Internationale commissie

De internationale commissie is verantwoordelijk voor het aanwakkeren van een jongerenbeweging om het groeiende aantal dierenpartijen in de wereld te steunen. De commissie steunt partijen in andere landen in het opzetten van equivalenten van PINK!.

Eind 2018 zijn er al 19 landen met een Partij voor de Dieren, die worden gesteund door en verenigd via de Animal Politics Foundation (APF). Door enthousiasmering vanuit PINK! zijn meerdere van deze partijen bezig hun eigen jongerenorganisaties op te zetten.

Waarom buiten Nederland?

De doelen van de PvdD staan niet toe om Nederland in isolement te behandelen.

PINK! heeft als doel om de Partij voor de Dieren, een Nederlandse politieke partij, te steunen. Het lijkt daarom niet bij ons doel te passen om onze aandacht op het buitenland te richten.

Echter, de doelen van de PvdD staan niet toe om Nederland in isolement te behandelen. Om ons doel te behalen van een leefbare planeet die het behouden waard is moeten we systemen omvormen en ontmantelen die globaal zijn.

Niemand anders kan doen wat moet gebeuren.

Het is geen abstracte constatering dat onze beweging globaal zou moeten zijn. Het is net zo pijnlijk concreet als dat de kwelling van de miljarden stemloze dieren in de bio-industrie realiteit zijn, en net zo urgent als de alsmaar groeiende aantallen wetenschappers ons proberen te verzekeren.

Geen van onze bondgenoten is momenteel krachtig genoeg om deze internationalisering te kunnen voortbrengen, en wij zijn de enige jongerenorganisatie. Niemand anders kan doen wat moet gebeuren.

Betrokken raken

Leden van de internationale commissie houden contact met Animal Politics Foundation (APF). Zij houden zich bezig met het sterker maken van de internationale dierenrechten beweging. De internationale commissie werkt met hen samen  wanneer mogelijk.

In principe is het ook mogelijk om landen waar nog geen partij is te onderzoeken om de mogelijkheden voor een losse jongerenorganisatie na te gaan. In sommige situaties zou die instrumenteel kunnen zijn in het vormen van de partij in een later stadium.

Wil jij meehelpen?

Gaaf, maar dan hebben we wel een aantal verwachtingen:

  • Je hebt bestuurlijke ervaring binnen PINK!, op afdelingsniveau of landelijk niveau. Je moet de vereniging goed kennen.
  • Je beheerst de Engelse taal goed.
  • Als je een land op je wil nemen waar al een partij is, dan moet je een klein aantal uren per week vrij kunnen maken.

Contact

Heb jij nog vragen over wat wij doen, wil je betrokken raken of denk je dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur dan een email naar politiek@pinkpolitiek.nl en wij zullen je zo snel mogelijk antwoorden.