De Denktank

De Denktank werkt aan het continu actueel houden en het verbeteren van het politieke programma van PINK!, helpt leden met het schrijven van voorstellen voor de vergaderingen en zoekt naar manieren om de standpunten in het programma te vertalen naar concrete acties en activiteiten, zoals lezingen of ludieke acties.

Gericht op congressen

“Zijn we voor of tegen het afschaffen van de bio-industrie?”

Op de algemene vergaderingen van PINK! wordt gestemd over tal van belangrijke zaken. Naast stemmen over bijvoorbeeld de begroting, het jaarplan of de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties, wordt er ook gestemd over de politieke standpunten die PINK! moet innemen (“Zijn we voor of tegen het afschaffen van de bio-industrie?”) ...

“Hoe zorgen we ervoor dat de vergaderingen gestructureerd verlopen?”

of over de manier waarop we ons als vereniging organiseren (“Hoe zorgen we ervoor dat de vergaderingen gestructureerd verlopen?”). In de praktijk gebeurt dit door te stemmen over concrete voorstellen ingediend door leden, vaak in de vorm van amendementen en moties. De Denktank is het orgaan van PINK! dat nadenkt over deze voorstellen en leden helpt ze te schrijven.

Resolutie

een informeel voorstel gericht aan de leden van de AV

Motie

Een gestructureerd voorstel met een oproep aan het bestuur

Amendement

Een voorstel voor tekstwijziging van een officieel document

Gewichtige rol

Als lid van de Denktank heb je  veel invloed in het vormgeven en aanscherpen van de uitgangspunten van PINK!. Dat is een dankbare en belangrijke taak, omdat wij als progressieve beweging op deze manier altijd actueel blijven en kunnen opkomen voor de idealen van onze leden. Bovendien is de Denktank een prachtige kans om ook je eigen idealen en denkbeelden verder te ontwikkelen en uit te dragen. Dit zal je zeker helpen als je zelf de politiek in wilt!

Ons team

Coördinator

Wim Smit heeft eind maart 2020 het coördinatorschap overgenomen van Kim de Roder.

Wim wil graag bijdragen aan het hooghouden van het gedachtegoed van deze idealistische organisatie en onderzoekt nieuwe manieren om deze tot uiting te kunnen laten brengen.

Contact

Overweeg jij een motie of amendement in te dienen op een algemene vergadering, wil jij bijdragen aan de standpunten van PINK! of kan je gewoon goed denken? Stuur dan een email naar denktank@pinkpolitiek.nl met daarin je motivatie.

Onze initiatieven

Onze agenda