Geen slagveld, maar grasveld

Op woensdag 22 februari wordt er in de Provinciale Staten gestemd over het nieuwe Ganzenakkoord. De gedeputeerden willen in het nieuwe akkoord doorgaan met de massale ganzenjacht om de economische schade voor boeren door ganzen te verminderen, terwijl het bewezen is dat dit niet werkt. De provincie is zelf ook al tot die conclusie gekomen in hun evaluatie van het vorige akkoord, maar helaas wordt er stug doorgegaan op dezelfde weg. Daarmee is het niet alleen onethisch, maar ook geen oplossing.

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen zijn fel tegenstander van dit nieuwe akkoord en hebben daarom gezamenlijk een manifest geschreven. Lees het hele manifest onder de afbeelding.

Manifest Ganzenakkoord Groningen

Na bijna 9 jaar is het tijd voor een nieuw Ganzenakkoord in de provincie Groningen. Het nieuwe Ganzenakkoord voor 2023-2029 gaat grotendeels door op dezelfde weg als de vorige. Er zijn weliswaar wat verbeteringen zoals plannen voor het verruimen van de foerageergebieden maar in essentie is het hetzelfde akkoord. Het massaal afschieten van ganzen wordt helaas nog steeds gezien als oplossing. Dit is slecht nieuws voor alle betrokkenen: 

 1. Het is bewezen dat de ganzenjacht niet werkt om de economische schade die ganzen maken te verminderen. Hoe meer ganzen je immers doodschiet, hoe meer ervoor terugkomen. Dit is niet alleen een conclusie van de provincie zelf in de evaluatie van het vorige akkoord, maar het is ook te zien in de almaar stijgende ganzenpopulatie en economische schade in Groningen ondanks verwoede pogingen van jagers en de provincie om dit te voorkomen. Bij deze pogingen worden veel ganzen ook nog wel geraakt door kogels maar niet gedood. Dit zorgt voor onnodig lijden. Schokkend hierbij is dat de gedupeerden het vergassen van ganzen niet uitsluiten. Dit is de meest wrede manier van ganzenjacht denkbaar, en het nieuwe akkoord faciliteert dit. 
 2. Er zijn veel diervriendelijke alternatieven voor de jacht die wel bewezen effectief zijn in het verminderen van de economische schade door ganzen. Denk hierbij aan een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, het omploegen van oogstresten, aanbrengen van barrières tussen water en land en verjaging via diervriendelijke en betaalbare middelen zoals lasers of ganzendraad. Rondom de voor de gans verboden gebieden is het planten van witte klaver ook nog een optie, ganzen eten dit namelijk veel liever dan gras en het heeft het bijkomende voordeel dat het goed is voor de bijen. 
 3. Er mocht in het GAK geen enkele organisatie meepraten die de belangen van de ganzen kon behartigen, zoals de vogelbescherming. Dit heeft gezorgd voor een eenzijdige belangen overweging waarin de ganzen compleet zijn vergeten. 
 4. Het is vooral de economische schade die groeit, niet de daadwerkelijke. De prijs voor gras is immers gestegen de afgelopen paar jaar en ganzen moeten nu hiervoor boeten terwijl zij niks te maken zouden moeten hebben met ons economisch systeem. Wel is het natuurlijk niet meer dan terecht dat boeren eerlijk worden gecompenseerd voor de schade die ganzen maken. 
 5. We komen net uit een wereldwijde pandemie en het risico op nieuwe zoönose is nog steeds groot. Op dit moment is er een dreiging van vogelgriep en het jagen en vervolgens consumeren van ganzenvlees verhoogt het risico op overdracht naar de mens tot onacceptabele hoogte. Dit is echt compleet onverantwoord. 
 6. Iedereen in de provincie, dus ook de boeren die nu economische schade ondervinden, hebben baat bij een provincie waarin natuur en dieren de ruimte krijgen met veel biodiversiteit. De plannen in dit akkoord gaan daar echter helaas recht tegen in. 

Overwegende dat de provincie zelf al de conclusie trekt in hun evaluatie van het Ganzenakkoord uit 2014 dat het massaal doodschieten van ganzen niet werkt roepen wij op om woensdag 22 februari moties te steunen die een stop zetten achter de massale ganzenjacht als oplossing voor de economische schade die boeren ondervinden. 

Ondertekend, 

PINK! Politiek Noord-Nederland, ROOD Groningen, Jonge Socialisten Groningen en DWARS Groningen 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Over PINK!

PINK! is een vereniging met meer dan 2000 leden, verbonden door een beginselmanifest, visie en onze rol als de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan de Partij voor de Dieren.

Formeel gezien is PINK! een onafhankelijke organisatie, maar onze doelen en kernwaarden komen overeen met die van de Partij voor de Dieren. Daarom we proberen zo nauw mogelijk samen te werken met onze moederpartij. De relatie tussen een politieke jongerenorganisatie (PJO) en een politieke partij is symbiotisch, maar niet noodzakelijk altijd harmonieus. PJO’s hebben een verantwoordelijkheid om hun moederpartij scherp te houden en verbeterpunten aan te kaarten. Dit maakt de beweging op de lange termijn krachtiger. PINK! heeft hier echter een stuk minder werk aan dan collega-PJO’s.

Visie
Hoewel PINK! een politieke jongeren organisatie (PJO) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie. In plaats daarvan proberen we anderen te informeren, een kritisch geluid te laten horen en te laten zien hoeveel invloed wij als jongeren hebben. Uiteindelijk streven we naar een betere wereld voor iedereen, ongeacht gender, geaardheid, etniciteit of soort.

Beginselmanifest
Als PINK! delen we onze kernwaarden met Partij voor de Dieren. De uitwerking van de kernwaarden is samengevat in ons beginselmanifest, geschreven in 2012. Dit manifest vormt de basis van alle standpunten van PINK!, welke verder zijn uitgewerkt door leden in het politiek programma.

Logo
Sinds 2018 bestaat het logo van PINK! uit de drie-eenheid dier, natuur en milieu, gesymboliseerd door een blad, druppel en oog. De groene kleur is dezelfde als die van de Partij voor de Dieren, omdat groen duurzaamheid en rust uitstraalt. Je kunt meer lezen over de symboliek achter ons logo door te klikken op de onderstaande knop.

Geschiedenis

Oprichting

In september 2006 is PINK! opgericht. Met veel vertrouwen in een overwinning bij de verkiezingen van november 2006, waarmee de PvdD inderdaad de eerste zetels in de Tweede Kamer haalde, was dit het moment om een PJO te beginnen. Om PINK! een vliegende start te geven, financierde de PvdD een ledenwervings-campagne op reclameborden.

De naam PINK! werd gekozen als verwijzing naar het toenmalige logo van de PvdD: een volwassen koe. Een puberende koe heet namelijk een pink.

Onafhankelijkheid

In oktober 2012 stelden de leden van PINK! het beginselmanifest op. Deze eindigde met de woorden: "Met trots sluit PINK! zich vanwege deze idealen aan bij de Partij voor de Dieren als onafhankelijke PJO. Door het steunen van de PvdD en haar aanjaagfunctie binnen de Nederlandse politiek denken wij ons doel, een rechtvaardige wereld voor mens en dier, het beste te kunnen bereiken."

Hiermee maakten de leden ruimte om een eigen politiek programma te ontwikkelen, terwijl ze toch vooral onze verbondenheid benadrukten.

Groeiende waarde

Over de jaren heen heeft PINK! zich ontwikkeld tot een vereniging die stevig in haar eigen schoenen staat, maar het liefst zij aan zij staat met de moederpartij.

Omdat wij als PINK! minder directe verantwoordelijkheid dragen, kunnen we onszelf meer vrijheid gunnen: soms door de wijdere implicaties van onze visie te verkennen, soms door ons feller uit te spreken tegen onrecht. Hierdoor leeft bij ons een andere ethos dan bij de PvdD, waardoor we elkaar goed aanvullen.

En de PvdD kan altijd op leden van PINK! rekenen: van campagne voeren tot meedenken over verkiezingsprogramma's.

De volgende generatie

In 2018 werd het eerste actieve PINK!-lid tot volksvertegenwoordiger voor de PvdD verkozen. Robert Barker werd raadslid in Den Haag en later dat jaar werd oud-voorzitter Eva Akerboom beëdigd als vervangend lid van de Tweede Kamer.

PINK! heeft de gewoonlijke plicht van een PJO om haar moederpartij over de jaren heen van doorstroom te voorzien. De Partij voor de Dieren groeit snel en zal dat naar alle waarschijnlijkheid blijven doen. De leden van PINK! zijn daarom hard nodig om ervoor te zorgen dat onze beweging zo veel mogelijk impact kan maken.

Het afgeven van een volmacht

Wanneer je zelf niet (fysiek) aanwezig kan zijn bij het congres, maar wel graag wil stemmen, kan je een volmacht afgeven. Dat betekent dat je een ander lid toestemming geef om namens jou een stem uit te brengen op het congres. Het lid dat je toestemming geeft, is dan jouw gevolmachtigde.

Hier zitten een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • De gevolmachtigde moet zelf wel fysiek aanwezig zijn,
 • De gevolmachtigde moet stemrecht hebben op ons congres
 • De gevolmachtigde mag voor maximaal 2 andere leden een stem uitbrengen.

Wil je een volmacht afgeven? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gevolmachtigde aan deze voorwaarden voldoet. Wanneer dit niet zo is, is je volmacht ongeldig en kan er geen stem namens jou worden uitgebracht.

Ook is het jouw verantwoordelijkheid om aan de gevolmachtigde te laten weten wat je wil stemmen. Het is niet de bedoeling dat je iemand een vrijbrief geeft om diens eigen stem meermaals uit te brengen. Het gaat erom dat jouw stem gehoord wordt.

Een volmacht afgeven kan door het formulier hieronder in te vullen.

 

Alle PINK! besturen tot op heden

Voorzitter Tom Sprangers
Secretaris Ellen van der Werff
Penningmeester Vacant
Algemeen bestuurslid promotie Barbara van Genne
Algemeen bestuurslid communicatie Kim van Buren
Voorzitter Tom Sprangers
Secretaris Ellen van der Werff
Penningmeester Bart Kuijer
Algemeen bestuurslid promotie Barbara van Genne
Voorzitter Barbara van Genne
Secretaris Lara Pappers
Penningmeester Thijs Huberts
Algemeen bestuurslid promotie Sieske Valk
Algemeen bestuurslid PR Esther Visser
Voorzitter Barbara van Genne
Secretaris Sieske Valk
Penningmeester Thijs Huberts
Algemeen bestuurslid promotie Madelon Pereboom
Algemeen bestuurslid communicatie Pablo Moleman
Algemeen bestuurslid politieke vorming Joost Leuven
Voorzitter Pablo Moleman
Secretaris Lisa Westoby
Penningmeester Thijs Huberts
Algemeen bestuurslid politiek Joost Leuven
Algemeen bestuurslid redactie Stéphanie van den Merkhof
Voorzitter Pablo Moleman
Secretaris Joost Leuven
Penningmeester Thijs Huberts
Algemeen bestuurslid communicatie/IT Merijn van Rossum

1 januari

Voorzitter Pablo Moleman
Secretaris Britte Klarenbeek
Penningmeester Sander Reus
Algemeen bestuurslid politiek Corinne Brouwer
Algemeen bestuurslid promotie Karla Mikuliç
Algemeen bestuurslid communicatie/IT Merijn van Rossum
Algemeen bestuurslid acties Eva Akerboom

12 april

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Britte Klarenbeek
Penningmeester Sander Reus
Algemeen bestuurslid promotie Ilse Smit
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

26 oktober

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester vacant
Algemeen bestuurslid promotie Armanda Govers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

december

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester (Interim) Annerike Hekman
Algemeen bestuurslid politiek (Interim) Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie Armanda Govers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

1 januari

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester (Interim) Annerike Hekman
Algemeen bestuurslid politiek (Interim) Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie Armanda Govers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

4 april

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester Annerike Hekman
Algemeen bestuurslid politiek Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie Armanda Govers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

24 oktober

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Margot Lammers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

december

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie (Interim) Eva Bekkers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

1 januari

Voorzitter Eva Akerboom
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie (Interim) Eva Bekkers
Algemeen bestuurslid communicatie Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

16 april

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Ilse Smit
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Margot Lammers
Algemeen bestuurslid promotie (Interim) Sheena Hartlooper
Algemeen bestuurslid communicatie Joke Claessen
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

29 oktober

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Smit
Algemeen bestuurslid promotie Chantal Gielen
Algemeen bestuurslid communicatie Joke Claessen
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

1 januari

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Smit
Algemeen bestuurslid promotie Chantal Gielen
Algemeen bestuurslid communicatie Joke Claessen
Algemeen bestuurslid acties Karla Mikuliç

29 april

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Yves Schamp
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Smit
Algemeen bestuurslid promotie Renée Baris
Algemeen bestuurslid communicatie Joke Claessen
Algemeen bestuurslid ledenbinding Joep Horbach

17 oktober

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid promotie Renée Baris
Algemeen bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

1 januari

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid promotie Renée Baris
Algemeen bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

mei

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Peter de Weerd
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid promotie (Interim) Stijn Hes
Algemeen bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

17 november

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Katalin Clarijs
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

1 januari

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel
Secretaris Katalin Clarijs
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Alex Uiterwijk
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

13 april

Voorzitter Benjamin van Sterkenburg
Secretaris Katalin Clarijs
Penningmeester Michelle van der Geest
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Ilja van Voorst
Algemeen bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen

26 oktober

Voorzitter Benjamin van Sterkenburg
Secretaris Katalin Clarijs
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Ilja van Voorst
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

1 januari

Voorzitter Benjamin van Sterkenburg
Secretaris Katalin Clarijs
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Ilja van Voorst
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

1 februari

Voorzitter Benjamin van Sterkenburg
Secretaris (Interim) Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie Ilja van Voorst
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

1 mei

Voorzitter Benjamin van Sterkenburg
Secretaris (Interim) Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Noah Dull
Algemeen bestuurslid communicatie (Interim) Xenia Minnaert
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

24 september

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Fee Schot
Algemeen bestuurslid communicatie Vivian de Hoogh
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

1 januari

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid promotie Fee Schot
Algemeen bestuurslid communicatie Vivian de Hoogh
Algemeen bestuurslid ledenbinding Wouter Gepken

24 april

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Fee Schot
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh

1 juni

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Indra Gesink
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Fee Schot
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling (Interim) Nick Rinzema

24 oktober

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling Nick Rinzema

24 december

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh

1 januari

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh

1 februari

LB 1 februari 2022
Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Emma Verhulp
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Vivian de Hoogh
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling (Interim) Ellinoor Jorna

1 mei

LB 1 Mei 2022
Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Merel Muller
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Ilse Oldenburg
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Miroya Reinders
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling Ellinoor Jorna

1 augustus

Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Merel Muller
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek (Interim) Nicole Dick
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Miroya Reinders
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling Ellinoor Jorna

9 oktober

LB 9 oktober 2022
Voorzitter Xenia Minnaert
Secretaris Merel Muller
Penningmeester Guus Beckett
Algemeen bestuurslid politiek Nicole Dick
Algemeen bestuurslid Pers en Promo Lotte van den Heuvel
Algemeen bestuurslid Organisatie Miroya Reinders
Algemeen bestuurslid Vorming en Ontwikkeling Ellinoor Jorna

Ook in 2023 komen bestuursfuncties vrij, houd de sociale media van PINK! en deze website in de gaten voor de vacatures.

Wie weet zien we in de toekomst jouw naam terug op deze pagina!

Volledig overzicht

Download hier een volledig overzicht van alle besturen in excel formaat

Voorjaarscongres 2023

Afsluiting

Foto's

De foto's van het voorjaarscongres van 2023
Nabeschouwing

Notulen

Deze notulen zijn nog niet goedgekeurd, hier wordt over gestemd op het najaarscongres van 2023.
voorbereiding

Programmaboekje

Hier kun je de praktische informatie vinden voor het congres, zoals het programma.
Voorbereiding

Brief van de kandidatencommissie

In deze brief wordt uitgelegd welke kandidaten zijn voorgedragen voor het landelijk bestuur en waarom.
Voorbereiding

Jaarverslag

Het verslag over wat we in 2022 hebben gedaan
Voorbereiding

Jaarrekening

Financieel overzicht van 2022
Voorbereiding

Brief kascommissie

De brief van de kascommissie over de jaarrekening van 2022
Voorbereiding

Kandidaten kascommissie

Hier vind je wie zich kandidaat hebben gesteld voor de kascommissie
Voorbereiding

Notulen statutensessie 15 april 2023

Hier lees je de notulen van de statutensessie op 15 april 2023.
Voorbereiding

Tegenkandidaten

In deze brief stellen de tegenkandidaten voor de kascommissie en de landelijk bestuursfunctie Vorming & Ontwikkeling zich voor.
voorbereiding

Ingediende moties en amendementen

Inclusief bestuursadviezen
voorbereiding

Alcohol, rook en drugs beleid

voorbereiding

Amendement HHR

voorbereiding

Actuele moties

Deze moties zijn actueel en ingediend tijdens het congres

uitslagen stemmingen amendementen cluster 1

uitslagen stemmingen amendementen cluster 2 zaterdag

uitslagen stemmingen amendementen cluster 2 zondag

uitslagen stemmingen amendementen cluster 3

uitslagen stemmingen moties

uitslagen stemmingen los zaterdag

Notulen najaar 2022, amendement HHR volmacht, jaarverslag en jaarrekening 2022, landelijk bestuur functie vorming en ontwikkeling

uitslagen stemmingen los zondag

beleid roken, drugs, alcohol, kascommissie, statuten

Najaarscongres 2022

Het najaarscongres vond plaats bij Seats2Meet in Amersfoort met als thema "Waternood".
Voorbereiding

Politiek programma

In deze versie zijn alle amendementen van het voorjaarscongres 2022 verwerkt.
Voorbereiding

Brief kandidatencommissie

In deze brief wordt uitgelegd welke kandidaten zijn voorgedragen voor het landelijk bestuur en waarom.
Voorbereiding

Programmaboekje

Hier kun je de praktische informatie vinden voor het congres, zoals het programma.
Voorbereiding

Ingediende moties en amendementen

Inclusief bestuursadviezen
Voorbereiding

Brief van het landelijk bestuur over ontzetting lid

Tijdens het najaarscongres wordt de ontzetting van een lid uit diens lidmaatschap besproken. Deze brief geeft uitleg over de beslissing tot de ontzetting van het lid.
Voorbereiding

Brief van het ontzette lid

Tijdens het najaarscongres wordt de ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap besproken. Deze brief schreef het lid aan de leden. De brief is gepubliceerd zoals het bestuur deze binnen heeft gekregen.
Voorbereiding

Toelichting statuten

Uitslag stemmingen

Samenvatting

Uitslag stemmingen

Dag 1 - moties en amendementen

moties en amendementen die op dag 1 van het congres zijn besproken
Uitslag stemmingen

Dag 1 - andere stemmingen

Uitslag stemmingen

Dag 2 - moties en amendementen positief

moties en amendementen die op dag 2 van het congres zijn besproken met positief bestuursadvies
Uitslag stemmingen

Dag 2 - moties en amendementen

moties en amendementen die op dag 2 van het congres zijn besproken
Uitslag stemmingen

Dag 2- andere stemmingen

nabeschouwing

Notulen

De notulen komen binnenkort online. Deze notulen zijn nog niet goedgekeurd. Hier wordt op het voorjaarscongres over gestemd.
Foto's

Foto's najaarscongres 2022 - Dag 1

Foto's

Foto's najaarscongres 2022 - Dag 2

PvdA kan door CETA laten zien wat hun rood-groene belofte waard is

Voorzitter Xenia en Bestuurslid Politiek Ilse schreven samen met twee bestuursleden van DWARS een opinieartikel over de rol van de Partij van de Arbeid in het tegenhouden van handelsverdrag CETA. Het artikel gepubliceerd op de website van BNNVARA en hier te lezen.

Helaas heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer inmiddels tóch voor CETA gestemd… Een tegenslag voor dier, natuur en milieu. 

Afdeling Gelderland

Het doel van PINK! afdeling Gelderland is om jongeren in onze provincie te betrekken bij politiek, en zich daarin te laten ontwikkelen. Wij willen dat iedere (potentiële) idealist de kans krijgt om in een positieve omgeving betrokken te raken bij onze beweging.

Robinson (hij/hem)

Mijn naam is Robinson Wijnands, 24 jaar en Politicologie studerend in Nijmegen. Ik zet mij graag in voor een wereld waar mensen op een fijne manier met hun mede-dieren omgaan. Voor PINK! doe ik dat het liefst door leuke en leerzame activiteiten te organiseren. Ik hoop dan ook jullie op enkele hiervan te ontmoeten en gezellig te leren kennen. Verder ben ik graag in de buitenlucht aan het fietsen of lekker onderwater aan het snorkelen. Hopelijk tot gauw!

Lisanne (zij/haar)

Hoi allemaal! Ik ben Lisanne Kalter (zij/haar), 21 jaar oud en ik studeer in Nijmegen. Ik kom oorspronkelijk uit Winterswijk, in de Achterhoek. Ik vind het heerlijk om te wandelen, te lezen, te koken met vrienden en nieuwe muziek te ontdekken. Door mijn studierichting (rechten) en liefde voor dieren heb ik mij aangesloten PINK! Gelderland. Ik ben erg geïnteresseerd in (de opkomst en ontwikkeling van) dierenrechten en hoe deze worden gehandhaafd. Daarnaast hoop ik mij, als bestuurslid zijnde, te kunnen inzetten voor een wereld waar natuur, dier en mens in harmonie samen leven. Ook hoop ik jongeren te kunnen motiveren om zich aan te sluiten bij PINK!.

Marieke (zij/haar)

Hallo lieve mensen! Ik ben Marieke Camps, 21 jaar en studeer al 3 jaar Nederlands aan de Radboud Universiteit. Als mens geniet ik ontzettend van buiten zijn, met vrienden avonturen beleven, sporten en vegan voedsel ontdekken :). Met mijn roots in Den Haag ben ik al van jongs af aan betoverd door het raadsel van de politiek. Nu ik mijn eigen boontjes kan doppen, mag ik me ook eindelijk mengen in dit bijzondere raadsel! Als bestuurslid van PINK! Gelderland hoop ik de wereld op minuscule wijze een beetje (dier)vriendelijker en duurzamer te maken.

Tess (zij/haar)

Hoi leuke mensen! Ik ben Tess, ben 22 jaar oud en doe nu na mijn bachelor Nederlandse taal en cultuur de premaster Political Science in Nijmegen. Niet alleen ben ik geïnteresseerd in politiek, zolang ik me kan herinneren hebben dieren een grote plek in mijn leven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een liefde- en respectvolle omgang met dieren essentieel is voor een betere wereld. Via PINK! wil ik vorm geven aan mijn idealen en me inzetten voor deze wereld! Daarnaast word ik gelukkig van eindeloos (vegan) tafelen inclusief wijn, jazz-concerten en door de bossen galopperen met mijn paard.

Vacature

Gelderland is op zoek naar een nieuwe secretaris, penningmeester en Bestuurslid Acties. Lijkt een van deze functies jou leuk? Laat het ons snel weten via gelderland@pinkpolitiek.nl. Bestuurservaring is niet vereist, enthousiasme wel!

Onze agenda

Complete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: we zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.

Afdeling Noord-Nederland

Het doel van PINK! afdeling Noord-Nederland is om jongeren uit Friesland, Groningen en Drenthe te betrekken bij politiek, en zich daarin te laten ontwikkelen. Wij willen dat iedere (potentiële) idealist de kans krijgt om in een positieve omgeving betrokken te raken bij onze beweging.

We zetten ons in voor de verduurzaming en vergroening van onze provincies. We zetten ons dan ook in voor een leefbare aarde en een duurzame toekomst, en beantwoorden zo de vraagstukken van nu: denk hierbij aan groene energie, een reële economie met echte banen, meer betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en onbeperkt toegang tot zorg, onderwijs, wonen en cultuur.

Ronan (hen/hun)

Ik ben Ronan, 24 jaar oud en woonachtig in Groningen! Ik studeer Bestuurskunde in Leeuwarden, werk daarnaast o.a. als gastdocent voor ProDemos en ben enthousiast voorzitter van PINK! Noord Nederland. Daarnaast ben ik onderdeel van de werkgroep inclusiviteit. Ik ben zowel in mijn werk, studie en privé veel met politiek bezig waarin mijn ecocentrisch wereldbeeld en passie voor inclusiviteit centraal staan. Vanuit deze kernwaarden kwam ik dan ook al snel bij PINK! terecht. Naast politiek hou ik heel erg van koken, hiken en creatief bezig zijn. Ik maak bijvoorbeeld om te ontspannen vaak oorbellen van klei en grijp iedere kans die ik krijg om dieren te aaien! Bij PINK! wil ik me inzetten voor de intrinsieke waarde die de natuur heeft en de stemloze een stem geven. Speciaal focuspunt ligt hiernaast op inclusiviteit! Ook wil ik PINK! Noord Nederland vooral een leuke plek maken waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden met een mooie balans tussen politieke en gezelligheids activiteiten.

Noami (zij/haar)

Mijn naam is Noami en ik ben net 23 geworden. Ik heb veel hobbies zoals gamen, wandelen in de natuur, mijn katten knuffelen en lezen. Tijdens mijn opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke doelgroepen moest ik stage lopen. Mijn gekozen doelgroep waren vluchtelingen. Sindsdien heb ik mijn doel gevonden om op te komen voor mensenrechten en vanwege mijn liefde voor dieren en natuur kom ik natuurlijk ook op voor hun rechten. Met deze gevonden passie kwam ik al snel bij PINK! terecht en ben ik nu trots secretaris voor Noord-Nederland. Mijn doelen zijn: werken voor een mensenrechtenorganisatie, de amazone beschermen, dieren een stem geven en zwerfdieren redden.

Daniël (hij/hem)

Moi eem! Mijn naam is Daniël en ik heb inmiddels 24 rondjes om de zon mogen reizen. Samen met mijn kater, genaamd Momo, woon ik in Groningen stad. Ook worden we vergezeld door circa 20 planten. In mijn vrije tijd wandel ik graag, wissel ik zo nu en dan van sport (op dit moment Calisthenics), laat ik mijn brein graag kraken over grote vraagstukken en game ik af en toe. Eind 2021 heb ik mijn bachelor Software Engineer in ontvangst mogen nemen, sindsdien ben ik werkende. Ik houd ervan om nieuwe vegan recepten uit te proberen en mezelf uit te dagen. Ik zie de mens niet als superieur, maar gelijk aan de natuur en dieren. Ik vind het onbegrijpelijk hoe de mens zich afzondert van de natuur en zich bovenaan de voedselketen eigent. Ik streef ernaar om hetgeen zonder stem een stem te geven! Daarom zet ik me graag in voor PINK!. Nadat ik de landelijke IT commissie ben gejoind om aan de PINK! app te sleutelen, begin ik nu ook met plezier als penningmeester voor Noord-Nederland.

Vacature

Noord-Nederland is op zoek naar een nieuw Bestuurslid Politiek, Bestuurslid Acties en Bestuurslid Pers & Promo. Lijkt een van deze functies jou leuk? Laat het ons snel weten via noord-nederland@pinkpolitiek.nl. Bestuurservaring is niet vereist, enthousiasme wel!

Onze agenda

Comlete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.

Afdeling Utrecht

Door middel van leuke activiteiten proberen we de idealen van PINK! te vertalen naar deze provincies. Ons doel is daarmee om jongeren te betrekken bij politiek, hen een platform te bieden om zich hierin te ontwikkelen en hen kennis te laten maken met de idealen en standpunten van PINK! en de Partij voor de Dieren.

Als afdeling doen we graag mee aan activiteiten, waaronder festivals en beurzen en organiseren we zelf acties waarin deze idealen en standpunten worden verkondigd aan een zo breed mogelijk publiek, met als doel mensen – en met name jongeren – te inspireren deze idealen na te leven.

Nayra (die/diens)

Vanaf jongs af aan ben ik al bezig met bedenken hoe we kunnen zorgen voor een fijne wereld voor al het leven op aarde en ik altijd al fan geweest van activisme. Daarom ben ik blij dat ik bij PINK! gelijkgestemden heb gevonden voor mijn missie. Dan nog wat over mij, ik werk momenteel bij Seats2Meet Amersfoort, verder ben ik met veel plezier welpen leiding bij scouting. Als ik dan nog wat tijd overhoud ga ik graag boulderen met vrienden of ik kook een lekkere vegan maaltijd. Zie ik je snel bij de volgende PINK! activiteit?

Caro (zij/haar)

Hoi! Ik ben Caro (zij/haar), secretaris voor afdeling Utrecht. Ik ben lid geworden van PINK! omdat ik het belangrijk vind dat dieren ook een stem hebben en omdat ik me samen met mijn mede-PINK!ers keihard wil verzetten tegen de vernietiging van onze Aarde. Ik heb milieu-maatschappijwetenschappen gestudeerd en werk nu als adviseur bij een milieu-adviesbureau en als fractiemedewerker bij de Utrechtse Statenfractie van de PvdD. In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten, maak ik boswandelingen en ga ik regelmatig klaverjassen en bowlen.

Vacature

Utrecht is op zoek naar een nieuwe penningmeester! Lijkt jou dit leuk? Laat het ons snel weten via Laat het ons snel weten via utrecht@pinkpolitiek.nl.

Ivo (hij/hem)

Momenteel ben ik bezig met een PhD over electrochemie in Wageningen. De chemische sector heeft door de naderende klimaat catastrofe drastische verduurzaming nodig. Het vinden van nieuwe technologie en materialen is hiervoor cruciaal. Ik hoop hier in de toekomst aan bij te kunnen dragen als wetenschapper. Ik voel me gedreven om de planeet leefbaar te maken voor elk mens en dier en ik hoop dat ik in mijn functie als bestuurslid hier actief aan bij kan dragen. Dit wil ik doen door veganisme te verspreiden, bewustzijn te creëren over duurzaamheid en me in te zetten tegen onderdrukking. Mijn vrije tijd besteed ik aan klimmen, gewichtheffen en muziek maken.

Vacature

PINK! afdeling Utrecht is op zoek naar een bestuurslid acties. Als bestuurslid zorg je ervoor dat onze afdeling genoeg relevante evenementen organiseert. Je bedenkt en coördineert acties die in lijn staan met de idealen van PINK!, dit doe je uiteraard in samenwerking met je mede-bestuursleden. Je maakt deel uit van het afdelingsbestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en je bent zoveel mogelijk aanwezig bij de afdelingsactiviteiten. Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. Laat het ons snel weten via utrecht@pinkpolitiek.nl.

Vacature

PINK! afdeling Utrecht is op zoek naar een bestuurslid pers & promo. Als bestuurslid pers & promo hou je je bezig met het enthousiasmeren en activeren van onze leden, waardoor onze activiteiten goed bezocht worden. Ook zorg je ervoor dat onze activiteiten goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door erover te posten op instagram. Je maakt deel uit van het afdelingsbestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en je bent zoveel mogelijk aanwezig bij de afdelingsactiviteiten. Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. Laat het ons snel weten via utrecht@pinkpolitiek.nl.

Openstaande bestuursvacatures

PINK! afdeling Utrecht is op zoek naar een penningmeester. Als penningmeester hou je de uitgaven van de afdeling in de gaten door het opstellen en monitoren van een begroting en vraag je budget aan voor activiteiten bij de landelijke penningmeester. Je maakt deel uit van het afdelingsbestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en je bent zoveel mogelijk aanwezig bij de afdelingsactiviteiten.

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.

Je kunt/hebt/bent;

 • Communiceren en werken in teamverband, maar ook zelfstandig;
 • Enthousiasme om meer te leren over de speerpunten van PINK! en hoe deze te verwezenlijken;
 • Motivatie om je te ontwikkelen in je bestuursfunctie;
 • Lidmaatschap van PINK!
 • Je zet je tenminste 6 maanden en gemiddeld 4 uur per week  in als bestuurslid.

Taken

 • Aanwezig zijn bij maandelijkse bestuursvergaderingen (meestal in Amersfoort of Utrecht);
 • Aanwezig zijn bij de maandelijkse penningmeesters vergaderingen
 • Meedenken over en aanwezig zijn bij afdelingsactiviteiten;
 • Opstellen van de begroting en in de gaten houden of de afdelingsuitgaven hiermee in lijn blijven;
 • Contact onderhouden met de andere afdelingspenningmeesters en de landelijke penningmeester.

Wat bieden we je:

 • Reiskostenvergoeding naar vergaderingen en activiteiten;
 • Ruimte om jouw initiatieven en ideeën te ontwikkelen binnen PINK!;
 • Ruimte om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen of verkennen;
 • Samenwerking met gezellige mede-bestuursleden;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst voor dier, mens en natuur. 

PINK! afdeling Utrecht is op zoek naar een bestuurslid pers & promo. Als bestuurslid pers & promo hou je je bezig met het enthousiasmeren en activeren van onze leden, waardoor onze activiteiten goed bezocht worden. Ook zorg je ervoor dat onze activiteiten goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door erover te posten op instagram. 

Je maakt deel uit van het afdelingsbestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en je bent zoveel mogelijk aanwezig bij de afdelingsactiviteiten.

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.

Je kunt/hebt/bent;

 • Communiceren en werken in teamverband, maar ook zelfstandig;
 • Motivatie om je te ontwikkelen in je bestuursfunctie;
 • Aanstekelijk enthousiasme waarmee je anderen weet te motiveren of activeren;
 • Enthousiasme om meer te leren over de speerpunten van PINK! en hoe deze te verwezenlijken;
 • Lidmaatschap van PINK!
 • Je zet je tenminste 6 maanden en gemiddeld 4 uur per week  in als bestuurslid.

Taken

 • Aanwezig zijn bij maandelijkse bestuursvergaderingen (meestal in Amersfoort of Utrecht);
 • Aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering pers & promo;
 • Meedenken over en aanwezig zijn bij afdelingsactiviteiten;
 • Bijhouden van het instagramaccount (posts/stories maken);
 • Bijhouden van de afdelingsactiviteiten op de PINK! app;
 • Het promoten van activiteiten onder leden;
 • Contact onderhouden met de andere afdelingsbestuursleden en het landelijk bestuurslid pers & promo.

Wat bieden we je:

 • Reiskostenvergoeding naar vergaderingen en activiteiten;
 • Ruimte om jouw initiatieven en ideeën te ontwikkelen binnen PINK!;
 • Ruimte om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen of verkennen;
 • Samenwerking met gezellige mede-bestuursleden;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst voor dier, mens en natuur. 

PINK! afdeling Utrecht is op zoek naar een algemeen bestuurslid. Als bestuurslid zorg je ervoor dat onze afdeling genoeg relevante evenementen organiseert. Je bedenkt en coördineert acties die in lijn staan met de idealen van PINK!, dit doe je uiteraard in samenwerking met je mede-bestuursleden. 

Je maakt deel uit van het afdelingsbestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering en je bent zoveel mogelijk aanwezig bij de afdelingsactiviteiten.

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.

Je kunt/hebt/bent;

 • Communiceren en werken in teamverband, maar ook zelfstandig;
 • Enthousiasme om meer te leren over de speerpunten van PINK! en hoe deze te verwezenlijken;
 • Motivatie om je te ontwikkelen in je bestuursfunctie;
 • Lidmaatschap van PINK!
 • Je zet je tenminste 6 maanden en gemiddeld 4 uur per week in als bestuurslid.
 • Relevante acties/demonstraties van andere organisaties in de gaten houden

Taken

 • Aanwezig zijn bij maandelijkse bestuursvergaderingen (meestal in Amersfoort of Utrecht);
 • Meedenken over en aanwezig zijn bij afdelingsactiviteiten
 • Bijhouden van de afdelingsactiviteiten op de PINK! app;
 • (helpen met) coördineren van activiteiten

Wat bieden we je:

 • Reiskostenvergoeding naar vergaderingen en activiteiten;
 • Ruimte om jouw initiatieven en ideeën te ontwikkelen binnen PINK!;
 • Ruimte om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen of verkennen;
 • Samenwerking met gezellige mede-bestuursleden;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst voor dier, mens en natuur

Onze agenda

complete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: we zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.

Afdeling Noord-Brabant

Afdeling Noord-Brabant organiseert activiteiten, vertegenwoordigt onze idealen en ideeën en zet vol in op het activeren van leden in onze mooie Noord-Brabantse provincie. Bij de afdeling ligt de focus op provinciale thema’s, zoals het feit dat Noord-Brabant de meest landboudieren-intensieve regio is van Europa en dat in Noord-Brabant de jacht steeds gruwelijker wordt.

Sanne (zij/haar)

Hallo! Ik ben Sanne Watson en woonachtig in Tilburg. Gedurende mijn studententijd werd ik me steeds bewuster van de wereld waarin we leven en ik constateerde dat het niet goed gaat met onze aarde en al haal bewoners. Ik verdiepte me in thema’s als klimaat, mensenrechten en dierenrechten. Uiteindelijk ben ik bij PINK! terecht gekomen, waar ik mijn zorgen kan delen met gelijkgestemden en mijn idealen kan nastreven. Inmiddels heb ik binnen PINK! in verschillende commissies en bestuursfuncties gezeten en mag nu de voorzitter van PINK! Noord-Brabant zijn. Naast mijn inzet voor PINK! ben ik HBO-Verpleegkundige en in opleiding tot Verloskundige. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te dansen of om thuis lekkere vegan dinertjes te koken.

Julie (zij/haar)

Hoi! Ik ben Julie en ik kom uit Best. Ik studeer psychologie en in mijn vrije tijd houd ik van wandelen, haken, tijd doorbrengen met vrienden, en bezig zijn met PINK! Ik ben sinds begin 2021 actief bij PINK!, eerst als bestuurslid promotie bij de afdeling Limburg en nu bij Noord-Brabant. Ik ben lid geworden omdat ik actiever wilde worden in de politiek en iets wilde doen met mijn idealen om de wereld beter te maken voor al haar inwoners. Daarnaast leek PINK! me erg leuk om gelijkgestemden te kunnen ontmoeten.

Vacature

Noord-Brabant is op zoek naar een nieuwe Penningmeester! Lijkt dit jou leuk? Laat het ons snel weten via noord-brabant@pinkpolitiek.nl.

Bestuurslid Politiek

Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD.

Bestuurslid Acties

Zorgt dat er regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor leden.

Bestuurslid Pers & Promo

Helpt met ledenwerving en beheert de social media.

Danique (hij/hem)

Hee Hee! Mijn naam is Danique van den Berg en ik woon in Tilburg. Sinds het voorjaar van 2022 ben ik bestuurslid politiek van PINK! Noord-Brabant. Sinds 2021 ben ik betrokken bij de Partij voor de Dieren en ook lid van PINK!. Deze bestuursfunctie leek mij een mooie volgende stap! De verstoorde relatie tussen mens, dier en milieu (wij mensen zijn trouwens ook dieren) vind ik een enorm interessant onderwerp en sluit mooi aan bij de studie die ik volg, filosofie. Tot snel bij een van onze activiteiten en laten we een mooi filosofisch gesprek voeren. Tot snel!

Vacature

Noord-Brabant is op zoek naar een nieuw Bestuurslid Acties! Lijkt dit jou leuk? Laat het ons snel weten via noord-brabant@pinkpolitiek.nl.

Jasper (hij/hem)

Mijn naam is Jasper van Loo, ik ben een 24 jarige student in Breda en vervul sinds januari 2023 de functie Pers en Promo. Als ik niet bezig ben met activisme, linkse politiek, mensen- en dieren rechten (mensen zijn overigens dieren!) of instagram posts voor de leukste PINK! evenementen maken ben ik in het water te vinden op mijn surfplank of in de moshpit bij een concert. Verder vind ik het heerlijk om lekker vegan te koken met een lekker muziekje op de achtergrond.

Onze agenda

Complete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: we zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.