Verenigingsbestuur

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier algemene bestuursleden. Zeven mensen in totaal dus. Een termijn duurt twee jaar. Op die manier bouwen bestuursleden veel ervaring op en kunnen ze stabiliteit  bieden aan de groeiende vereniging. Daarnaast treedt nooit het hele bestuur tegelijkertijd af. Ook dit bevordert de stabiliteit.

Het hoogste orgaan van iedere vereniging is de algemene leden vergadering, die in het geval van PINK! tweemaal per jaar bijeenkomt. Hier kunnen leden resoluties en moties indienen om het bestuur te sturen in haar handelen. Het landelijk bestuur is er mede om de democratie binnen de vereniging te ondersteunen.  Zie hieronder meer informatie over de congressen.

Voorzitter

Manuela Rot (zij/haar) is verkozen tot voorzitter op 14 april 2024 voor een tweede termijn van twee jaar.

Manuela is eindverantwoordelijk voor de visie van de vereniging, het langetermijnsucces van PINK! en de bijdrage van de vereniging aan onze (internationale) beweging. Ze is het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en houdt contact met de Partij voor de Dieren.

Manuela kun je bereiken door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl

Secretaris

Merel Muller (zij/haar) is verkozen tot secretaris op 1 mei 2022. Op 14 april 2024 is zij herkozen voor een tweede termijn voor 2 jaar.

Merel is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen en beheert het info-mailadres. Ze is het aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken. Zo schrijft Merel bijvoorbeeld de maandelijkse nieuwsbrief en beheert zij samen met het bestuurslid Pers & Promo de website van PINK!.

Merel kun je bereiken door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl

Penningmeester

Sjaak van Bemmel (hij/hem) is aangesteld als interim penningmeester tot aan het voorjaarscongres van 2024.

Sjaak is verantwoordelijk voor de budgettering van de vereniging en eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken. Hij overziet ook de administratief medewerker van PINK!. Sjaak is het primaire aanspreekpunt voor vragen rondom geldzaken, waaronder onduidelijkheden over het donateurschap.

Sjaak kan worden bereikt door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Politiek

Ronan van Langen (hen/hun) is verkozen bestuurslid Politiek op 14 oktober 2023 voor twee jaar.

Ronan is eindverantwoordelijk voor de politieke vorming en scholing van leden en verantwoordelijk voor de politieke relaties van PINK!. Ronan houdt contact met andere politieke jongerenorganisaties. Ook update Ronan het politieke programma van PINK! na ieder congres.

Ronan kan je bereiken door te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Organisatie

Bob Steenmeijer (hij/hem) is verkozen tot bestuurslid Organisatie op 14 april 2024 voor twee jaar.

Bob is verantwoordelijk voor de interne communicatie door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende afdelingen van PINK! en de leden van PINK!. Ook is Bob het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en organiseert hij de Nieuwe Leden Dagen.

Bob kan worden bereikt door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Vorming & Ontwikkeling

Fabian van der Knaap (hij/hem) is bestuurslid Vorming & Ontwikkeling tot aan het voorjaarscongres 2025.

Fabian is verantwoordelijk voor de structuur van PINK! en het aanbieden van trainingen aan leden. Hij zorgt er onder andere voor dat de protocollen van PINK! up-to-date zijn en dat leden zich kunnen ontwikkelen. Het opstarten en begeleiden van commissies valt ook onder Vorming & Ontwikkeling.

Fabian kun je bereiken door te mailen naar vorming@pinkpolitiek.nl

Bestuurslid Pers & Promo

Jonatan Bunskoeken (hij/hem) is verkozen tot bestuurslid Pers & Promo op 14 oktober 2023 voor twee jaar.

Jonatan is verantwoordelijk voor de externe communicatie en profilering van de vereniging via social media. Hij is het aanspreekpunt voor niet-politieke organisaties die samenwerking zoeken. Daarnaast beheert hij de merchandise en promotiematerialen van PINK!.

Jonatan kan worden bereikt door te mailen naar perspromo@pinkpolitiek.nl