BRUL! Lente 2024: Dieren zijn niet ‘one issue’

Opinie

Tekst door Tristan Lof, Fotografie via Unsplash
Andere partijen willen de Partij voor de Dieren nog wel eens scharen onder de one-issuepartijen. Dat zijn partijen die zich maar op één onderwerp of groep focussen. Op het eerste gezicht klinkt dat logisch; de Partij voor de Dieren zou er immers alleen voor ‘de dieren’ zijn. ‘Waarom zouden we ons druk maken over vlinders, otters en wolven terwijl we te maken hebben met immigratie, woningnood en vergrijzing?’, zouden ze zeggen. ‘Heel schattig, die bevers, maar we hebben wel wat belangrijkers aan ons hoofd.’ Toch klopt dit beeld van de Partij voor de Dieren als one-issuepartij niet. Helemaal als je je bedenkt dat andere partijen zich hard maken voor een veel kleinere groep of bepaalde delen van de bevolking zelfs schaden. Laten we een paar van die partijen eens doornemen:

BoerBurgerBeweging

De partij die toch wel het meest in het oog springt is de BBB. Deze partij zegt zich te bekommeren om ‘de normale Nederlander’ in de regio, maar eigenlijk dient ze vooral de belangen van de agro-industrie. Nederland telt zo’n 50 duizend boerenbedrijven en zo’n 100 duizend boeren (NU.nl, 2023). Daarbij moet je rekening houden dat het aantal boerenbedrijven elke 25 jaar halveert (ironisch genoeg ten gevolge van opschalingen, een maatregel die de BBB koestert). De landbouwdieren baten sowieso niet bij deze partij. Integendeel zelfs: als het aan de BBB ligt zullen er nóg meer varkens, koeien, schapen, geiten, ganzen en kippen lijden in steeds groter wordende megastallen. Kort gezegd behoort een schamele 0,59 procent van de Nederlandse menselijke bevolking tot de doelgroep van deze partij.

Christelijke partijen

De christelijke partijen dan, dienen die de hele bevolking? Ook dat valt tegen. Veel van deze partijen, waaronder het CDA, de ChristenUnie en de SGP, komen grofweg op voor de waarden van een derde van de menselijke bevolking. Slechts 18,2 procent van de Nederlanders noemt zichzelf namelijk nog katholiek en 13,2 procent protestants (CBS, 2023). Ook NSC kunnen we scharen onder de christelijke partijen, aangezien zij qua stemgedrag het meest overeenkomen met de SGP (NRC, 2023). Natuurlijk zijn niet alle christenen even actief binnen de kerk en zetten velen zich in voor andere onderdrukte groepen of bestrijden ze klimaatverandering. Maar de christelijke waarden vormen wel de focus van deze partijen. Onder andere vrouwen, de lhbtqia+-gemeenschap en mensen met een niet-westerse achtergrond vormen in ieder geval niet hun prioriteit. Reken je deze groepen niet mee, dan blijft er nog een kleine verzameling van de menselijke bevolking over die tot hun doelgroep gerekend kan worden. Valt toch tegen voor partijen die niet bekendstaan als one-issuepartijen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD noemt zich een volkspartij, maar komt voornamelijk op voor de belangen van burgers met een dikke portemonnee. De privatisering van en bezuinigingen op de zorg, onderwijs en volkshuisvesting komen niet bepaald ten goede aan de hele bevolking. Onder dertien jaar VVD-beleid zijn vooral de multinationals (denk aan Unilever en Shell) en de rijken vooruit gegaan. Nederland huisvest maar liefst 317 duizend miljonairshuishoudens, wat neerkomt op 4 procent van het totale aantal huishoudens (CBS, 2023). Als we de liberalen het voordeel van de twijfel geven, kunnen we stellen dat ook huiseigenaren behoren tot de doelgroep van de VVD. Die zijn goed geholpen door de hypotheekrenteaftrek en bezuinigingen op de volkshuisvesting. Mensen met een eigen vermogen zijn namelijk minder afhankelijk van sociale voorzieningen en zullen dus ook minder behoefte hebben aan sociale huurwoningen, goedkope zorg of een bijstandsuitkering. Tellen we deze mensen op bij de miljonairshuishoudens, dan komen we uit op 60 procent van de menselijke bevolking (SCP, 2020). Niet niks natuurlijk, maar daarbij schaadt VVD-beleid wel die overige 40 procent.

Linkse partijen

Linkse partijen als GroenLinks/PvdA, SP en BIJ1 schieten deze 40 procent vaak wel te hulp. Toch kunnen we stellen dat ook deze partijen zich primair focussen op menselijke dieren en de overige 160 miljoen inwoners (lees: niet-menselijke dieren) links laten liggen (Dierenarts.nl). Wegens een gebrek aan betrouwbare cijfers – aangezien ze in gewicht gemeten worden en niet per individu – reken ik de aantallen in vrijheid levende en gevangen zeedieren geeneens mee. We moeten ons namelijk realiseren dat mensen ook dieren zijn. Niets weerhoudt ons eraan om mensen te onderscheiden van andere dieren; ook zij hebben een breed scala aan emoties en ervaren pijn (National Geographic, 2022). Nemen we afscheid van ons menscentrale wereldbeeld en zien we ons allen als onderdeel van het ecosysteem, dan kunnen we stellen dat mensen grofweg een tiende deel vormen van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dat de VVD zich niet hard maakt voor 60 procent, maar slechts zes procent van de inwoners van Nederland.

Groene politiek gaat iedereen aan

Nu kan je zeggen dat politiek slechts betrekking heeft op het wel en wee van menselijke dieren en we varkens, honden en vogels daarom buiten beschouwing moeten laten. Dat is niet helemaal waar, want ons gedrag heeft wel degelijk gevolgen voor andere dieren. De politiek bepaalt aan welke eisen varkenskooien moeten voldoen, hoeveel subsidie de intensieve veehouderij opslokt (en daarmee het aantal te lijden dieren en de mate van lijden beïnvloedt) en of we koeien onverdoofd mogen slachten. Eén wet kan drastische gevolgen hebben voor miljoenen individuen. Het feit dat we elke dag 1,7 miljoen van deze dieren vermoorden (zeedieren niet meegerekend) en een even groot aantal dieren grootbrengen onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden, samen met alle gevolgen voor mens, milieu en klimaat van dien, doet me afvragen of we hier echt te maken hebben met one issue.
De veehouderij zorgt namelijk, naast dierenleed op een enorme schaal, ook voor 14,5 procent van alle wereldwijde uitstoot (Greenpeace, 2022). De klimaatverandering en milieuvervuiling die deze broeikasgassen veroorzaken hebben ook verregaande gevolgen voor de mens. Andere partijen kunnen wel tegen immigratie zijn, maar we kunnen ons ook afvragen waarom deze groep hun thuisland überhaupt wil ontvluchten. Veel van deze dictaturen en terroristische organisaties drijven op olie, en juist daaraan willen mensen ontsnappen (De Correspondent, 2017). Natuurrampen en droogtes zelf zijn al vreselijk, maar indirect veroorzaken ze bijvoorbeeld misoogsten. Dit resulteert in honger, die de spanningen weer verder opdrijft. Daarnaast zullen grote delen van Nederland overstromen als we niets doen, wat nog meer ruimtegebrek en een grotere woningnood zal veroorzaken. Fijnstof maakt mensen ziek en drukt de zorgkosten omhoog en sojaproductie en katoenplantages roven mensen van hun land.
Het doel van dit artikel is niet om alle andere partijen zwart te maken en de berekeningen gaan zeker niet door als wetenschappelijk onderzoek. Maar door te laten zien dat de meeste partijen zich focussen op een bepaald deel van de bevolking en niet-menselijke dieren achterwege laten, hoop ik duidelijk te maken dat het krom is om de Partij voor de Dieren een one-issuepartij te noemen. Als iemand in jouw omgeving daar toch anders over denkt, kan je diegene vertellen dat iedereen, ook menselijke dieren, gebaat is bij een écht groene partij. Een all-issuespartij die geen concessies doet als het gaat om de Aarde en al haar bewoners.

BRUL! Lente 2024: Een broedplaats voor duurzaamheid

Interview met Janneke Postulart

Tekst door Lena Claessen, Fotografie door Eva Sanders & Laura Knipsael
Sinds september 2022 is de Groene Transformator dé broedplaats voor duurzaamheid in het Midden-Limburgse Roermond, de stad waar ik woon. Het duurzaamheidscentrum is gevestigd op het oude Philipsterrein aan de rand van het centrum, waar ook een restaurant, fietsenmaker, lokale radio en een aantal ateliers zitten.
Inmiddels weet ik de weg. Boven de entree van het gebouw hangt groot ‘de Groene Transformator’. De letters zijn gemaakt door Guï Heïjnders en bestaan uit allerlei verschillende materialen: op straat gevonden glowbandjes, zwervende petflesdopjes en stukken kunstgras die overbleven na het slopen van een nabijgelegen school. Op het raam zijn met witte stift planten en bloemen getekend. De vloer van de gang is van hout en kraakt onder je voeten, een huiselijk geluid. Links op de muur is een grote muurschildering te zien, gemaakt door kunstenares Octavie Wolters. Twee grote handen raken elkaar bijna aan, tussen hun handpalmen en armen ontkiemt een magnolia. Tevreden zit een vogel in de bloem, alsof hij tegen de bezoekers wil zeggen: kom vooral binnen, er valt hier van alles te ontdekken. Ik geef ‘m gelijk.
Ik kom Janneke Postulart tegen in de Trafo, een kantoorruimte. Enthousiast begroet ze me. Ik heb in het verleden wat dingen gedaan voor de Groene Transformator, dus we kennen elkaar al. ‘Pas maar op hoor’, zegt ze grappend. ‘Als ik eenmaal begin te praten over duurzaamheid, dan houd ik niet meer op.’
Janneke groeit op in Maasniel, een dorpje dat is vastgegroeid aan Roermond. Inmiddels woont ze in Sint-Odiliënberg. ‘Mijn ouders waren nooit uitgesproken bezig met zaken als duurzaamheid, maar ik leerde wel dat je respectvol moet omgaan met de natuur. Al ver voordat het gebruikelijk was, scheidden we afval en vonden we verspilling echt not done. In retrospectief denk ik dat dit zeker heeft bijgedragen aan mijn bewustzijn.’ Na de middelbare school begint Janneke een opleiding tot grafisch vormgever. ‘En vrijwel daarna begon ik mijn eigen grafisch ontwerpbureau, iets waar ik tot op de dag van vandaag nog mee bezig ben.’

Veganisme

Achter in de ruimte zit de jongste zoon van Janneke. Afwisselend bouwt hij een knikkerbaan of probeert hij een handstand te doen. ‘Ik heb drie zoons,’ vertelt ze. ‘Toen ze jong waren brak de onrust in de nachtpatronen me op een gegeven moment echt op. In 2016 gaf mijn zus me een boek over plantaardig eten. Ik dacht: waarom ook niet, ik kan het proberen.’ De verandering naar een meer plantaardig voedingspatroon verrast haar; ze krijgt meer energie en helder nadenken lukt beter.

‘Samen met mijn man zijn we vlak daarna de documentaire Cowspiracy gaan kijken (een documentaire over de vee-industrie, red.). Het blies ons echt omver. Tijdens Oudjaar 2017 hadden mijn man en ik het over goede voornemens, iets waar ik normaal niet echt fan van ben. Toch stelden we elkaar de vraag: wat zou je volgend jaar willen doen? Hij zei dat hij vanaf de volgende dag volledig veganistisch zou gaan eten. Ik moest daar eerst een beetje om lachen, maar ik besloot mee te doen. Ik dacht: als jij het doet, dan doen we het samen.’

Ze vertelt dat haar zoons ook veganistisch eten. ‘In het begin gingen we daar wat losser mee om. Als ze bij de McDonalds een keertje kipnuggets wilden, vonden wij dat wel prima. Ook op school aten ze wat ze wilden. We merkten echter dat dat eigenlijk alleen maar voor verwarring zorgde. Ze snapten niet zo goed waarom we thuis géén zuivel dronken, maar het ergens anders wel kon.’ Daarom besluiten Janneke en haar man om hier duidelijker in te worden. ‘We hebben ze uitgelegd dat dieren ook emoties en pijn voelen en dat er genoeg andere opties zijn. Dat begrepen ze eigenlijk heel goed.
Toen ze wat ouder waren, hadden we ze weer wat vrijer gelaten. Het is hun eigen keuze, zij hebben de regie over wat ze doen. We merkten dat ze uit zichzelf eigenlijk altijd voor plantaardig eten kiezen. Als ze ergens gaan spelen en ze krijgen snoep aangeboden, kijken ze zelf wat erin zit.’
Inmiddels zit haar jongste op schoot met in zijn armen een grote, bruine knuffelbeer. Janneke knikt naar hem. ‘Hij is altijd een beetje klein geweest voor zijn leeftijd. Ik vond dat niet zo erg; hij liep wel gewoon mee met de groeicurve. Maar het consultatiebureau vond het nogal een ding toen ik zei dat we veganistisch eten. “En die calcium dan?”, werd er gevraagd. Vaak weten mensen niet dat calcium niet alleen uit melk te halen valt. Mijn oudste zoon eet hetzelfde en groeit als kool.’

De verborgen impact

Soms klopt er iemand op de deur, er is veel inloop. Patricia, één van de mede-coördinatoren van de Groene Transformator, komt vragen of we nog vlaai willen. Veganistisch, uiteraard, en gekocht bij een lokale bakker. Janneke lacht. ‘Heel lekker, met appel en kruimels. Maar je moet er wel naar bellen, hoor. De bakker heeft het niet zomaar op voorraad.’ Ze vertelt verder over hoe de puzzelstukjes steeds meer op een plaats leken te vallen toen ze zich meer ging inlezen. ‘Ik zat in het begin in een soort tunnelvisie op de vee-industrie, maar toen ik de Impact Top 10 van Babette Porcelijn zag, besefte ik dat het plaatje wat betreft duurzaamheid veel groter is. Er zijn zóveel meer knoppen waar ik aan kan draaien. In 2018 vroeg ik voor mijn verjaardag haar boek, de Verborgen Impact. Ik ben helemaal geen lezer, maar hier werd ik compleet ingezogen.’
Ik vertel Janneke over de machteloosheid die ik soms voel en vraag of ze dit herkent, zeker met het oog op haar zoons. ‘Ik heb zeker tijden gehad waarin ik niet meer vooruit te branden was. Dan was ik bij een lezing over de Noordpool waar ik me echt afvroeg of er nog iets van hoop zou komen aan het eind van het verhaal – en dat kwam toen niet.’ Nog steeds heeft ze weleens dagen waarop ze zich slecht voelt en het idee heeft dat het allemaal geen zin heeft. ‘Maar ik probeer me te focussen op wat ik dan wél kan doen. Niemand heeft er wat aan als ik helemaal verlamd op de bank zit.’
Na het lezen van de Verborgen Impact, stuurt Janneke een mailtje naar Babette. ‘Ik wilde er graag iets mee doen. Uiteindelijk heb ik cursussen gevolgd en ben ik lezingen gaan geven. In het begin vond ik dat echt doodeng, stond ik ineens voor een groep verzekeraars te vertellen over de impact van consumptie of auto’s. Trillend en zwetend stond ik daar, doodsbang dat ze vragen zouden stellen waar ik geen antwoord op zou weten. Maar die vragen kwamen nooit. Ik kwam er echt achter hoe weinig basiskennis er eigenlijk is. Op school leer je hier maar heel weinig over’

Bakfiets

In de loop der jaren heeft Janneke haar leven steeds duurzamer ingericht. ‘Begin 2018 overwogen mijn man en ik een tweede auto. Het was allemaal best onhandig, we moesten de kinderen naar school brengen en zelf naar kantoor.’ Maar een paar maanden later is het tij gekeerd. De auto is weg, ze hebben alleen nog maar een bakfiets en een elektrische scooter. ‘Voordat we deze keuze maakten, hadden we een waslijst aan voor- en nadelen opgesteld. De nadelenlijst was enorm. Wat als er iets met onze kinderen zou gebeuren en we naar het ziekenhuis moeten? Wat als het regent of sneeuwt?’ Uiteindelijk blijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Sterker nog, Janneke heeft er veel voordelen uit gehaald. ‘Het scheelt niet alleen financieel heel veel, maar ik ben zoveel bewuster van de seizoenen. Voorheen vlogen ze aan me voorbij. Dat was logisch, want ik zat altijd binnen of in een auto. Nu we de elektrische bakfiets hebben, moet ik wel naar buiten, hoe hard het ook regent of stormt. Daarnaast bleek het de ideale manier om te schakelen tussen kantoor en thuis. Ik barst altijd van de ideeën, fietsen is een fijne manier om wat rust te brengen in mijn hoofd.’
Afgelopen zomer is het gezin voor het eerst op vakantie geweest met de fiets. ‘We hebben de hele Roer gevolgd. Soms waren er wel momenten waarop we dachten: waar zíjn we toch aan begonnen?! Dan moesten we bijvoorbeeld een heuvel op fietsen die wel verticaal leek. Maar achteraf zijn we heel blij dat we het hebben gedaan. Het was echt een avontuur. De jongens hebben hun grenzen verlegd, het was een behoorlijke prestatie.’

De Omwentelaars

‘Vaak is het in de politiek zo dat er éérst vraag en draagkracht moet zijn vanuit de bevolking, voordat er plannen worden gemaakt. Dat zette me aan het denken; kunnen we daar niet iets mee?’ Als iemand Janneke voorstelt om het samen te gaan doen, besluit ze ervoor te gaan. ‘De naam was al snel duidelijk: de Omwentelaars, naar het boek van Jan Rotmans. We besloten zogenaamde impactgesprekken te organiseren over uiteenlopende onderwerpen: van zwerfafval tot tinyhouses en van deelauto’s tot zwerfafval en energietransitie. Telkens gaf iemand een lezing over een onderwerp, wat werd gevolgd door een uur waarin de mensen met elkaar in gesprek gingen. In de loop der tijd is dat steeds meer uitgebreid, we organiseren ook excursies en er is een kledingtas die rouleert door Roermond en omstreken.’
In 2020 zet de gemeente Roermond een denktank op. Ze willen iets met duurzaamheid doen, maar weten niet zo goed wat. Janneke lacht: ‘Ja, als vanzelfsprekend sloot ik bij die sessies aan.’ Uit die sessies blijkt dat er behoefte is aan een fysiek duurzaamheid waar mensen kunnen binnenlopen. ‘Dat was het begin van wat nu de Groene Transformator is.’

De Groene Transformator

‘Met zes mensen, we noemden onszelf de Kwartiermakers, hebben we de startfase gecoördineerd. Ik twijfelde of mensen onze ideeën wel zouden steunen, maar het werd heel enthousiast ontvangen. Ook door bedrijven, dat verbaasde me in positieve zin. We hebben geen seconde getwijfeld over de locatie op Weerstand, het oude Philipsterrein. Hoe bouwvallig het er ook bij lag. Nadat we de vergunning en de subsidie binnen hadden, zijn we begonnen met de verbouwing en inrichting.’
De Kwartiermakers werken in zogenaamde cirkels. Iedere cirkel heeft een focuspunt. ‘We werkten aan een nieuw project, dus wilden we ook onze werkwijze vernieuwen. Ik was bijvoorbeeld samen met Patricia verantwoordelijk voor de inrichting.’ Veel van de materialen voor verbouwing en inrichting zijn gekregen of van de afvalstapel afgehaald, vertelt Janneke. ‘Bij iedere keuze hebben we nagedacht over hoe we het zo duurzaam mogelijk konden doen. Dingen als de verwarmingsinstallaties hebben we wel nieuw moeten aanschaffen. Het is hier heel slecht geïsoleerd, dus in de winter is dat echt nodig.’
In de Groene Transformator zijn tal van dingen te doen, het zijn er haast teveel om op te noemen. ‘Vaak komt iemand met een vraag, bijvoorbeeld of ze in één van onze ruimtes natuurlijke zeep mag gaan maken of kleding mag verven met natuurlijke materialen. Maar er zijn doorlopende activiteiten.’ Als ik de Groene Zaal binnenloop, een enorme ruimte, zie ik kledingrekken en banken staan waarop allerlei kledingstukken zijn uitgestald. ‘Dat is de kledingruil’, legt Janneke uit. ‘Mensen komen kleding brengen en meenemen. We willen graag kleding in omloop houden, dus als mensen veel meenemen is dat alleen maar fijn. Momenteel zijn we een Repair Café aan het opzetten, waar een aantal vrijwilligers klaarzit om kleding en objecten te repareren. Ook kijken we of we weer iets met lokaal geld kunnen gaan doen, dat is een tijd heel actief geweest in Roermond.’
‘Regelmatig ontvangen we bedrijven en scholen. We geven dan workshops of lezingen over duurzaamheid. Er zit hier een energieadviseur vanuit de gemeente en drie keer per week staan er vrijwilligers klaar in het inspiratiehuis om bezoekers rond te leiden.’ Het inspiratiehuis dient als ‘groene inspiratie’. Links in de hoek is er een badkamer nagebouwd, rechts staat een keuken. Op het keukenblad liggen herbruikbare boterhamzakjes en flessen duurzame zeep, in de hoek staat een afvalcontainer. ‘Er zijn zoveel dingen die je kunt doen om je huis te verduurzamen. We maken het toegankelijk door die veranderingen visueel weer te geven.’

Leerproces

‘Iedereen die bij de Groene Transformator binnenkomt, is gelijkwaardig aan alle anderen. We werken heel erg vanuit het zogenaamde ‘presentie principe’, wat betekent dat we veel waarde hechten aan het hier en nu. We vinden het leuk dat je er bent en vragen je wat je zou willen doen, maar we graven niet in je verleden of vragen waarom je niet op school of op je werk bent. Iedereen mag hier gewoon zijn en doen waar hij goed in is. Zo creëer je een bepaalde veiligheid.
Het is een doorlopend proces. Al gaandeweg leren we steeds meer over wat werkt en wat niet. Niet alles hoeft te lukken, daar leren we van.’ Een van de krachten van de Groene Transformator is dat ze mensen met elkaar kunnen verbinden. ‘Als iets belangrijk is in de weg naar een duurzamere stad, is dat het wel.’
Inmiddels begint het buiten te schemeren, de tijd is voorbij gevlogen. Het enthousiasme waarmee Janneke vertelt over de Groene Transformator werkt aanstekelijk. Ze kijkt op haar horloge, dan naar de doos vlaai waar nog een aantal stukken in liggen. ‘Wil je anders een stukje mee naar huis?’

Meer weten over de Groene Transformator? Volg ze op Facebook, Instagram of LinkedIn (@groenetransformator) of klik hier voor de website!

Meerdere vacatures Landelijk Bestuur

Voor komend voorjaarscongres zijn er meerdere vacatures geopend voor functies binnen het landelijk bestuur van PINK!. Het gaat om de functies: Landelijk Voorzitter, Landelijk Bestuurslid Secretaris, Landelijk Bestuurslid Penningmeester en Landelijk Bestuurslid Organisatie.

Inclusiviteit

Binnen PINK! zoeken we naar vertegenwoordigers van diverse groepen die verschillende perspectieven meebrengen. Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Links naar de vacatures:

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.

Vacature Landelijk Voorzitter

Na bijna 3,5 jaar zal onze huidige voorzitter, Xenia, afzwaaien. Op het voorjaarscongres 2024 zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. En daarvoor kan ook jij solliciteren! De termijn voor een landelijk bestuurslid is twee jaar. Heb jij de idealen, de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel om PINK! in de komende jaren verder te helpen groeien?

Wat doet de voorzitter?

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de vereniging en is hoofdverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Als voorzitter hou je vaak meerdere ballen omhoog; je bent het gezicht van de vereniging en jij moet zorgen dat gebeurt wat er moet gebeuren. Je houdt overzicht over de werkzaamheden van andere bestuursleden, houdt de sfeer in het bestuur in de gaten, maar ook wat er gebeurt binnen PINK! en in het politieke landschap. Daarnaast onderhoud je de contacten met de Partij voor de Dieren.
Je krijgt veel kansen om ervaring op te doen als publiekelijk spreker. Je bouwt een groot netwerk op en je mag een geweldig team aan bestuursleden ondersteunen en begeleiden. Er is veel ruimte voor initiatief en voor het groeien in de functie. Je hoeft dus niet gelijk alles te kunnen, je leert gaandeweg!

Wie zoeken we?

Wij zoeken een empathisch en daadkrachtig persoon met een kritische blik, die orde kan houden, openstaat voor de ideeën van anderen en die zich wil inzetten om de impact van PINK! te vergroten.

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • hoofd- en bijzaken kunnen scheiden en een groter doel voor ogen houden;
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Vermogen om een team te leiden, en in te spelen op onderlinge verhoudingen en moeilijkheden binnen het bestuur;
 • Vermogen om de standpunten van PINK! te vertegenwoordigen, ook als je het er niet mee eens bent;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid op de dinsdagavonden voor om de beurt de online bestuursvergaderingen en de werksessies op locatie;
 • Leiding geven aan en begeleiden van het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, tijdens en buiten vergaderingen;
 • Verantwoordelijkheid voor sfeer bewaking in het bestuur, en het helpen met de persoonlijke groei van bestuursleden;
 • Contactpersoon voor de landelijke en Europese fractie van de Partij voor de Dieren, het bestuur en partijbureau;
 • Verantwoordelijkheid voor het uitstippelen en bewaken van de koers van de vereniging in lijn met de wensen van de algemene ledenvergadering en deze bewaken;
 • Vertegenwoordigen van PINK! richting de media, de Partij voor de Dieren, andere betrokken partijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties;
 • Deelname aan debatten, discussies, en interviews, zowel op uitnodiging als op eigen initiatief;
 • Wanneer nodig, deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 24 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging;
 • De mogelijkheid om ervaring op te doen met het doen van debatten, openbaar spreken en het doen van interviews.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige voorzitter Xenia Minnaert door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Penningmeester

Wat doet de penningmeester?

Als penningmeester draag je de zorg over financiën van PINK!. Een deel van de taak bestaat uit het verwerken van declaraties en facturen van leden, afdelingen en bedrijven. Ook dient de penningmeester elk jaar een begroting en een jaarrekening te maken. Daarnaast is het belangrijk dat je als penningmeester goed inzicht weet te houden over de financiële staat van PINK! en met dit inzicht weloverwogen beslissingen kan nemen over financiële vraagstukken.

Wie zoeken we?

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële jaarstukken van de vereniging en medeverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Wij zoeken een analytisch persoon met een gevoel voor financiën.
PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Het vermogen om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Precies en zorgvuldig werken;
 • Cijfermatig en boekhoudkundig inzicht;
 • Ervaring met boekhouden is een pré;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen of werksessies, fysiek en online, op dinsdagavonden;
 • Beheren van de financiële middelen;
 • Het maken van de jaarrekeningen
 • Onderhouden van contact met de administratief medewerker, accountant, kascommissie en de penningmeester van Partij voor de Dieren;
 • Betalen van facturen en declaraties;
 • Verwerken van bovenstaande financiële gegevens in het boekhoudprogramma
 • Binnenhalen van contributie, samen met de administratief medewerker
 • Opstellen van tussentijdse resultaten rekeningen en balansen en de jaarlijkse jaarrekening met bijbehorende verantwoordingen volgens de C1-richtlijn*;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige penningmeester Sjaak van Bemmel door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Secretaris

Wat doet de secretaris?

Als secretaris in het landelijk bestuur heb je veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. Je bent de spin in het web. Onder jouw taken vallen het plannen van de bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda, (online en niet-financieel) documentenbeheer, het maken van de maandelijkse nieuwsbrief en versturen van diverse andere mails binnen de vereniging, interne communicatie en het beheer van de website samen met het landelijk bestuurslid Pers & Promo. Ook beheer je het algemene emailadres van PINK! en ben je verantwoordelijk voor het bijhouden en verwerken van de ingekomen uitnodigingen. Verder ben je samen met de administratief medewerker verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!,  iemand die secuur te werk kan gaan en die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. 

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Gelijktijdig deel kunnen nemen aan en notuleren van bestuursvergaderingen en overleggen;
 • Proactief kunnen handelen (eigen initiatief tonen, ingrijpen wanneer nodig);
 • Goed overzicht kunnen bewaren over wat er speelt binnen de vereniging;
 • Vermogen om duidelijk en tijdig te communiceren;
 • Gestructureerd en zorgvuldig werken;
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen/werksessies, online en fysiek, op dinsdagavonden;
 • Plannen van de bestuursvergaderingen, opstellen van de agenda, delen van documenten relevant voor de vergadering, notuleren van de vergadering en het publiceren van deze notulen;
 • Beheer van de e-mailadressen secretaris@pinkpolitiek.nl en info@pinkpolitiek.nl;
 • Bijhouden en verwerken van binnengekomen uitnodigingen en het delen hiervan via Slack of de mail;
 • Toezien op correct, tijdig en volledig gebruik van Google Drive en Slack;
 • Het maken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief;
 • Eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie waarin je wordt bijgestaan door de administratief medewerker;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige secretaris Merel Muller door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Organisatie

Wat doet het bestuurslid organisatie?

Het bestuurslid organisatie is hoofdverantwoordelijk voor het coördineren van de afdelingsbesturen. Dit houdt in dat je contactpersoon bent voor de regionale besturen. Hierbij ondersteun je de besturen en breng je ze in contact met het bestuur. Tot slot werk je, bij gebrek aan een bestuur of bestuursleden in een afdeling, aan het werven en opleiden van mensen voor een afdelingsbestuur.
Naast deze taken ben je verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van diverse commissies. Samen met andere bestuursleden en actieve leden, werk je aan het organiseren van evenementen, congressen en acties.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!,  iemand die goed is in het verbinden van mensen en die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. 
PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Overzicht behouden over taken binnen commissies, bestuur en afdelingsbesturen;
 • Aansturen en coördineren van commissies en afdelingsbesturen;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdelingen en toegewezen commissies en werkgroepen en het aansluiten bij vergaderingen van betreffende groepen;
 • Updaten van protocollen zoals het congres protocol, kaderkamp protocol etc. 
 • Organiseren van de nieuwe ledendagen en afdelingsdagen;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met het huidige bestuurslid organisatie Miroya Reinders door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl.

Sluit de PVV uit

Een brede coalitie van Politieke Jongerenorganisaties roept naar aanleiding van het verkenningsrapport van verkenner Plasterk partijen op om niet te formeren met de PVV.

Normaal gesproken neemt de partij die bij de verkiezingen het grootst is geworden het voortouw bij de formatie van een nieuw kabinet. Bij de recente verkiezingsuitslag is echter een partij de grootste geworden met een lange geschiedenis van racistische, xenofobe en islamofobe denkbeelden en uitlatingen: de PVV. Zo’n partij hoort wat ons betreft niet in het kabinet thuis.

DWARS, de JS, de JD, PINK! en Violet roepen alle partijen op een kabinet te formeren van partijen die de Grondwet en onze democratische rechtsstaat respecteren. Die de uitdagingen waar Nederland momenteel mee geconfronteerd wordt serieus willen aanpakken, ook op Europees niveau. De wooncrisis, klimaatcrisis, grote ongelijkheid in de samenleving, problemen in de (jeugd)zorg en de toenemende intolerantie vragen om ambitieus en rechtvaardig beleid. Niet om een partij die herhaaldelijk de schuld afschuift op kwetsbare mensen de samenleving. In Nederland is geen ruimte voor moslimhaat, queerhaat en racisme. Wij eisen dat de politiek zich daar hard voor maakt.

Partijen hebben tijdens de campagne duidelijk hun bezwaren uitgesproken tegen de antirechtsstatelijke en discriminerende uitspraken en voorstellen van de PVV. Die ze ook nu weer in het verkiezingsprogramma hebben staan. Het is aan ons, de jonge generatie, om deze partijen daaraan te herinneren. Er is geen plaats voor haat en intolerantie in Nederland. Partijen, zet jullie woorden om in daden en formeer een kabinet dat de rechtsstaat respecteert en gemarginaliseerde groepen beschermt. Formeer een kabinet zonder de PVV.

Vacature Interim Landelijk Bestuurslid Penningmeester

In september heeft onze vorige penningmeester ons bestuur verlaten. We hebben toen een interim-penningmeester gevonden, zonder officiële sollicitatieprocedure omdat er op dat moment geen tijd was voor het doorlopen van de procedure. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren voor de functie van interim-penningmeester, openen we nu een formele sollicitatieprocedure. 

Het gaat hier om een tijdelijke functie tot aan het voorjaarscongres van 13 en 14 april, waarbij je niet verkozen wordt door de leden, maar wordt aangesteld door een kandidatencommissie.

Wie zoeken we?

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële jaarstukken van de vereniging en medeverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Wij zoeken een analytisch persoon met gevoel voor en het liefst ook ervaring met boekhouden.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden en een begroting van om en nabij 120.000 euro;
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Precies en zorgvuldig werken;
 • Cijfermatig en boekhoudkundig inzicht;
 • Ervaring met boekhouden is een pré;
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen of werksessies in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Beheren van de financiële middelen;
 • Het maken van de jaarrekening over 2023
 • Onderhouden van contact met de administratief medewerker, accountant, kascommissie en de penningmeester van Partij voor de Dieren;
 • Betalen van facturen en declaraties;
 • Verwerken van bovenstaande financiële gegevens in het boekhoudprogramma
 • Binnenhalen van contributie gezamenlijk met de administratief medewerker
 • Opstellen van tussentijdse resultaten rekeningen en balansen en de jaarlijkse jaarrekening met bijbehorende verantwoordingen volgens de C1-richtlijn* en bereid dit te leren;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack.

* ¹ De C1 richtlijn vereist een gedetailleerde verantwoording van alle inkomsten en uitgaven in de staat van baten en lasten. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan fondsen en giften met een specifiek doel, die via resultaatbestemming worden opgenomen in de bestemmingsfondsen. Hier bieden we als PINK! de mogelijkheid om dit te leren.

Tijdsbesteding

Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.
 • De mogelijkheid om ervaring op te doen met het doen van debatten, openbaar spreken en het doen van interviews.

Inclusiviteit

Binnen PINK! zoeken we naar vertegenwoordigers van diverse groepen die verschillende perspectieven meebrengen.  Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 31 oktober om 23:59u.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige penningmeester door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Kuikentjesconfetti & slingers in het slachthuis

Het is vandaag feest. Dat zou het voor alle dieren moeten zijn, maar in de praktijk is het dit alleen voor je eigen trouwe viervoeter, eigenwijze lapjeskat of gezellige metgezel. In de propvolle stallen waar andere trouwe viervoeters en gezellige metgezellen onvrijwillig vastzitten zul je alleen weinig slingers vinden. De bio-industrie staat niet bekend om confetti. Ook niet op dierendag.

Terwijl het ene dier vandaag een nieuw speeltje, knuffels en een extra snoepje krijgt, verliest de ander onverdoofd diens staart en gaan de piepjonge kuikentjes door de blender. Ach ja, de bio-blender. Alleen goed voor het produceren van kuikentjesconfetti en het verbergen van het leed achter eieren. Velen willen ondanks dit wel spiegelei op hun bord, en in de ochtend het liefste een glaasje mishandelde koe-melk. Ook op dierendag.

Eén dag per jaar doen aan dierenrechten is leuk, nu de andere 364 dagen nog. De tijd voor radicale systeemverandering is nu. Pak dus je vegan nugget en je glaasje havermelk, en kom in actie voor een einde aan de bio-industrie! Wie weet produceren we dan bij de volgende dierendag geen kuikentjesconfetti meer, en krijgen ook koeien de liefde die ze verdienen.

Daarom roepen wij alle politieke partijen op: ‘Stop met die struisvogelpolitiek, trek je kop uit het zand!’ En aan u, de lezer: verwen niet alleen de dieren waar de samenleving het label “knuffelbaar” op heeft geplakt. Geef alle dieren de liefde en zorg die ze verdienen. Hopelijk laat je daarna langer dan vandaag de melkpakjes vol dierenleed of het mishandelde stukje kip staan.

Xenia Minnaert (zij/haar) – Voorzitter PINK!
Ronan van Langen (hen/hun) – Voorzitter PINK! Noord-NederlandVacature Kascommissie Najaar 2023

Vanwege het doorstromen van een van de kascommissieleden naar het Landelijk Bestuur, wordt de kascommissie op het najaarscongres opnieuw gekozen.

PINK! zoekt daarom twee leden om in de kascommissie plaats te nemen en deze taak te vervullen. We horen het graag van je als je jezelf verkiesbaar wilt stellen, dit overweegt of hierover vragen hebt. Hieronder een omschrijving van de taken van de kascommissie.

De kascommissie van PINK! heeft een belangrijke taak: het namens de leden controleren van het gevoerde financiële beleid van het landelijk bestuur en daarover verslag doen op de algemene ledenvergadering (i.e. het congres). De commissie doet echter veel meer dan alleen ‘de kas’ controleren. De commissie stelt vast of het financieel jaarverslag toegankelijk, volledig en actueel is. Ook is het aan de commissie om gevoerde (leden)administratie te bekijken en potentiële risico’s voor de vereniging te identificeren. Is de (leden)administratie op orde? Wat voor veranderingen vinden er plaats in het ledenbestand? Neemt het aantal leden bijvoorbeeld toe of af? Is er sprake van vergrijzing? En is PINK! verzekerd tegen brand en diefstal? De kascommissie heeft de belangrijke taak kritisch en zorgvuldig te kijken naar het gevoerde beleid en daarover verslag te doen op het congres, zodat daar juiste besluiten genomen kunnen worden in het belang van de vereniging. We zoeken dus mensen die op een constructieve manier kunnen adviseren en rapporteren over de financiën en administratie van PINK!. 

Heb je al eerder in de kascommissie gezeten? Ook dan mag je weer solliciteren! Ervaring wordt gewaardeerd, maar is zeker niet vereist. Voor vragen kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Solliciteren voor de kascommissie kan tot 6 oktober 23:59u door te mailen naar sollicatie@pinkpolitiek.nl

Vacatures functies Landelijk Bestuur

Najaarscongres 2023

Op het congres in oktober zullen er verkiezingen plaatsvinden voor twee functies in het landelijk bestuur. En daarvoor kan ook jij solliciteren! Onder aan de pagina lees je hoe je kunt solliciteren. De termijn voor een landelijk bestuurslid is 2 jaar.

Het bestuurslid politiek is hoofdverantwoordelijk voor de politieke uitingen van PINK!, voor het contact met andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s) en voor initiatieven om punten in ons politiek programma te realiseren of maatschappelijk ter discussie te stellen. 

Als bestuurslid politiek adviseer je het bestuur over politieke onderdelen van activiteiten. Denk hierbij aan het schrijven van manifesten en het ondertekenen van door andere PJO’s opgestelde manifesten. Ook denk je kritisch mee over het partijprogramma van de PvdD en de politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties zoals stakingen/demonstraties. Daarnaast werk je nauw samen met de Denktank en ben je het contactpersoon voor deze commissie vanuit het landelijk bestuur.

Je maakt deel uit van het bestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de vergaderingen en andere bestuursactiviteiten.

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! fors verder te groeien.

Wie zoeken we?
Wij zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!, die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. 

Je kunt/hebt/bent;

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Mogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen voor de politieke uitingen van PINK!;
 • Proactief in het benaderen van andere PJO’s en organisaties;
 • Interesse in het organiseren van protestacties en andere politiek inhoudelijk acties, in samenwerking met commissies of politiek thematische werkgroepen;
 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband;
 • Enthousiasme om meer te leren over onze speerpunten en hoe deze te verwezenlijken;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.


Taken

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Verantwoordelijkheid voor deelname van leden aan debatten en het vertegenwoordigen van PINK! bij de organisatie van debatten met andere PJO’s;
 • (Leden, afdelingen of commissies helpen met het) organiseren van stakingen, demonstraties en andere politieke activiteiten;
 • Beschikbaar zijn als eerste contactpersoon voor andere PJO’s en tweede contactpersoon voor de Partij voor de Dieren;
 • Begeleiden van de Denktank in onder andere het schrijven van politiek inhoudelijke content en het updaten van het politiek programma na congressen;
 • Schrijven en faciliteren van leden bij het opstellen bij manifesten;
 • Afwegen van inhoud, vorm en politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties en zowel het landelijk bestuur als afdelingsbesturen hierover adviseren;
 • Samen met de voorzitter zorgen voor politieke uitingen/het naar buiten brengen van de standpunten van PINK! door middel van statements in bijv. kranten of op Twitter;
 • Betrokkenheid bij algemene bestuurszaken en het oppakken van projecten die niet per se aansluiten bij een specifieke functie.


Tijdsbesteding
Ongeveer 10 uur per week, exclusief vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.


Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met het huidige bestuurslid politiek door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl.

Het bestuurslid pers& promo is hoofdverantwoordelijk voor online en offline promotie van PINK!. Dit houdt in dat je de social media en website beheert, zorgt dat leden merchandise kunnen kopen en dat PINK! aanwezig is op promotie-evenementen. Ook begeleid je meerdere commissies en de afdelingsbestuursleden pers & promo. Op die manier werk je veel samen met verschillende mensen binnen PINK!. Heb jij dus brede interesses in design, marketing, communicatie en content maken? Dan is deze functie iets voor jou! Ervaring vanuit een opleiding of baan is absoluut niet vereist, maar enthousiasme wel! 

Naast functie-specifieke taken maak je deel uit van het bestuur en pak je waar nodig ook andere taken op. Je bent betrokken en aanwezig bij de vergaderingen en andere bestuursactiviteiten.

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! fors verder te groeien.

Wie zoeken we?
We zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!, die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. 

Je kunt/hebt/bent:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Mogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen voor online en offline promotie van PINK!;
 • Proactief in het opzoeken van samenwerkingen met andere organisaties voor bijv. social media campagnes;
 • Interesse in social media, websitebeheer en promotieteksten schrijven;
 • Enthousiasme om commissies en leden zo goed mogelijk te begeleiden in ondersteunende taken voor PINK!;
 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband;
 • Enthousiasme om meer te leren over onze speerpunten en hoe deze te verwezenlijken;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.


Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Verantwoordelijkheid voor het beheren van de social media en website van PINK!;
 • Verantwoordelijkheid voor het bestellen en beheren van zo duurzaam mogelijke merchandise;
 • Updaten van protocollen zoals het Social Mediaprotocol, Websiteprotocol en de Gedragscode;
 • Samen met het Bestuurslid Vorming & Ontwikkeling zorgen voor de aanwezigheid van PINK!ers op verkiezingsfestivals en intromarkten;
 • Samen met de voorzitter persberichten en andere media-artikelen schrijven;
 • In de gaten houden van nieuws over de kernthema’s van PINK! en daarop aanhaken met social media posts en/of artikelen op de website;
 • Begeleiden van de commissies in onder andere het maken van social media content, het schrijven/publiceren van de BRUL! en het maken van promotievideo’s;
 • Betrokkenheid bij algemene bestuurszaken en het oppakken van projecten die niet per se aansluiten bij een specifieke functie.


Tijdsbesteding
Ongeveer 10 uur per week, exclusief vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.


Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met het huidige bestuurslid pers & promo door te mailen naar perspromo@pinkpolitiek.nl.

Solliciteren

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 13 september om 23:59u. Houd er rekening mee dat de sollicitaties live in Amersfoort plaatsvinden op 19 en 20 september.

Inclusiviteit

We zijn op zoek naar kritische geesten die verschillende perspectieven meebrengen. Bij PINK! werken we hard aan inclusiviteit binnen (en buiten) de vereniging. Hiervoor is de vertegenwoordiging van verschillende perspectieven – van gemarginaliseerde groepen – cruciaal. Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Overwegingen alcoholbeleid

Afgelopen voorjaarscongres is het nieuwe alcohol-, rook- en drugsbeleid voor onze vereniging vastgesteld. Op basis van signalen vanuit leden over vervelende situaties en het afwegen van veel verschillende argumenten is door het bestuur besloten om roken en drugs (met uitzondering van medicinale cannabis) niet toe te staan. Daarnaast is alcohol niet langer toegestaan op meerdaagse evenementen (zoals de buitenlandexcursie en het kaderkamp). Omdat over dit deel van het beleid niet door de leden is gestemd, delen we hieronder met jullie alle argumenten die zijn meegenomen in het vaststellen van het beleid. De argumenten rondom gezondheid(sschade), overlast en veiligheid van leden wogen daarbij het zwaarst.

Op het congres is wél gestemd over alcohol op eendaagse evenementen. De uitkomst is dat alcoholconsumptie op eendaagse evenementen is toegestaan, maar niet vanuit PINK! wordt vergoed. 

Lees hier de mail die is uitgestuurd naar leden met een reflectie over het beleid en het proces eromheen.

Alcohol

Voor (alcohol)

Tegen (alcohol)

– We zijn ook een gezelligheidsvereniging en daarbij denken mensen aan borrels met alcohol.

– Als we alcohol toe blijven staan, zouden we eigenlijk strenger moeten controleren op leeftijd en met 18- bandjes werken (met name op externe locaties).

– Het is vervelend/lastig om te handhaven: 18+ers zijn in principe vrij om te bestellen wat ze willen (zeker als het op eigen kosten is).

– Alcohol is ongezond, dit promoten we in principe niet.

– Alcohol is erg genormaliseerd.

– Gebruik van alcohol brengt het risico op conflicten en ‘peer pressure’ met zich mee.

– Alcohol kan worden ervaren als bevorderlijk voor de sfeer.

– Alcohol creëert een duidelijke splitsing tussen 18+ers en 18-ers en wel-drinkenden en niet-drinkenden.

– Qua externe beeldvorming zou PINK! als heel extreem geschetst kunnen worden bij het verbieden van alcohol.

– Er zijn klachten binnengekomen over alcoholgebruik op meerdaagse evenementen en vervelend gedrag daardoor.

– Alcohol schaadt direct in principe alleen de persoon die zelf drinkt en niet andere leden (zoals bij roken).

– Het zou enigszins hypocriet zijn om roken en/of cannabis niet toe te staan, maar alcohol wel.

– We willen als bestuur het aankaarten van incidenten niet volledig bij de leden laten. Het kan namelijk best moeilijk zijn om een klacht/incident te melden. Het zou fijn zijn als we in die zin de minderheid (i.e. de leden die het gebruik van alcohol als vervelend ervaren) in bescherming kunnen nemen.

– We zouden eigenlijk ook streng(er) moeten controleren of de alcoholische dranken veganistisch zijn, met name op externe locaties met andere PJO’s.

Roken

Voor (roken)

Tegen (roken)

– 18+ers zijn in principe vrij om buiten te roken, dit valt binnen de kaders van de wet.

– Roken schaadt niet alleen de rokende persoon, maar ook de andere aanwezigen.

– Het zou enigszins hypocriet zijn om alcohol en/of cannabis wel toe te staan, maar roken niet, aangezien het allemaal schadelijk kan zijn.

– Roken is minder genormaliseerd dan alcohol, met name vanwege de weg naar de ‘rookvrije generatie’ (actieve overheidscampagne tegen roken).

 

– De aanwezigheid van rokers zou andere (met name jonge) leden kunnen afschrikken.

 

– Voor externe beeldvorming is het slecht als er rokende PINK!ers gefotografeerd worden.

 

– Roken brengt het risico op ‘peer pressure’ met zich mee.

 

– Roken heeft vaker te maken met verslaving dan alcohol en bijv. cannabis.

Drugs

Voor (drugs)   

Tegen (drugs)

– Het is in lijn met ons politiek programma om het toe te staan.

– Drugs zijn uit dit rijtje het minst genormaliseerd en daarom slecht voor de externe beeldvorming.

– Het zou enigszins hypocriet zijn om alcohol en/of roken wel toe te staan, maar drugs niet, aangezien het allemaal schadelijk kan zijn.

– Drugsgebruik kan jonge leden en hun ouders afschrikken.

 

– Gebruik van drugs brengt het risico op conflicten en ‘peer pressure’ met zich mee.

 

– Drugs zijn verslavingsgevoelig (afhankelijk van de soort drugs).

 

– Ons politiek programma staat voor het normaliseren/ legaliseren van cannabis, maar dit betekent niet dat we gebruik ervan het actief willen promoten/stimuleren.

 

– Als roken niet wordt toegestaan, is het hypocriet om cannabis wel toe te staan, aangezien joints ook tabak bevatten (dus dan zouden we alleen blunts/pure cannabis moeten toestaan indien we roken verbieden).

 

– Drugs die gerookt worden raken niet alleen de rokende persoon, maar ook de andere aanwezigen.

Statement PINK! over de val van kabinet Rutte IV

Pers kan contact opnemen met voorzitter Xenia Minnaert via +31 6 13983455

Het kabinet is gevallen. Zeker na de berichtgeving van de afgelopen dagen, is PINK! hier niet rouwig om. Er worden politieke spelletjes gespeeld op basis van onwaarheden en over de rug van kwetsbare mensen. Als dat het fundament van je beleid vormt, dan is het beter als je opstapt. Wij hebben het volste vertrouwen in de kracht van het verhaal van de Partij voor de Dieren, waarin compassie voor elk levend wezen op de planeet over de landsgrenzen heen centraal staat. Politieke standpunten die alleen maar gaan over haat tegen bepaalde groepen, kunnen en mogen niet overheersen. Op naar de verkiezingen en een groener, socialer en diervriendelijker Nederland!

Over PINK!

Wij zijn de onafhankelijke jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen wij niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden we onze standpunten af uit onze kernwaarden.

Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zichzelf en onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin.

Word lid.

Contact

E-mail
info@pinkpolitiek.nl

Telefoon
+31 6 13983455

Postadres
PINK! – Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

KVK: 34259387
Rekeningnummer (IBAN)
NL90 TRIO 0781433037
t.n.v. PINK!

Lidmaatschap

Door lid te zijn van PINK! maak je duidelijk dat je onze idealen en onze inbreng in de Nederlandse politiek waardevol vindt, en kun je er zelf actief aan bijdragen.

Als lid betaal je €5 contributie per jaar. De financiele steun van leden is onmisbaar in onze strijd voor een rechtvaardigere wereld.

Meer informatie over de structuur van de vereniging, de rechten van leden en de maatregelen waarmee hun privacy wordt beschermd, vind je op de verantwoordingen-pagina.