Projectteams

Een projectteam is, zoals de naam zou kunnen doen vermoeden, een team dat aan een project werkt. Dit kan een evenement zijn dat moet worden georganiseerd, of een nieuw initiatief dat moet worden opgezet en uitgerold. Doorgaans is dit op landelijk niveau, maar soms is PINK! betrokken bij internationale projecten.

Projectteams geven leden de kans om bepaalde taken te delen die nu bij het verenigingsbestuur liggen, maar geen bestuurlijke taken zijn. Dit geeft bestuursleden meer tijd voor hun kerntaken, en geeft andere leden van de vereniging de kans om onder goede begeleiding te ervaren wat er komt kijken bij succesvol projectmanagement.

Evenementen

Voorjaarscongres

Het voorjaarscongres wordt altijd georganiseerd door een projectteam van vier mensen.
Voor 2019 is er €2500 begroot voor dit evenement.
Er is een handboek in ontwikkeling zodat er geen risico is dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien, en dit handboek biedt in algemene zin een duidelijk leidraad die in principe nauwkeurig gevolgd kan worden.
We zoeken vooral een creatieve invulling van de bijzaal, en nieuwe ideeën voor het bereiken en aantrekken van meer leden.

We zoeken 2 mensen

Academy 'Landelijke politiek'

De academy wordt altijd georganiseerd door een projectteam van drie mensen.
Voor 2019 is er €1100 begroot voor dit evenement. Dat is inclusief de bijdrage van deelnemers.
Er is een handboek in ontwikkeling zodat er geen risico is dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien, en dit handboek biedt in algemene zin een duidelijk leidraad die in principe nauwkeurig gevolgd kan worden.
We zoeken vooral ideeën voor een ontspannen maar vormend avondprogramma, en input over een nieuw certificeringssysteem.

We zoeken 2 mensen

Buitenlandexcursie

De buitenlandexcursie wordt altijd georganiseerd door een projectteam van drie mensen.
Voor 2019 is er €5000 begroot voor dit evenement. Dat is inclusief de bijdrage van deelnemers.
Er is geen handboek voor dit evenement, maar programmaboekjes en andere documenten van voorgaande jaren bieden wel een leidraad.
We zoeken mensen die ook als reisleiders willen fungeren, die dus tijdens de excursie een zekere verantwoordelijkheid zullen dragen voor andere deelnemers, en die om kunnen gaan met onverwachte problemen.

We zoeken 2 mensen

Najaarscongres

Het najaarscongres wordt altijd georganiseerd door een projectteam van vier mensen.
Voor 2019 is er €2500 begroot voor dit evenement.
Er is een handboek in ontwikkeling zodat er geen risico is dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien, en dit handboek biedt in algemene zin een duidelijk leidraad die in principe nauwkeurig gevolgd kan worden.
We zoeken vooral technische inzichten voor het documenteren en liefst uitzenden van de vergadering, en nieuwe ideeën voor het bereiken en aantrekken van meer leden.

We zoeken 2 mensen

Academy 'Lokale politiek'

De academy wordt altijd georganiseerd door een projectteam van drie mensen.
Voor 2019 is er €1100 begroot voor dit evenement. Dat is inclusief de bijdrage van deelnemers.
Er is een handboek in ontwikkeling zodat er geen risico is dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien, en dit handboek biedt in algemene zin een duidelijk leidraad die in principe nauwkeurig gevolgd kan worden.
We zoeken vooral ideeën voor een betekenisvol na-traject, die deelnemers stimuleert en helpt om daadwerkelijk actief te worden in hun omgeving.

We zoeken 2 mensen

Initiatieven

Merchandise

Momenteel is het aanbod van PINK! merchandise erg beperkt.
Het zou mooi zijn om leden meer mogelijkheden te geven om ons logo te tonen aan de buitenwereld, en hun verbondenheid te vieren.
Dit moet echter wel in balans zijn onze wens om onnodige consumptie te voorkomen.
We willen een projectteam van drie mensen vormen dat onder de coördinatie van ons bestuurslid promotie een merchandise selectie ontwikkelt. Deel hiervan zal een onderzoek naar de behoeftes van leden zijn.

We zoeken 3 mensen

Posters

We willen graag een selectie posters creëren die leden kunnen kopen, en die als welkomstcadeaus beschikbaar kunnen worden gemaakt.
We zoeken vier creatieve geesten met artistieke vaardigheden om een aantal posters te creëren die als serie bij elkaar passen, en die voor de promotour van 2019 ingezet kunnen worden.

We zoeken 4 mensen

Herschrijven HHR

Huishoudelijke reglementen verjaren met de tijd. Zeker in een organisatie dat zich zo snel ontwikkelt als de onze loont het om ieder paar jaar aandachtig te bekijken of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja welke.
We zoeken twee kritische denkers om ons huishoudelijk reglement te analyseren en zo grondig als nodig blijkt te herschrijven. We verwachten in ieder geval een aantal organen van PINK! formele erkenning te willen geven, en een aantal procedurele zaken rondom algemene vergaderingen moeten ook onbevooroordeeld heroverwogen worden.

We zoeken 2 mensen

Contact

Als je interesse hebt in deelname aan een specifiek projectteam, of je hulp wil aanbieden waar deze het meest zinvol zal zijn, stuur dan een e-mail naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

Als je een mogelijk doel voor PINK! voor ogen hebt en wil voorstellen dat daar een projectteam voor wordt opgezet, stuur dan een e-mail naar secretaris@pinkpolitiek.nl.