Actiecommissie

De actiecommissie bestaat uit PINK!-leden die het leuk vinden om regelmatig spraakmakende, ludieke acties te organiseren en de deelname van PINK! te coördineren aan demonstraties die door andere organisaties worden gehouden. Onze acties vinden grotendeels plaats in de openbare ruimte, maar vaak ook deels online.

Door acties proberen wij media-aandacht te genereren voor de standpunten van PINK!, bewustzijn over bepaalde onderwerp te vergroten in de samenleving, het publieke debat te beïnvloeden en natuurlijk ook nieuwe leden te werven. Een mooi bijkomend voordeel is dat we onvergetelijke ervaringen creëren voor  onze leden.

Werkwijze

Overleg

De commissie komt een aantal keren per jaar fysiek bijeen om overleg te voeren over geplande acties. Daarnaast vindt er regelmatig digitaal overleg plaats.

Functies

De commissie wordt geleid door een vaste coördinator. Daarnaast zijn er diverse rollen mogelijk, afhankelijk van vaardigheden, ervaring en interesse. Zo is het mogelijk om woordvoerder te zijn richting pers, de logistiek te regelen of te zorgen voor een zo hoog mogelijke opkomst bij de georganiseerde actie door middel van promotie. Deze rollen staan niet vast, maar worden per actie verdeeld.

Verwachtingen

Het is erg belangrijk dat de leden van de commissie goed het nieuws volgen, zodat er ingespeeld kan worden op de zaken die leven in de maatschappij. Hieronder vallen ook de gebeurtenissen in de Tweede Kamer, zodat PINK! een relevante bijdrage kan leveren aan de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.

Klimaatstaking

In september 2018 organiseerde PINK! een staking van 3 weken lang, om te protesteren tegen het beleid van het kabinet. We kregen veel aandacht van de landelijke media.

Earth Overshoot Day

Ieder jaar organiseert PINK! een actiedag voor Earth Overshoot Day. Totdat het (wat ons betreft) een nationale dag van rouw wordt, zorgen wij dat het in ieder geval niet vergeten wordt.

Stilte-actie tegen stierenvechten

Op 4 april 2018 nam PINK! samen met de PvdD deel aan de actie tegen stierenvechten in Den Haag. Onze (toenmaalse) secretaris, Peter de Weerd, was één van de sprekers.

Mars voor de sluiting van slachthuizen

Als er een demonstratie is voor de belangen van niet-menselijke dieren, dan kun je rekenen op veel PINK!ers. Wij zorgen ervoor dat ze opvallen, en dat we samen een waardevolle dag hebben.

Doe jij mee?

Kun jij zelfstandig handelen, ben je flexibel, heb je gevoel voor prioriteiten en, bovenal, ben je bereid om de barricaden op te gaan voor onze idealen? Meld je dan aan!

Je hoeft niet per se te beschikken over ervaring met actievoeren, de commissie is juist ook bedoeld om hier ervaring mee op te doen. In de actiecommissie is zeker ook ruimte voor mensen die het leuk vinden om geïnterviewd te worden of om een speech voor een publiek te houden, waarbij je de standpunten van PINK! goed vertegenwoordigd.

Contact

Heb jij nog vragen of voorstellen voor actiecommssie, of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar organisatie@pinkpolitiek.nl.