen
Jack Begijn, Wethouder Terneuzen
Anjo Simonse, Wethouder Noordoostpolder
Bert Fintelman, Wethouder Heerhugowaard
Matthijs van Oosten, Wethouder Altena
Jan Kuiper, Wethouder Nieuwegein
Jeffrey van Agtmaal, Wethouder Woensdrecht
Bert Rebel, Wethouder Huizen
Piet Vreugdenhil, Wethouder
Albert Abee, Wethouder
Rik Grashoff, oud-Wethouder & Gedeputeerde

Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang
De Regenboog Groep
Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kessler Stichting
De Goede Zaak
De Woonbond
Bond Precaire Woonvormen
Het Leger des Heils
Aedes, Vereniging van Woningcorporaties

Manifest Schuldenvrij afstuderen

We maken ons als PINK! hard voor een schuldenvrije basisbeurs. Hiermee willen wij een signaal afgeven aan onze moederpartijen. #NietMijnSchuld

Onderwijs is een grondrecht. PINK! is voor een systeem van studiefinanciering, waarbij de basisbeurs een voorwaardelijke gift is. Een ‘sociaal’ leenstelsel is totaal niet sociaal. Het leenstelsel haalt de kernwaarden van goed onderwijs onderuit. Het is onverantwoord om jongeren nog voordat ze hun studie hebben afgerond, al op te zadelen met een enorme financiële schuld. Om deze reden steunt PINK! het manifest dat op wil roepen om schuldenvrij afstuderen mogelijk te maken. Dit manifest dienen wij samen met andere PJO’s in. 

Uitgewoond Manifest

De overheid schendt ons recht om te wonen en ontloopt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen. Na de Tweede kamerverkiezingen van 2021 eisen we dat de volgende punten worden opgenomen in het regeerakkoord:

1. Het zorgen voor goede volkshuisvesting is een taak van de overheid.
De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende woningen. De afgelopen decennia heeft de overheid deze taak steeds verder van zich af geschoven en aan de markt over te laten. Wij willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en komt met een groot plan op het gebied van ruimtelijke ordening waarin ze omschrijft hoe ze er samen met gemeenten en provincies voor gaat zorgen dat de woningcisis opgelost gaat worden. Om deze taak te verankeren in het kabinet willen we dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeert.

2. Investeer nu in passende, duurzame en betaalbare woningen.
Wij willen dat de overheid direct investeert in het bouwen van goede woningen door geoormerkte subsidie aan de woningbouwcorporaties. De overheid dient hiervoor jaarlijks 1% van de rijksbegroting in te zetten. Daarnaast moet de belasting op het bouwen van sociale huurwoningen onmiddellijk worden afgeschaft. Daarnaast moet er extra subsidie komen voor de bouw van energieneutrale woningen.

3. Haal de markt uit de volkshuisvesting.
Betaalbare woningen bouwen is niet voldoende, de overheid moet er ook voor zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Wij willen wetgeving die er voor zorgt dat het onaantrekkelijk is geld te verdienen aan reeds gebouwde woningen door verhuur of doorverkoop. Ook moet er een bindend puntensysteem komen voor corporatie- en vrijesectorhuur die doormiddel van objectieve maatstaven de maximumhuurprijs bepaald van een woning.

4. Zorg voor gemengde wijken
Doormiddel van ruimtelijke ordening moet de overheid ervoor zorgen dat wijken een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij pleiten bij de bouw van iedere wijk en voor nieuwbouw in bestaande wijken voor 40% goedkope koop- en huurwoningen (tot 200.000), 40% middeldure koop- en huurwoningen (tot 300.000) en 20% dure koop- en huurwoningen.

5. Maak kopen of huren een keuze
Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen om een koop- of huurwoning te bewonen. Maatregelen die de ene vorm van wonen boven de andere plaatst moeten worden teruggedraaid evenals maatregelen die de huizenprijzen opdrijven.

Klimaatmanifest

Samen met 5 andere PJO’s heeft PINK! het klimaatmanifest geschreven.
Wij zijn erg blij met de inhoud en dan vooral dat ‘ecocide’ benoemd en erkend wordt door dit manifest.
Voor ons had het manifest nóg duurzamer gemogen maar we zien dit manifest als een mooi begin voor het behalen van onze doelen.
Via de link hieronder kun je petitie ondertekenen!
 

Red de zwanen. Stop de jacht!

De provincie Friesland heeft toestemming verleend om de rest van het jaar, in bijna de hele provincie, knobbelzwanen af te schieten. Dit laten wij niet zomaar gebeuren. Hierom tekent PINK! Noord-Nederland, samen met tien andere organisaties, bezwaar aan!

Red de zwanen. Stop de jacht!

 

Update: Het is gelukt! De zwanen zijn gered!

Het is gelukt! De zwanen zijn gered! Tijdens onze bezwaarprocedure heeft Animal Rights NL de zaak naar de rechter gebracht. Zoals verwacht was de rechter het met hen eens. Hiermee is er officieel een streep door het besluit gezet, en blijft jacht op knobbelzwanen in Friesland verboden. Wij zijn hier natuurlijk enorm blij mee, dus Animal Rights NL, bedankt!

Originele tekst:

 

Faunabeheereenheid Fryslân heeft van de provincie Fryslân toestemming gekregen om het hele jaar in bijna de hele provincie knobbelzwanen te doden. Dit zou nodig zijn omdat gewassen beschermd moeten worden. Dit besluit is volkomen buitensporig, en wat ons betreft onacceptabel. Zwanen vormen niet 365 dagen per jaar, op elk stukje grond van Friesland een bedreiging voor gewassen. Een besluit dat zwanen dan toch het hele jaar, in de hele provincie afgeschoten mogen worden is onrechtmatig – dat heeft de rechter in 2017 al bepaald.

Er zijn veel diervriendelijke methoden beschikbaar om zwanen bij gewassen weg te houden, zonder dat daarbij doden hoeven te vallen. Wat ons betreft moeten deze worden ingezet. Zo kunnen de gewassen worden beschermd, zonder dat zwanen hier zwaar emotioneel en fysiek leed voor moeten ervaren. Hierom tekenen wij bezwaar aan bij de provincie Fryslân tegen dit besluit. Ons volledige bezwaarschrift vindt je hieronder.

Wij doen dit echter niet alleen. Samen sta je sterk! Hierom zijn we enorm blij en dankbaar dat we dit samen met tien andere organisaties kunnen doen. Samen voor de zwanen!

logo PINK! Noord-Nederland
PINK! Noord-Nederland

logo VeggieSquad
VeggieSquad

logo Animal Earth
Animal Earth

logo Stichting Ganzenbescherming Nederland
Stichting Ganzenbescherming Nederland

logo Vogelwerkgroep Hollanderwijk
Vogelwerkgroep Hollanderwijk

logo Extinction Rebellion Leeuwarden
Extinction Rebellion Leeuwarden

logo Stichting Gaasterlân Natuerlân 
Stichting Gaasterlân Natuerlân

logo Stichting Akka's Ganzenparadijs
Stichting Akka’s Ganzenparadijs

logo Vegan Hacktivists UPDATED
Vegan Hacktivists

logo Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren
Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren

Dat Kan Anders

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn