Actie #Ikwilbriefstemmen

Ik wil briefstemmen!
In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens deze coronacrisis gaat dat anders dan normaal. Om zo veel mogelijk mensen op een veilige manier te kunnen laten stemmen, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Zo worden de verkiezingen verspreid over 15, 16 en 17 maart. Ook mogen 70+’ers stemmen per post (briefstemmen).
Maar hoe zit het met kwetsbare kiezers die jonger zijn dan 70+? Zoals jongeren met astma, kanker, diabetes, of een andere chronische aandoening? Of met psychische klachten? Mensen die al bijna een jaar nauwelijks de deur uitkomen uit angst besmet te raken? Die zorg dragen voor een kwetsbaar familielid?

Volmacht?
Zij kunnen volgens de overheid hun stem uitbrengen door een ander te machtigen (volmacht). Maar niet iedereen wíl zijn of haar stem delen met een ander. En niet iedereen heeft een veilig sociaal netwerk.
Het uit handen geven van je stem gaat ver. En je gezondheid riskeren om je stem uit te brengen door tóch naar het stemlokaal te gaan, is niet vanzelfsprekend.

Oplossing
De oplossing: stemmen per post voor iedereen.

De politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK!, is een actie gestart om zoveel mogelijk mensen op te roepen een melding te doen bij het College voor de Rechten van de Mens.
Het maken van een onderscheid tussen leeftijdsgroepen is immers in strijd met het gelijkheidsbeginsel. En het veilig kunnen uitoefenen van je kiesrecht is een grondrecht.

Vind jij ook dat briefstemmen voor iedereen mogelijk moet worden?
Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Je kunt je melding zelf omschrijven of onderstaande voorbeeldtekst gebruiken.
Voorbeeld:
Ik dien hierbij een klacht in over discriminatie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen alle 70-plussers een extra stemmogelijkheid die anderen niet hebben. Het briefstemmen is alleen voor die groep geopend omdat het om Corona-kwetsbaren gaat. Maar er zijn nog miljoenen andere kiezers die ook kwetsbaar zijn (door onderliggende ziekten) of die het niet veilig vinden om naar het stemlokaal te gaan. Deze krijgen niet het recht om per brief te stemmen. Dat is discriminerend terwijl alle kiezers dezelfde rechten behoren te hebben.

Telefonisch een melding doen is ook mogelijk. Bel: 030 – 888 3888.

Het indienen van een melding is gratis.

Spreek je uit en kom op voor je rechten!

Deel deze actie via FB, Twitter en Instagram onder de hashtag #ikwilbriefstemmen.