Kaap de eerste klas

Dinsdag 26 september debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de hoofdrailnetconcessie. Dit is een opdracht die de overheid geeft aan NS voor het rijden van het grootste deel van de treinen in Nederland. De afgelopen maanden is in het nieuws gekomen dat de NS onder andere van plan is om kaartjes extra duur te maken in de spits. Dit raakt mensen die niet anders kunnen dan in de spits reizen extra hard. Ook de nieuwe concessie kan wel wat verbetering gebruiken.

Daarom kapen we dinsdag 26 september de eerste klas! Want met de huidige drukte is het belachelijk dat een significant deel van de trein alleen gebruikt kan worden wanneer je daar extra voor betaald. We verdienen allemaal de luxe van de eerste klas. We reizen naar Den Haag om onderstaande petitie te overhandigen aan de Tweede Kamer. Zij kunnen en moeten ervoor zorgen dat het openbaar vervoer beter geregeld is.

OV moet er zijn voor iedereen!

Meld je aan via onderstaand formulier:


Manifest OV voor iedereen

Vrijheid van beweging is een mensenrecht. Onderdeel van deze vrijheid is een goed functionerend openbaar vervoer (hierna: OV). Het is de taak van de overheid om dit te borgen. De afgelopen jaren is zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het OV hard achteruitgegaan. Daarom moet de overheid de regie op het spoor terugpakken. Wij, jongeren van PINK!, leggen daarom de volgende oplossingen voor.

 

  • Genationaliseerd OV: De afgelopen decennia laten zien dat privatisering niet tot een goede invulling van dit mensenrecht leidt. Daarom moet het openbaar vervoer weer genationaliseerd worden. Het winstoogmerk gaat zo niet langer ten koste van deze publieke voorziening.
  • Gratis OV: iedereen moet gebruik kunnen maken van het OV, ongeacht je beurs. Het OV is vaak onmisbaar voor mensen om bij hun school, werk of naasten te komen. 
  • Gelijkwaardig OV: de capaciteit van het OV staat onder druk. Het is niet meer van deze tijd om onderscheid te maken tussen klassen in het OV: we verdienen allemaal een eersteklas reiservaring. Schaf daarom de tweede klas af!
  • Internationaal OV: een goed internationaal treinnetwerk is nodig om comfortabel te reizen tussen landen en het een goed alternatief voor het vliegtuig te laten bieden. Nederland moet zowel in eigen land als op Europees niveau zich hier hard voor maken.
  • Toegankelijk OV: het OV moet er voor iedereen zijn. Daarom moeten er harde afspraken gemaakt worden over de toegankelijkheid van niet alleen de voertuigen, maar ook de informatievoorziening, de ondersteuning en de perrons. Roltrappen en/of liften doen het bijvoorbeeld veel te vaak langdurig niet.

 

Teken hier de petitie: [link]