De Denktank

De Denktank werkt aan het continu actueel houden en het verbeteren van het politieke programma van PINK!, helpt leden met het schrijven van voorstellen voor de vergaderingen en zoekt naar manieren om de standpunten in het programma te vertalen naar concrete acties en activiteiten, zoals lezingen of ludieke acties.

Gericht op congressen

“Zijn we voor of tegen het afschaffen van de bio-industrie?”

Op de algemene vergaderingen van PINK! wordt gestemd over tal van belangrijke zaken. Naast stemmen over bijvoorbeeld de begroting, het jaarplan of de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties, wordt er ook gestemd over de politieke standpunten die PINK! moet innemen (“Zijn we voor of tegen het afschaffen van de bio-industrie?”) ...

“Hoe zorgen we ervoor dat de vergaderingen gestructureerd verlopen?”

of over de manier waarop we ons als vereniging organiseren (“Hoe zorgen we ervoor dat de vergaderingen gestructureerd verlopen?”). In de praktijk gebeurt dit door te stemmen over concrete voorstellen ingediend door leden, vaak in de vorm van amendementen en moties. De Denktank is het orgaan van PINK! dat nadenkt over deze voorstellen en leden helpt ze te schrijven.

Resolutie

een informeel voorstel gericht aan de leden van de AV

Motie

Een gestructureerd voorstel met een oproep aan het bestuur

Amendement

Een voorstel voor tekstwijziging van een officieel document

Gewichtige rol

Als lid van de Denktank heb je  veel invloed in het vormgeven en aanscherpen van de uitgangspunten van PINK!. Dat is een dankbare en belangrijke taak, omdat wij als progressieve beweging op deze manier altijd actueel blijven en kunnen opkomen voor de idealen van onze leden. Bovendien is de Denktank een prachtige kans om ook je eigen idealen en denkbeelden verder te ontwikkelen en uit te dragen. Dit zal je zeker helpen als je zelf de politiek in wilt!

Ons team

Coördinator

Wim Smit heeft eind maart 2020 het coördinatorschap overgenomen van Kim de Roder.

Wim wil graag bijdragen aan het hooghouden van het gedachtegoed van deze idealistische organisatie en onderzoekt nieuwe manieren om deze tot uiting te kunnen laten brengen.

Contact

Overweeg jij een motie of amendement in te dienen op een algemene vergadering, wil jij bijdragen aan de standpunten van PINK! of kan je gewoon goed denken? Stuur dan een email naar denktank@pinkpolitiek.nl met daarin je motivatie.

Onze initiatieven

Onze agenda

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.