Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden. Zeven mensen in totaal dus. Een termijn duurt twee jaar. Op die manier bouwen bestuursleden veel ervaring op en kunnen ze stabiliteit  bieden aan de groeiende vereniging. Daarnaast treedt nooit het hele bestuur tegelijkertijd af. Ook dit bevordert de stabiliteit.

Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene leden vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen. Het landelijk bestuur is er mede om de democratie binnen de vereniging te ondersteunen.  Zie hieronder meer informatie over de congressen.

Voorzitter

Xenia Minnaert (zij/haar) is verkozen tot voorzitter op 9 oktober 2022 voor een tweede termijn van twee jaar.

Xenia is eindverantwoordelijk voor de visie van de vereniging, het langetermijnsucces van PINK! en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging. Ze is het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en houdt contact met de Partij voor de Dieren.

Xenia kun je bereiken door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Merel Muller (zij/haar) is verkozen tot secretaris op 1 mei 2022 voor twee jaar.

Merel is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen en beheert het info-mailadres. Ze is het aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken. Zo schrijft Merel bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief en beheert zij samen met het bestuurslid Pers & Promo de website van PINK!.

Merel kun je bereiken door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Guus Beckett (hij/hem) is verkozen tot penningmeester op 1 mei 2022 voor een termijn van twee jaar.

Guus is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Hij overziet ook de administratief medewerker van PINK!. Guus is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Guus kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Politiek

Nicole Dick (zij/haar) is verkozen bestuurslid Politiek op 9 oktober 2022 voor twee jaar.

Nicole is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Ze houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties. Ook update Nicole het politieke programma van PINK! na ieder congres.

Nicole kan je bereiken door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Organisatie en Vice-Voorzitter

Miroya Reinders (zij/haar) is verkozen tot bestuurslid Organisatie op 1 mei 2022 voor twee jaar.

Miroya is verantwoordelijk voor de interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK! en de leden van PINK!. Ook is Miroya het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en organiseert ze de Nieuwe Leden Dagen.

Miroya kan worden bereikt door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl

Interim Bestuurslid Vorming & Ontwikkeling

Emmeline van der Leen (zij/haar) is interim bestuurslid Vorming & Ontwikkeling tot aan het voorjaarscongres 2023.

Emmeline is verantwoordelijk voor de structuur van PINK! en het aanbieden van trainingen aan leden. Zij zorgt er onder andere voor dat de protocollen van PINK! up-to-date zijn en dat leden zich kunnen ontwikkelen. Het opstarten en begeleiden van commissies valt ook onder Vorming & Ontwikkeling.

Emmeline kun je bereiken door te mailen naar vorming@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Pers & Promo

Lotte van den Heuvel (zij/haar) is verkozen tot bestuurslid Pers & Promo op 24 oktober 2021 voor twee jaar.

Lotte is verantwoordelijk voor de externe communicatie en profilering van de vereniging via social media. Ze is het aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die samenwerking zoeken. Daarnaast beheert ze de merchandise en promotiematerialen van PINK!.

Lotte kan worden bereikt door te mailen naar perspromo@pinkpolitiek.nl

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.