Geen Geweld met ons Geld

Het ‘Geen geweld met ons geld’-manifest is geïnitieerd door ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. PINK! vond het een mooi initiatief en besloot mee te doen op voorwaarde dat geweld richting dieren ook zou worden erkend als onacceptabel. 

Behalve ROOD en PINK! hebben zeven andere organisaties zich bij het manifest aangesloten, waaronder de jongerenorganisaties van de CU, GroenLinks en de PvdA.

Verantwoord investeren

Geld op onze bankrekening geeft de bank vrijheid om geld als een lening door te geven, aan een persoon of aan een bedrijf.
- Palmoliebedrijven
- Bedrijven in de fossiele industrie
- Bedrijven in de wapenindustrie
zijn voorbeelden van bedrijven die enorme schade doen aan mens, dier, natuur en milieu, en waar jouw geld voor ingezet mag worden.

Banken en financiële instellingen moeten stoppen met het financieren van geweld richting mens, dier en milieu.

Flyeractie bij het Binnenhof

Op 12 december 2018 ging ons bestuurslid communicatie, Marjolein Moeijes, de straat op met een aantal leden van ROOD om flyers met het manifest uit te delen, en met mensen in gesprek te gaan.

Marjolein overhandigt de flyer

De flyeraars voor de Tweede Kamer

Vervolg

We staan altijd open voor ideeën om meer aandacht te krijgen voor de manifesten waar wij ons bij hebben aangesloten. Onze actiecommissie is ook altijd op zoek naar vrijwilligers om dit soort initiatieven te ondersteunen.

PAX tegen Kernwapens

Het burgerinitiatief voor een nationaal verbod op kernwapens was een initiatief van PAX waarmee zij wilden zorgen dat het Nederlandse parlement zou worden gedwongen om te stemmen over een verbod op kernwapens.

Dit zou de kans creëren om Nederland onder druk te zetten zich internationaal in te zetten voor een algeheel verbod.

Verbod op kernwapens

Vredesorganisatie PAX wil een nationaal verbod op kernwapens. Kernwapens zijn disproportionele massavernietigingswapens die ontworpen zijn om in korte tijd honderdduizenden slachtoffers te maken. De gevolgen van een kernexplosie zijn nog generaties lang merkbaar. De nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 hebben dat indringend duidelijk gemaakt.

Een nationaal verbod is nodig om Nederland los te weken van het – nog door weinig landen gesteunde – idee dat kernwapens nog een rol te spelen hebben in de huidige militaire en diplomatieke betrekkingen.

Succes voor het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief haalde uiteindelijk 45.608 handtekeningen op, en schoot daarmee ver voorbij de 40.000 die nodig waren om het te laten behandelen door de Tweede Kamer. Op 29 september 2016 vierden ze dit door een actie op het binnenhof, waar o.a. Partij voor de Dieren kamerlid Esther Ouwehand naartoe kwam om haar steun te tonen.

Politici ontvangen burgerinitiatief

Oproep van onze voorzitter

Op 22 april 2016 sprak onze (nieuwe) voorzitter, Sebastiaan Wolswinkel, zijn steun uit voor het burgerinitiatief van PAX, en riep hij leden van de Tweede Kamer op om te stemmen voor een verbod.

De motie wordt aangenomen

Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Houwers, Klein

Tegen

VVD, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet