Geen slagveld, maar grasveld

Op woensdag 22 februari wordt er in de Provinciale Staten gestemd over het nieuwe Ganzenakkoord. De gedeputeerden willen in het nieuwe akkoord doorgaan met de massale ganzenjacht om de economische schade voor boeren door ganzen te verminderen, terwijl het bewezen is dat dit niet werkt. De provincie is zelf ook al tot die conclusie gekomen in hun evaluatie van het vorige akkoord, maar helaas wordt er stug doorgegaan op dezelfde weg. Daarmee is het niet alleen onethisch, maar ook geen oplossing.

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen zijn fel tegenstander van dit nieuwe akkoord en hebben daarom gezamenlijk een manifest geschreven. Lees het hele manifest onder de afbeelding.

Manifest Ganzenakkoord Groningen

Na bijna 9 jaar is het tijd voor een nieuw Ganzenakkoord in de provincie Groningen. Het nieuwe Ganzenakkoord voor 2023-2029 gaat grotendeels door op dezelfde weg als de vorige. Er zijn weliswaar wat verbeteringen zoals plannen voor het verruimen van de foerageergebieden maar in essentie is het hetzelfde akkoord. Het massaal afschieten van ganzen wordt helaas nog steeds gezien als oplossing. Dit is slecht nieuws voor alle betrokkenen: 

  1. Het is bewezen dat de ganzenjacht niet werkt om de economische schade die ganzen maken te verminderen. Hoe meer ganzen je immers doodschiet, hoe meer ervoor terugkomen. Dit is niet alleen een conclusie van de provincie zelf in de evaluatie van het vorige akkoord, maar het is ook te zien in de almaar stijgende ganzenpopulatie en economische schade in Groningen ondanks verwoede pogingen van jagers en de provincie om dit te voorkomen. Bij deze pogingen worden veel ganzen ook nog wel geraakt door kogels maar niet gedood. Dit zorgt voor onnodig lijden. Schokkend hierbij is dat de gedupeerden het vergassen van ganzen niet uitsluiten. Dit is de meest wrede manier van ganzenjacht denkbaar, en het nieuwe akkoord faciliteert dit. 
  2. Er zijn veel diervriendelijke alternatieven voor de jacht die wel bewezen effectief zijn in het verminderen van de economische schade door ganzen. Denk hierbij aan een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, het omploegen van oogstresten, aanbrengen van barrières tussen water en land en verjaging via diervriendelijke en betaalbare middelen zoals lasers of ganzendraad. Rondom de voor de gans verboden gebieden is het planten van witte klaver ook nog een optie, ganzen eten dit namelijk veel liever dan gras en het heeft het bijkomende voordeel dat het goed is voor de bijen. 
  3. Er mocht in het GAK geen enkele organisatie meepraten die de belangen van de ganzen kon behartigen, zoals de vogelbescherming. Dit heeft gezorgd voor een eenzijdige belangen overweging waarin de ganzen compleet zijn vergeten. 
  4. Het is vooral de economische schade die groeit, niet de daadwerkelijke. De prijs voor gras is immers gestegen de afgelopen paar jaar en ganzen moeten nu hiervoor boeten terwijl zij niks te maken zouden moeten hebben met ons economisch systeem. Wel is het natuurlijk niet meer dan terecht dat boeren eerlijk worden gecompenseerd voor de schade die ganzen maken. 
  5. We komen net uit een wereldwijde pandemie en het risico op nieuwe zoönose is nog steeds groot. Op dit moment is er een dreiging van vogelgriep en het jagen en vervolgens consumeren van ganzenvlees verhoogt het risico op overdracht naar de mens tot onacceptabele hoogte. Dit is echt compleet onverantwoord. 
  6. Iedereen in de provincie, dus ook de boeren die nu economische schade ondervinden, hebben baat bij een provincie waarin natuur en dieren de ruimte krijgen met veel biodiversiteit. De plannen in dit akkoord gaan daar echter helaas recht tegen in. 

Overwegende dat de provincie zelf al de conclusie trekt in hun evaluatie van het Ganzenakkoord uit 2014 dat het massaal doodschieten van ganzen niet werkt roepen wij op om woensdag 22 februari moties te steunen die een stop zetten achter de massale ganzenjacht als oplossing voor de economische schade die boeren ondervinden. 

Ondertekend, 

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Interactieve kookworkshop met Martine van Haperen

Na de succesvolle verkiezingen hebben wij op 20 maart vegan food professional Martine van Haperen (vegetus.nl , gewoonvegan.nl, PvdD Zaanstad) uitgenodigd voor een lezing én een interactieve kookworkshop. Samen hebben wij op deze avond via de live-stream eten kunnen bereiden. We hebben een lekkere budget-vriendelijke tempeh saté & een vegan-kaasnachosaus gemaakt.

Sanne Watson: “Vooraf aan het koken, kregen we een lezing over de ins en outs van vegan eten. Hoe pak ik dit aan? Waar let ik op? Wat kan ik eten? Dit was heel leerzame informatie en Martine vulde dit aan met antwoorden op al onze vragen. Daarna kwam het leukste deel: samen koken! Martine had ons de recepten vooraf gemaild, dus ik stond voorbereid in de keuken klaar. Martine loodste ons stap voor stap er doorheen en als eindresultaat had ik nachoships met vegan kaassaus en heerlijke saté gemaakt (satésaus ga ik dus echt vaker zelfmaken!! Heel lekker en eigenlijk ook heel makkelijk). Daarna begon natuurlijk het echte feest: opeten wat we hadden gemaakt. Het was een gezellige, leerzame én smakelijke avond :)”

Studentenverkiezingsdebat 8 maart 2021

Op een regenachtige maandagavond deden Menno Brouwer (PvdD Friesland) en Samantha Boxman (PINK! Noord-Nederland) mee aan een studentendebat in Leeuwarden. De bedoeling van dit debat was om jongeren te informeren en motiveren om op 17 maart te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Naast Partij voor de Dieren/PINK! deden ook GroenLinks/DWARS, D66/JD, CDA/CDJA, Partij voor de Arbeid/JS en VVD/JOVD mee. In totaal waren er zes stellingen waarover in tweetallen werd gedebatteerd. Stelling vijf en zes waren weggelegd voor ons. Stelling vijf luidde als volgt: ‘Bestaande landbouwgrond moet gebruikt worden om nieuwe woningen op te bouwen’. De tegenstander was D66/JD. De Partij voor de Dieren en PINK! zijn hier uiteraard voorstander van, maar gaven aan dat er óók landbouwgrond opgeofferd moet worden voor meer natuur en het herstel van biodiversiteit. D66/JD zag meer als een noodoplossing als echt niks anders meer mogelijk is.

De volgende en tevens laatste stelling waarover gedebatteerd werd had betrekking op de Europese Unie: ‘Er moeten geen nieuwe lidstaten aan de Europese Unie worden toegevoegd’. Deze stelling werd samen met PvdA/JS besproken. Waar wij Eurokritisch zijn en tegen een verdere uitbreiding van de EU zijn, blijkt PvdA het juist een goed idee te vinden. Kanttekening die zij gaven was dat het wel landen moesten zijn die onze normen en waarden accepteren, hanteren en respecteren.

Het was een avond vol gezelligheid en gezonde strijd om jongeren op te roepen te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Fragmenten uit het debat zijn op de onderstaande links te zien:

Stelling 1: https://vimeo.com/537167243/91d5a0fc20

Stelling 2: https://vimeo.com/537167618/e504cd3268

Stelling 3: https://vimeo.com/537167979/fadbb4cba9

Stelling 4: https://vimeo.com/537168337/e6de732b1c

Stelling 5: https://vimeo.com/537168761/6d1ae2bb08

Stelling 6:  https://vimeo.com/537169289/6e278e8534

Red de zwanen. Stop de jacht!

De provincie Friesland heeft toestemming verleend om de rest van het jaar, in bijna de hele provincie, knobbelzwanen af te schieten. Dit laten wij niet zomaar gebeuren. Hierom tekent PINK! Noord-Nederland, samen met tien andere organisaties, bezwaar aan!

Red de zwanen. Stop de jacht!

 

Update: Het is gelukt! De zwanen zijn gered!

Het is gelukt! De zwanen zijn gered! Tijdens onze bezwaarprocedure heeft Animal Rights NL de zaak naar de rechter gebracht. Zoals verwacht was de rechter het met hen eens. Hiermee is er officieel een streep door het besluit gezet, en blijft jacht op knobbelzwanen in Friesland verboden. Wij zijn hier natuurlijk enorm blij mee, dus Animal Rights NL, bedankt!

Originele tekst:

 

Faunabeheereenheid Fryslân heeft van de provincie Fryslân toestemming gekregen om het hele jaar in bijna de hele provincie knobbelzwanen te doden. Dit zou nodig zijn omdat gewassen beschermd moeten worden. Dit besluit is volkomen buitensporig, en wat ons betreft onacceptabel. Zwanen vormen niet 365 dagen per jaar, op elk stukje grond van Friesland een bedreiging voor gewassen. Een besluit dat zwanen dan toch het hele jaar, in de hele provincie afgeschoten mogen worden is onrechtmatig – dat heeft de rechter in 2017 al bepaald.

Er zijn veel diervriendelijke methoden beschikbaar om zwanen bij gewassen weg te houden, zonder dat daarbij doden hoeven te vallen. Wat ons betreft moeten deze worden ingezet. Zo kunnen de gewassen worden beschermd, zonder dat zwanen hier zwaar emotioneel en fysiek leed voor moeten ervaren. Hierom tekenen wij bezwaar aan bij de provincie Fryslân tegen dit besluit. Ons volledige bezwaarschrift vindt je hieronder.

Wij doen dit echter niet alleen. Samen sta je sterk! Hierom zijn we enorm blij en dankbaar dat we dit samen met tien andere organisaties kunnen doen. Samen voor de zwanen!

logo PINK! Noord-Nederland
PINK! Noord-Nederland

logo VeggieSquad
VeggieSquad

logo Animal Earth
Animal Earth

logo Stichting Ganzenbescherming Nederland
Stichting Ganzenbescherming Nederland

logo Vogelwerkgroep Hollanderwijk
Vogelwerkgroep Hollanderwijk

logo Extinction Rebellion Leeuwarden
Extinction Rebellion Leeuwarden

logo Stichting Gaasterlân Natuerlân 
Stichting Gaasterlân Natuerlân

logo Stichting Akka's Ganzenparadijs
Stichting Akka’s Ganzenparadijs

logo Vegan Hacktivists UPDATED
Vegan Hacktivists

logo Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren
Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren

Dat Kan Anders

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Voor Boeren, Tegen Intensieve Veeteelt

Opiniestuk door Tyler Rozema, bestuurslid afdeling Noord-Nederland 2019.

 

Vandaag hebben duizenden boeren geprotesteerd in Den Haag. Zij zijn boos omdat zij vaak worden aangewezen als milieuvervuilers. Meerdere partijen, zoals de Partij voor de Dieren en GroenLinks, kaarten dit al langere tijd aan, en het aansluiten van D66 bij onze kant met het woord van Tjeerd de Groot lijkt de druppel te zijn geweest voor vele boeren in Nederland.

PINK! respecteert deze actie. Iedereen heeft het recht om te protesteren, dus ook deze boeren. Wij willen dit moment nemen om onze visie te delen: Wij zijn tegen intensieve veeteelt, maar niet tegen boeren.

Het feit is en blijft dat de bio-industrie en de productie van dierlijke producten de grootste vervuilende factoren ter wereld zijn. Dit is door de wetenschap al meermaals aangetoond, dat kunnen we niet ontkennen. Het inkrimpen van de veestapel en de overstap naar een plantaardig(er) dieet zijn essentiële stappen in het bevechten van de klimaatcrisis en het leefbaar houden van de planeet.

Natuurlijk willen we echter niet dat de boer alleen komt te staan. Natuurlijk willen wij niet dat boeren hun inkomensbron weg moeten doen en het daarna maar uit moeten zoeken. De boeren zijn grotendeels slachtoffer van het huidige systeem.

De prijs van dierlijke producten als vlees en zuivel is absurd laag. De concurrentie van spotgoedkope producenten uit het buitenland in combinatie met de uitknijping door supermarkten dwingt de Nederlandse boeren om hun veestapels zo extreem groot en niet diervriendelijk mogelijk te maken om het hoofd boven water te kunnen houden.

PINK! wil over naar een agrarisch systeem waar dit niet nodig is. Wij willen over op een systeem waar de boeren een eerlijke prijs krijgen voor de producten die zij leveren. Wij willen af van de buitenlandse import van dierlijke producten en producten bestemd voor de veeteelt. Wij willen dat overheidssubsidies niet langer worden gebruikt om de prijs van dierlijke producten kunstmatig laag te houden, maar om boeren te ondersteunen in de transitie naar een duurzame vorm van landbouw waarmee zij toch een fatsoenlijk en eerlijk inkomen kunnen verdienen.

Wij zijn het niet eens met het huidige landbouwsysteem, en wij willen werken aan oplossingen waarbij het welzijn van dieren en de planeet altijd wordt gegarandeerd. Maar vanzelfsprekend willen wij niet dat de boeren hierbij ondergesneeuwd raken. Ook bij een duurzaam systeem is hun verdienste in de voedselvoorziening essentieel. Het systeem moet om, maar ook in dit nieuwe systeem zijn boeren nodig. Boeren die de ruimte hebben om hun werk te doen op zo’n manier dat dieren de ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te vertonen, en de planeet leefbaar blijft.

Wij hopen alleen dat boeren ook graag een deel van dit nieuwe systeem willen zijn.

Meer informatie over onze visie op landbouw kun je vinden op deze pagina.

 
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

Afdeling Noord-Nederland

Het doel van PINK! afdeling Noord-Nederland is om jongeren uit Friesland, Groningen en Drenthe te betrekken bij politiek, en zich daarin te laten ontwikkelen. Wij willen dat iedere (potentiële) idealist de kans krijgt om in een positieve omgeving betrokken te raken bij onze beweging.

We zetten ons in voor de verduurzaming en vergroening van onze provincies. We zetten ons dan ook in voor een leefbare aarde en een duurzame toekomst, en beantwoorden zo de vraagstukken van nu: denk hierbij aan groene energie, een reële economie met echte banen, meer betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en onbeperkt toegang tot zorg, onderwijs, wonen en cultuur.

Ronan (hen/hun)

Ik ben Ronan, 24 jaar oud en woonachtig in Groningen! Ik studeer Bestuurskunde in Leeuwarden, werk daarnaast o.a. als gastdocent voor ProDemos en ben enthousiast voorzitter van PINK! Noord Nederland. Daarnaast ben ik onderdeel van de werkgroep inclusiviteit. Ik ben zowel in mijn werk, studie en privé veel met politiek bezig waarin mijn ecocentrisch wereldbeeld en passie voor inclusiviteit centraal staan. Vanuit deze kernwaarden kwam ik dan ook al snel bij PINK! terecht. Naast politiek hou ik heel erg van koken, hiken en creatief bezig zijn. Ik maak bijvoorbeeld om te ontspannen vaak oorbellen van klei en grijp iedere kans die ik krijg om dieren te aaien! Bij PINK! wil ik me inzetten voor de intrinsieke waarde die de natuur heeft en de stemloze een stem geven. Speciaal focuspunt ligt hiernaast op inclusiviteit! Ook wil ik PINK! Noord Nederland vooral een leuke plek maken waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden met een mooie balans tussen politieke en gezelligheids activiteiten.

Noami (zij/haar)

Mijn naam is Noami en ik ben net 23 geworden. Ik heb veel hobbies zoals gamen, wandelen in de natuur, mijn katten knuffelen en lezen. Tijdens mijn opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke doelgroepen moest ik stage lopen. Mijn gekozen doelgroep waren vluchtelingen. Sindsdien heb ik mijn doel gevonden om op te komen voor mensenrechten en vanwege mijn liefde voor dieren en natuur kom ik natuurlijk ook op voor hun rechten. Met deze gevonden passie kwam ik al snel bij PINK! terecht en ben ik nu trots secretaris voor Noord-Nederland. Mijn doelen zijn: werken voor een mensenrechtenorganisatie, de amazone beschermen, dieren een stem geven en zwerfdieren redden.

Daniël (hij/hem)

Moi eem! Mijn naam is Daniël en ik heb inmiddels 24 rondjes om de zon mogen reizen. Samen met mijn kater, genaamd Momo, woon ik in Groningen stad. Ook worden we vergezeld door circa 20 planten. In mijn vrije tijd wandel ik graag, wissel ik zo nu en dan van sport (op dit moment Calisthenics), laat ik mijn brein graag kraken over grote vraagstukken en game ik af en toe. Eind 2021 heb ik mijn bachelor Software Engineer in ontvangst mogen nemen, sindsdien ben ik werkende. Ik houd ervan om nieuwe vegan recepten uit te proberen en mezelf uit te dagen. Ik zie de mens niet als superieur, maar gelijk aan de natuur en dieren. Ik vind het onbegrijpelijk hoe de mens zich afzondert van de natuur en zich bovenaan de voedselketen eigent. Ik streef ernaar om hetgeen zonder stem een stem te geven! Daarom zet ik me graag in voor PINK!. Nadat ik de landelijke IT commissie ben gejoind om aan de PINK! app te sleutelen, begin ik nu ook met plezier als penningmeester voor Noord-Nederland.

Vacature

Noord-Nederland is op zoek naar een nieuw Bestuurslid Politiek, Bestuurslid Acties en Bestuurslid Pers & Promo. Lijkt een van deze functies jou leuk? Laat het ons snel weten via noord-nederland@pinkpolitiek.nl. Bestuurservaring is niet vereist, enthousiasme wel!

Onze agenda

Comlete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.

PINK! maant winkelend publiek in Leeuwarden tot soberheid

Uit de Leeuwarder Courant, Willem Bosma, Friesland

Het mensdom leeft op te grote voet. Met die boodschap stapten jonge leden van de Partij voor de Dieren woensdag op het winkelpubliek in hartje Leeuwarden af.

Aanleiding voor het folderen van jongerenorganisatie PINK! was de Earth Overshoot Day (EOD). Dit is de dag waarop de wereldwijde consumptie voedsel, kleding, huisvesting, spullen en brandstof het productie- en herstelvermogen van de planeet zou overtreffen.

Volgens een complexe berekening was dat dit jaar op 1 augustus. Tot 1970 heeft de aarde de mondiale consumptie kunnen bijhouden, nu staan er dus nog vijf maanden van interen op reserves voor de deur. ,,We moeten omschakelen’’, zegt PINK!-bestuurslid Marjolein Moeijes (26) uit Rotterdam. ,,Een plantaardig dieet kan een goede eerste stap zijn.’’

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel (24) is op de fiets uit Oldeberkoop gekomen, wat naar zijn oordeel ook helpt. Als wiskundige begrijpt hij dat er op de jaarlijkse berekening van een overconsumptiedag veel valt af te dingen.

,,Je bent een beetje aan het chargeren, maar mensen kunnen het idee wel bevatten. Studerende jongeren zeker. Ze kennen de dag maar al te goed dat de studiefinanciering op is.’’ Wolswinkel denkt dat jongeren, meer dan hun ouders, op zoek zijn naar ,,betekenis’’ en ,,echte waarde’’, in plaats van hun geluk te ontlenen aan luxe spullen en maaltijden.

Mensen die de uitputting van grondstoffen of voedselvoorraden wijten aan overbevolking, krijgen van de PvdD-jongeren lik op stuk. ,,Minder dan een kwart van alle mensen verbruikt driekwart van alle grondstoffen. Er zou genoeg kunnen zijn voor iedereen.’’

Om dat de illustreren bestaat er ook een Overshoot Day per land. In Qatar en Luxemburg hebben ze al in februari hun denkbeeldige rantsoen verbruikt. Nederland, de VS en Rusland schieten er in april overheen.

Voor een gering beslag op de aarde moet je op de Balkan en het Zuidelijk Halfrond zijn, met Vietnam als uitschieter. Daar valt de nationale overschrijding pas op 21 december. De PINK!-leden hopen dat ze de Nederlandse dag langs politieke weg naar achteren kunnen krijgen.