Actiecommissie

De actiecommissie bestaat uit PINK!-leden die het leuk vinden om regelmatig spraakmakende, ludieke acties te organiseren en de deelname van PINK! te coördineren aan demonstraties die door andere organisaties worden gehouden. Onze acties vinden grotendeels plaats in de openbare ruimte, maar vaak ook deels online.

Door acties proberen wij media-aandacht te genereren voor de standpunten van PINK!, bewustzijn over bepaalde onderwerp te vergroten in de samenleving, het publieke debat te beïnvloeden en natuurlijk ook nieuwe leden te werven. Een mooi bijkomend voordeel is dat we onvergetelijke ervaringen creëren voor  onze leden.

Werkwijze

Overleg

De commissie komt een aantal keren per jaar fysiek bijeen om overleg te voeren over geplande acties. Daarnaast vindt er regelmatig digitaal overleg plaats.

Functies

De commissie wordt geleid door een vaste coördinator. Daarnaast zijn er diverse rollen mogelijk, afhankelijk van vaardigheden, ervaring en interesse. Zo is het mogelijk om woordvoerder te zijn richting pers, de logistiek te regelen of te zorgen voor een zo hoog mogelijke opkomst bij de georganiseerde actie door middel van promotie. Deze rollen staan niet vast, maar worden per actie verdeeld.

Verwachtingen

Het is erg belangrijk dat de leden van de commissie goed het nieuws volgen, zodat er ingespeeld kan worden op de zaken die leven in de maatschappij. Hieronder vallen ook de gebeurtenissen in de Tweede Kamer, zodat PINK! een relevante bijdrage kan leveren aan de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.

Klimaatstaking

In september 2018 organiseerde PINK! een staking van 3 weken lang, om te protesteren tegen het beleid van het kabinet. We kregen veel aandacht van de landelijke media.

Earth Overshoot Day

Ieder jaar organiseert PINK! een actiedag voor Earth Overshoot Day. Totdat het (wat ons betreft) een nationale dag van rouw wordt, zorgen wij dat het in ieder geval niet vergeten wordt.

Stilte-actie tegen stierenvechten

Op 4 april 2018 nam PINK! samen met de PvdD deel aan de actie tegen stierenvechten in Den Haag. Onze (toenmaalse) secretaris, Peter de Weerd, was één van de sprekers.

Mars voor de sluiting van slachthuizen

Als er een demonstratie is voor de belangen van niet-menselijke dieren, dan kun je rekenen op veel PINK!ers. Wij zorgen ervoor dat ze opvallen, en dat we samen een waardevolle dag hebben.

Doe jij mee?

Kun jij zelfstandig handelen, ben je flexibel, heb je gevoel voor prioriteiten en, bovenal, ben je bereid om de barricaden op te gaan voor onze idealen? Meld je dan aan!

Je hoeft niet per se te beschikken over ervaring met actievoeren, de commissie is juist ook bedoeld om hier ervaring mee op te doen. In de actiecommissie is zeker ook ruimte voor mensen die het leuk vinden om geïnterviewd te worden of om een speech voor een publiek te houden, waarbij je de standpunten van PINK! goed vertegenwoordigd.

Contact

Heb jij nog vragen of voorstellen voor actiecommssie, of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar organisatie@pinkpolitiek.nl.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.