Vacatures

PINK! groeit hard! We zijn altijd op zoek naar mensen die actief aan de slag willen met hun idealen. Er is een breed aanbod aan functies binnen onze vereniging en dus absoluut voor elk wat wils.

Lukt het niet om iets te vinden dat bij jou past, maar wil je wel iets betekenen. Neem dan contact op met ons bestuurslid ledenbinding, of geef je op voor de volgende nieuweledendag. Iets gevonden dat je aanspreekt, maar waarvoor je denkt nog niet de juiste vaardigheden te hebben? Ook daar helpen we graag bij!

Afdelingsbestuur versterken

De afdelingsbesturen bestaan uit zeven mensen en er zijn regelmatig functies vrij. Om in het vervullen van een vacature van waarde te kunnen  zijn is het meestal nodig om ten minste een paar maanden te kunnen commiteren.  Op de pagina van jouw afdeling zie je welke functies nog niet vervuld zijn.

Als je interesse hebt om je afdeling te komen versterken kun je het beste gewoon mailen naar je afdeling! Een CV en motivatie is in de eerste fase niet nodig. Laat gewoon weten dat je interesse hebt!  Zie onderaan deze pagina de omschrijvingen voor de verschillende functies.

Landelijke vacatures

De landelijke organen van PINK! bestaan uit verschillende commissies en het landelijk bestuur.

Binnen PINK! zijn verschillende commissies actief, waaronder de actieommissie, de denktank, het productieteam en PINKlusiviteit. Zie hieronder welke commissies jouw hulp kunnen gebruiken.

Twee keer per jaar vindt het congres plaats waarbij vaak ook landelijke bestuursfuncties worden verkozen. Vaak wisselen één of meer bestuursleden. Soms verlaat iemand vroegtijdig een functie. Als dat gebeurt zullen leden per mail geinformeerd worden. Kijk bij het kopje voor het congres of al bekend is welke landelijke bestuursfuncties het volgende congres vrijkomen!

Actiecommissie

Stuur een mail naar organisatie@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

De coördinator van de actiecommissie is ervoor verantwoordelijk dat de commissie haar potentiele waarde voor de vereniging zo goed mogelijk realiseert, en dat commissieleden worden gestimuleerd om betrokken te blijven en hun taken te volbrengen.
De coördinator zorgt dat er met enige frequentie brainstorms en andere bijeenkomsten voor de actiecommissie zijn, beheert de actiecommissie appgroep en onderhoudt contact met het verenigingsbestuur over deelname aan demonstraties en het organiseren van acties, waaronder de actie-excursies.
Verwacht een tijdsbesteding van ongeveer 4 uur per week.

De actiecommissie is verantwoordelijk het versterken van activisme binnen de vereniging en voor onze effectieve deelname aan demonstraties. In principe dragen alle commissieleden bij aan de voorbereiding van activiteiten, ook mensen die niet bij de activiteit zelf aanwezig kunnen zijn.
Van alle leden wordt verwacht dat ze proactief zoeken naar manieren om publieke aandacht te krijgen met PINK!, en deze met de groep bespreken. 

Commissie Denktank

Stuur een mail naar denktank@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

De denktank is verantwoordelijk voor het actueel houden en uitdragen van ons politiek programma. Met enig regelmaat worden vergaderingen gehouden waar alle leden worden verwacht aanwezig te zijn.
Verder wordt van alle commissieleden verwacht dat zij bijdragen aan het organiseren van de workshops en werksessies die de denktank organiseert voor andere leden, en dat proactief omgaan met kansen om de standpunten van PINK! onder de aandacht te brengen van media en/of verantwoordelijke politici.

Educatiecommissie

Stuur een mail naar educatie@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

Een content-manager ondersteunt het ontwikkel-proces van een lesprogramma bij de educatiecommissie. Hij of zij heeft didactische ervaring en wil zich graag inzetten om geweldige lesprogrammas te ontwikkelen over belangrijke en onderbelichte onderwerpen. Je commiteert je aan het sturen van een groepje dat bezig is met een lesprogramma.

Lesschrijvers zijn geen deel van de educatiecommissie, en hoeven niet aanwezig te zijn bij vergaderingen. Je wordt gesteund door een content manager om een lesprogramma te creëren die vanuit de commissie beschikbaar kan worden gesteld aan middelbare scholen.
Sommige leden waarderen steun, interesse en overlegde deadlines van de content managers om gemotiveerd te blijven. Anderen hebben hier geen behoefte aan, en weten van zichzelf dat ze binnen een redelijk termijn vanzelf een product zullen leveren. De enige verwachting van lesschrijvers is dat ze open zijn over hun behoeften, en dat wij zodoende een mooi product kunnen creëren. 

Productieteam

Stuur een mail naar productie@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

Er worden veel activiteiten georganiseerd waar beeldmateriaal wordt opgenomen. Editors worden aan een bepaalde activiteit of ander project gekoppeld, en zijn verantwoordelijk voor het afleveren van een eindproduct dat op het YouTube kanaal van PINK! kan worden geplaatst.
Van editors wordt verwacht dat zij proactief opmerken wanneer ze voor stilistische keuzes staan waar consistentie tussen (bepaalde) video’s van PINK! wenselijk is, en dit aankaarten bij de coördinator van het productieteam.

Videografen zijn actief in een bepaalde regio van Nederland, en proberen daar bij zoveel mogelijk (relevante) activiteiten van PINK! aanwezig te zijn om beeldmateriaal op te nemen dat kan worden verwerkt tot video’s op ons YouTube-kanaal. Dit kan om een sfeerimpressie gaan, maar ook de opname van een presentatie of toespraak.
Verder start het productieteam waar mogelijk andere projecten om informerende of inspirerende video’s te creëren die los staan van een evenement. Hier kunnen videografen dus ook verzoeken voor krijgen.

Redactiecommissie

Stuur een mail naar redactie@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

De redactie is verantwoordelijk voor de publicatie van ons ledenblad, de BRUL!. Met enig regelmaat worden vergaderingen gehouden waar alle leden worden verwacht aanwezig te zijn.
Van schrijvers wordt verwacht dat zij minimaal ieder kwartaal een artikel of andere soort tekst leveren voor de BRUL!, in principe rondom het samen vastgesteld thema. Daarnaast wordt ruimte geboden om meer te schrijven voor onze site of ter publicatie in andere media.

Scholingscommissie

Stuur een mail naar politiek@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

De scholingscommissie is samen met het bestuurslid politiek verantwoordelijk voor de trainingsavonden, en voor de inhoud van de academies en de kaderopleiding.
Trainers stellen zichzelf beschikbaar om met enige frequentie een trainingsavond te begeleiden. Ze zijn niet bang om voor een groep mensen te staan en instructies te geven; kunnen goed inspelen op verschillende (onverwachte) situaties; kunnen informatie duidelijk overbrengen en herkennen wanneer dit niet lukt; hebben liefst enige ervaring met het geven van trainingen.
Er is ruimte om naar de rol toe te groeien voor mensen die dit graag zouden doen, maar nog niet aan alle bovenstaande verwachtingen voldoen.

Social Media Team

Stuur een mail naar perspromo@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt in een functie.

Het social media team is samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor het actief houden van de landelijke en regionale social media.
Om deel van het social media team te worden moet je thuis zijn in Twitter, Facebook en/of Instagram. Het kost tenminste één dag in de week 30-60 minuten om een social media post te maken, maar het is mogelijk om hier meer tijd in te steken. Deze functie is een goede manier om achter de schermen van onze sociale media te kijken en uit te vinden of de functie Beheerder bij je afdeling of bestuurslid Communicatie bij het landelijk bestuur voor je weggelegd is. 

Onze website schrijvers zorgen voor regelmatige opiniestukken, colums, verslagen of andere artikels op onze website. Dit kan op de voorpagina van onze website zijn, maar ook op de pagina’s van onze afdelingen en werkgroepen.
Dit is een functie die je kunt invullen zoals je zelf graag wilt. Het is mogelijk om eens in de maand een opinistiek te schrijven of op wekelijkse basis. De tijd die je hierin steekt verschilt dan ook sterk. Aanbevolen wordt om teminste 3 uur in de maand hier tijd in te kunnen steken. Binnen deze functie kun je je richten op de onderwerpen die jij interessant vindt.

Functieomschrijvingen Afdelingsbestuur

Taken:

 • Het voorzitten van voldoende inhoudelijke vergaderingen
 • Het begeleiden van bestuursleden, werkgroepvoorzitters en coördinatoren van de afdeling
 • Nastreven van groei van de afdeling
 • Tweemaal per jaar bijwonen van het landelijke voorzittersoverleg
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn
 • Bijhouden van de afdelingsbegroting wanneer er geen bestuurslid financiën in het afdelingsbestuur zetelt

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 5 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Het tijdig reageren op mails naar het e-mailadres van de afdeling
 • Het bijhouden van de ledenadministratie voor de afdeling
 • Het organiseren van vergaderingen van het afdelingsbestuur
 • Notuleren bij vergaderingen van het afdelingsbestuur, en in principe bij andere vergaderingen op initiatief van het bestuur
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Het beheren van de Facebookpagina van de afdeling. Dit houdt in zowel het plaatsen van voldoende inhoudelijke en vermakende posts als het tijdig reageren op berichten
 • Het onderhouden van het deel van de website dat aan de afdeling is geweid, inclusief het aanmaken van evenementen en het plaatsen van verslagen en andere berichten
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Zorgen dat de afdeling voldoet aan de minimale eisen voor evenementen per jaar
 • Initiëren en overzien van verdere evenementen in lijn met het beleidsplan en de visie van de afdeling
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Het bijhouden van de afdelingsbegroting
 • Het zoeken naar fondsen en aanvragen van projectsubsidies voor geschikte projecten van de afdeling
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Contact onderhouden met de lokale afdelingen, werkgroepen en fracties van de Partij voor de Dieren
 • Contact onderhouden met afdelingen van andere politieke jongeren organisaties
 • Het bijhouden van regionale politieke ontwikkelingen, en besluiten wat significant genoeg is om als afdeling op te reageren of bij betrokken te raken
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Taken:

 • Contact opnemen en onderhouden met scholen in de regio om daar gastlessen te geven en lesprogramma’s aan te bieden
 • Zorgen dat de afdeling voldoet aan de minimale eisen voor promotiemomenten per jaar
 • Initiëren en overzien van verdere promotiemomenten in lijn met het beleidsplan en de visie van de afdeling
 • Toezien op het (promotie)materiaal van de afdeling
 • Aanwezigheid op afdelingendagen en algemene vergaderingen, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) minimaal 3 uur per week, exclusief vergadertijd en evenementen

Functieomschrijvingen landelijk bestuur

Na de functietitel staat aangegeven tot wanneer de huidige vervuller een mandaat heeft. De functie voorzitter komt dus pas in september 2022 weer vrij.

De voorzitter is eindverantwoordelijke voor de vereniging, en hoofdverantwoordelijke voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!, voor vernieuwing en voor zichtbaarheid in de media. Wij zoeken een charismatisch een daadkrachtig persoon met een kritische blik, die openstaat voor de ideeën van anderen, die zich wil inzetten om de impact van PINK! fors verder te doen toenemen. De termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar, en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Beheer van het e-mailadres voorzitter@pinkpolitiek.nl
 • Leidinggeven aan het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, tijdens en buiten vergaderingen. Dit omvat ook een primaire verantwoordelijkheid voor conflictresolutie
 • Fungeren als contactpersoon voor de landelijke en Europese fracties van de Partij voor de Dieren, als ook haar bestuur en partijbureau, in het geval dat je geen van deze verantwoordelijkheden kunt of wenst te delegeren
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken
 • Sporadisch vertegenwoordigen van PINK! richting de media, de Partij voor de Dieren, andere dierenpartijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties
 • Gelegenheid en verwachting om deel te nemen aan debatten en discussies, spreekgelegenheden te benutten en interviews te voeren, zowel op uitnodiging als door eigen initiatief
 • Schrijven van een activiteitenplan voor ieder najaarscongres, en een jaarverslag voor ieder voorjaarscongres
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Functie-eisen:

 • Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt
 • Vermogen om een team te leiden, waarbij het vinden van een balans tussen het verwachten van daadkracht en bevorderen van een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel enerzijds, en gevoeligheid en begrip voor verhinderende of zware persoonlijke omstandigheden anderzijds cruciaal is
 • Beheersing van de Engelse taal is niet strikt noodzakelijk, maar wel van significante waarde.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.


Tijdsbesteding:

 • Ruim 15 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden van de structuur van de vereniging, het waarborgen van de continuïteit van bestuurszaken en het optimaliseren van procedures. Tevens is de secretaris een echte spin in het web, wanneer het aankomt op proactieve en reactieve verenigingscommunicatie. Wij zoeken een ordelijke werker die heldere eisen durft te hanteren voor zichzelf en anderen, en die erop wil toezien dat onderlinge verwachtingen binnen de vereniging duidelijk en redelijk zijn, tevens in lijn met opgestelde documentatie. De termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Plannen van de vergaderingen van het verenigingsbestuur: vaststellen van een tijd en locatie; opstellen van de agenda; beschikbaar stellen van relevante documenten; notuleren; actiepunten verwerken; en notulen delen met andere organen
 • Beheer van de e-mailadressen secretaris@pinkpolitiek.nl en info@pinkpolitiek.nl
 • Het bijhouden van binnengekomen uitnodigingen (voor overleg, kennismaking en externe evenementen); deze communiceren richting overige bestuursleden en andere relevante organen/personen; deze verwerken op online platform BaseCamp
 • Toezien op correct, tijdig en volledig gebruik van Google Drive en BaseCamp
 • Beheer van de handboeken, protocollen en andere formele documentatie van de vereniging
 • Fungeren als contactpersoon van/naar de Partij voor de Dieren, wanneer het gaat om procedurele en verenigingszaken en onderling overleg. Incidenteel ook fungeren als contactpersoon richting andere organisaties en personen.
 • Gelegenheid en verwachting om deel te nemen aan debatten en discussies, spreekgelegenheden te benutten en interviews te voeren, zowel op uitnodiging als door eigen initiatief
 • Ad-hoc deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en BaseCamp.


Functie-eisen:

 • Vermogen om simultaan notities te maken van en inhoudelijk deel te nemen aan (bestuurs)vergaderingen en overleggen
 • Vermogen om effectief, ordelijk en gestructureerd te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Proactief kunnen handelen (eigen initiatief tonen, ingrijpen wanneer nodig)
 • Goed overzicht kunnen bewaren over wat er speelt binnen de vereniging
 • Vermogen om duidelijk en tijdig te communiceren, zowel in woord als geschrift.
 • Beheersing van de Engelse taal is niet strikt noodzakelijk, maar wel van significante waarde.
 • Gestructureerd en ordelijk kunnen werken
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.


Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor eigen initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële jaarstukken van de vereniging en medeverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Wij zoeken iemand met een analytisch persoon met gevoel voor en het liefst ook ervaring met boekhouden. De termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar, en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Beheer van het e-mailadres penningmeester@pinkpolitiek.nl
 • Beheren van de financiële middelen
 • Onderhouden van contact met de administratief medewerker, accountant, kascommissie en Partij voor de Dieren
 • Betalen van facturen en declaraties
 • Innen van contributie gezamenlijk met de administratief medewerker
 • Verwerken van bovenstaande financiële gegevens in het boekhoudprogramma Exact
 • Opstellen van tussentijdse resultatenrekeningen en balansen en de jaarlijkse jaarrekening met bijbehorende verantwoordingen volgens de C1-richtlijn
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en BaseCamp.
 • Gelegenheid om deel te nemen aan debatten en discussies, spreekgelegenheden te benutten en interviews te voeren, zowel op uitnodiging als door eigen initiatief
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.


Functie-eisen:

 • Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt
 • Accuratesse
 • Cijfermatig en boekhoudkundig inzicht
 • Ervaring met boekhouden en ExactOnline is een pré
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.

Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor de effectieve inzet van social media en andere middelen om als vereniging een groot bereik te hebben met de activiteiten die we ondernemen en de boodschappen die we uitdragen. Wij zoeken een creatieve geest die (in samenspraak met anderen) een strategie kan ontwikkelen waarin alle media elkaar aanvullen.

Taken:

 • Het maandelijks schrijven en vormgeven van de nieuwsbrief naar de leden
 • Het beheren van de socialemediakanalen en coördineren van de socialemediacommissie
 • Maandelijks bellen met de voorzitters van de verschillende afdelingen om informatie, vragen en oproepen uit te wisselen tussen het landelijk bestuur en de afdelingen
 • Het landelijke activiteitenoverzicht beheren en zorgen dat alle evenementen gepromoot worden op de verschillende communicatiekanalen
 • Persberichten opstellen bij acties en de perslijsten van PINK! beheren
 • Het schrijven van verslagen over landelijke evenementen voor de website of coördineren dat dit gebeurt.
 • Het plaatsen van artikelen, verslagen, foto’s, persberichten en landelijke evenementen op de website.
 • Gelegenheid en verwachting om deel te nemen aan debatten en discussies, spreekgelegenheden te benutten en interviews te voeren, zowel op uitnodiging als door eigen initiatief
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Functie-eisen:

 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Vermogen om te sympathiseren met verschillende doelgroepen, en te communiceren op een wijze die hen aanspreekt en betrekt.
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Enige ervaring met en inzicht in Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.
 • Ervaring met WordPress en MailChimp is een pre.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.

Tijdsbesteding:

 • (Gemiddeld) 8 tot 12 uur per week, exclusief vergaderingen.

Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Het bestuurslid ledenbinding is hoofdverantwoordelijke voor de betrokkenheid van leden, en het eerste aanspreekpunt voor organen van de vereniging die behoefte hebben aan meer vrijwilligers of betrokkenheid van leden in het algemeen. Wij zoeken een gestructureerde netwerker die in staat is om heel veel parallelle projecten succesvol te volbrengen, die hart heeft voor ieder lid, maar zich toch laat leiden door het collectief belang.

Taken:

 • Het bijhouden en benutten van een database met ledengegevens die hun inzetbaarheid tonen
 • Beheer van het e-mailadres ledenbinding@pinkpolitiek.nl
 • Verantwoordelijkheid voor de nieuweledendagen
 • Gelegenheid en verwachting om deel te nemen aan debatten en discussies, spreekgelegenheden te benutten en interviews te voeren, zowel op uitnodiging als door eigen initiatief
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en BaseCamp.

Functie-eisen:

 • Vermogen om effectief en gestructureerd te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Vermogen om prioriteiten te stellen op basis van belang en urgentie van verschillende taken.
 • Voldoende sterke interpersoonlijke vaardigheden om als steun te worden ervaren door nieuwe en passieve leden, die hun punt van aansluiting bij de vereniging mogelijk nog moeten vinden
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een organisatie van ongeveer 2000 leden.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 of hoger.


Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Het bestuurslid politiek is hoofdverantwoordelijke voor de politieke vorming van leden, en voor initiatieven om punten in ons politiek programma te verwezenlijken of maatschappelijk ter discussie te stellen. Wij zoeken iemand met inzicht in en enthousiasme voor PINK!, die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging fors verder te doen groeien. Het termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar, en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Beheer van het e-mailadres politiek@pinkpolitiek.nl
 • Verantwoordelijkheid voor het PJO-parlement – deelname van PINK! aan het evenement en organisatie van het geheel in samenwerking met representanten van andere politieke jongeren organisaties (PJO’s)
 • Onderhouden en uitbouwen van een trainerspoule voor trainingsavonden en opleidingen
 • Coördineren van een commissie die verantwoordelijk is voor de politieke vorming van leden, en het creëren van mogelijkheden om ontwikkelde vaardigheden zowel intern als extern in te zetten ten behoeve van de doelen van PINK!
 • Fungeren als contactpersoon voor andere PJO’s en als secundair contactpersoon voor de landelijke fractie van de Partij voor de Dieren
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en het online platform BaseCamp.


Functie-eisen:

 • Voldoende inhoudelijke kennis over onze speerpunten – dier, natuur & milieu – om inhoudelijk over te kunnen discussiëren of uitleggen, en een positieve indruk te kunnen maken in een debat tegen politieke opponenten
 • Voldoende sterke interpersoonlijke vaardigheden om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen met mensen met hele andere politieke opvattingen
 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.


Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Het bestuurslid promotie is hoofdverantwoordelijke voor het betrekken van nieuwe mensen en organisaties bij onze beweging. Wij zoeken iemand met inzicht in en enthousiasme voor PINK!, die zich wil inzetten om de bekendheid en relevantie van onze vereniging fors verder te doen groeien. Het termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar, en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Aanwezigheid op de tweewekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort, (in principe) op dinsdagavonden
 • Beheer van het e-mailadres promotie@pinkpolitiek.nl
 • Verantwoordelijkheid voor de promotour – deelname aan de informatiemarkten van de introweken voor nieuwe studenten in de regio’s waar onze afdelingen actief zijn
 • Initiëren van het ontwikkelen of aanschaffen van nieuw promotiemateriaal op basis van (geanticipeerde) behoefte
 • Coördineren van de initiatieven op het front van educatie, door contact met onze landelijke educatiecommissie en het steunen van regionale educatiecommissies
 • Onderhouden en opbouwen van contact met sympathieke organisaties waarbij lidmaatschap samen kan gaan met betrokkenheid bij PINK!
 • Ad-hocdeelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en het online platform BaseCamp.


Functie-eisen:

 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Vermogen om te sympathiseren met de belevingswereld van middelbare scholieren vanaf 14, tot studenten en jonge werkenden tot 28 jaar.
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Een bestaand netwerk binnen de dierenrechten- , klimaatbeweging of jongeren-organisaties in het algemeen is een pre.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.


Tijdbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst