Biomassa voor Dummies

Opinieartikel door Sterre Volders 

28 april 2020

18 april vindt de online demonstratie tegen Biomassa plaats. De demonstratie zou eigenlijk in Den Haag plaats vinden, maar kan vanwege het Coronavirus niet fysiek doorgaan. Doormiddel van hashtag Stop Biomassa te delen via Social Media zal dit onderwerp hopelijk trending worden en zo kan er meer aandacht gevraagd worden voor de lopende petitie tegen Biomassa. De bedoeling is dat aan het eind van de dag er meer dan veertigduizend handtekeningen behaald zijn.

Maar Biomassa is toch juist goed? Nee! En daarom een lesje Biomassa voor Dummies: je hebt vast wel eens van fossiele brandstoffen gehoord. Die ontstonden heel lang geleden en daarmee kon energie opgewekt worden. Zo gebruikte Nederland veel aardgas. Nu is het probleem dat deze fossiele brandstoffen op raken. En, ze stoten ook nog eens heel veel CO2 uit. Dus ze dragen enorm bij aan de opwarming van de aarde. Volg je het nog?

Biomassa behoort dus niet tot de fossiele brandstoffen. Biomassa kan bestaan uit gft afval, hout, mest, eigenlijk allerlei organische materialen. Dit kan gebruikt worden voor autobrandstof en elektriciteit. Momenteel is Biomassa verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de duurzame energie in Nederland. En nu denk je natuurlijk, dat is toch hartstikke mooi! Want die organische materialen raken nooit op.  Maar de energie van Biomassa komt pas vrij door middel van verbranding. Dus hoe duurzaam is die energie dan?

Biomassa komt steeds meer onder vuur te liggen omdat niemand duidelijk in beeld heeft hoeveel CO2 het uitstoot. Hout lijkt de grootste probleemveroorzaker te zijn. Maar nogmaals, niemand heeft echt in beeld hoeveel iedere vorm van Biomassa uitstoot. Dit probleem werd al in 2013 besproken. In Ede maken bewoners van naastliggende Bio-energie centrales zich zorgen. Ze vrezen vanwege de rook voor hun gezondheid want ook deze centrales werken op hout. Nederland is een van de grootste gebruikers van Biomassa. Toch zijn er nog weinig politieke partijen die zich er mee bezig houden. En dat terwijl Biomassa niet bijdraagt aan een beter klimaat. Sterker nog, Bio energie van hout stoot juist meer CO2 uit dan gas en steenkool. Genoeg reden om de petitie te ondertekenen.

De petitie van Comité Schone Lucht roept op tot stopzetten van de 11 miljard euro overheidssubsidie voor Biomassa. Om dit onder de aandacht te brengen zijn er 40.000 handtekeningen nodig.