Educatiecommissie

De educatiecommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze lesprogramma’s. Wanneer een projectteam een lesprogramma heeft gemaakt, wordt het door de leden van de educatiecommissie onder de loep genomen, waarna eventuele wijzigingen worden besproken met het projectteam.

De leden van de educatiecommissie komen eens per maand bij elkaar. De projectteams werken aan het ontwikkelen van de lesprogramma’s en worden hierin ondersteund door de content managers van de commissie.

Waarom educatie?

Kritische burgers zijn essentieel in een democratische samenleving

Omdat PINK! een goede toekomst zo belangrijk vindt, beginnen wij bij de toekomst: de jeugd.

Goed onderwijs is cruciaal. Het leidt niet alleen tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot ontwikkeling van een maatschappij. Immers, kritische burgers zijn essentieel in een democratische samenleving.

We accepteren vaak dat ‘dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn’

Wij constateren dat er momenteel in het onderwijs te weinig oog is voor prangende kwesties waar onze wereld momenteel mee worstelt, bijvoorbeeld milieu, de relatie tussen mens en natuur, de inrichting van de maatschappij of de relatie tussen voedsel en gezondheid. We accepteren vaak dat ‘dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn’, zonder ons af te vragen of het ook anders kan en wat onze eigen rol daarin is. Door bij te dragen aan het onderwijs hoopt PINK! bewustzijn voor deze kwesties te vergroten.

Lessen ontwikkelen

Om goed onderwijs te bevorderen, worden vanuit PINK! lesprogramma’s gemaakt over onderwerpen die de mensheid tijdens ons leven zal moeten confronteren.

De educatiecommissie zorgt ervoor dat deze lesprogramma’s onder de aandacht worden gebracht van (proef)scholen, zodat docenten hiervan gebruik kunnen maken. Hierbij worden verschillende vakdocenten benaderd. Er vindt een evaluatie van het gebruikte materiaal plaats, zodat met de feedback van de vakdocenten het materiaal geoptimaliseerd kan worden.

Docenten zijn vrij dit materiaal te gebruiken. Ook dan ontvangen wij graag feedback.

Wil jij meehelpen?

Dat kan natuurlijk!

  • Bekijk het overzicht met thema's waar we lesprogramma's over willen ontwikkelen
  • Kies er één die jou aanspreekt, of bedenk een ander belangrijk thema dat nog niet in het overzicht staat
  • Neem contact op met de educatiecommissie, via educatie@pinkpolitiek.nl, om na te gaan of er al iemand mee bezig is.
  • Maak gebruik van het template; de steun van de content managers; de trainingsdagen en de werksessies... wat je maar nodig hebt!

Ons team

Coördinator

Deniece Laanen

"In het dagelijks leven ben ik docent op het MBO en geef ik les over plantengroei. Daarnaast ben ik al jaren betrokken bij PINK!.

Ik ben ervan overtuigd dat door mijn rol als coördinator er diverse effectieve en knallende lesprogramma's over de belangrijkste thema's van PINK! uit de educatiecommissie gaan rollen! Let's Roll!"

Leden Commissie

Content manager

Roel Gigengack

Roel is docent aardrijkskunde in opleiding
content manager

Quirine de Block

Quirine is docent Engels en voormalig pedagogiek studente
content manager

Hester van Schooten

Hester is pedagogisch medewerker bij een BSO en voormalig docent CKV/Kunst Algemeen.

Contact

Heb jij nog vragen over wat wij doen, wil je betrokken raken of denk je dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur dan een email naar educatie@pinkpolitiek.nl en wij zullen je zo snel mogelijk antwoorden.