Actie #Ikwilbriefstemmen

Ik wil briefstemmen!
In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens deze coronacrisis gaat dat anders dan normaal. Om zo veel mogelijk mensen op een veilige manier te kunnen laten stemmen, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Zo worden de verkiezingen verspreid over 15, 16 en 17 maart. Ook mogen 70+’ers stemmen per post (briefstemmen).
Maar hoe zit het met kwetsbare kiezers die jonger zijn dan 70+? Zoals jongeren met astma, kanker, diabetes, of een andere chronische aandoening? Of met psychische klachten? Mensen die al bijna een jaar nauwelijks de deur uitkomen uit angst besmet te raken? Die zorg dragen voor een kwetsbaar familielid?

Volmacht?
Zij kunnen volgens de overheid hun stem uitbrengen door een ander te machtigen (volmacht). Maar niet iedereen wíl zijn of haar stem delen met een ander. En niet iedereen heeft een veilig sociaal netwerk.
Het uit handen geven van je stem gaat ver. En je gezondheid riskeren om je stem uit te brengen door tóch naar het stemlokaal te gaan, is niet vanzelfsprekend.

Oplossing
De oplossing: stemmen per post voor iedereen.

De politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK!, is een actie gestart om zoveel mogelijk mensen op te roepen een melding te doen bij het College voor de Rechten van de Mens.
Het maken van een onderscheid tussen leeftijdsgroepen is immers in strijd met het gelijkheidsbeginsel. En het veilig kunnen uitoefenen van je kiesrecht is een grondrecht.

Vind jij ook dat briefstemmen voor iedereen mogelijk moet worden?
Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Je kunt je melding zelf omschrijven of onderstaande voorbeeldtekst gebruiken.
Voorbeeld:
Ik dien hierbij een klacht in over discriminatie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen alle 70-plussers een extra stemmogelijkheid die anderen niet hebben. Het briefstemmen is alleen voor die groep geopend omdat het om Corona-kwetsbaren gaat. Maar er zijn nog miljoenen andere kiezers die ook kwetsbaar zijn (door onderliggende ziekten) of die het niet veilig vinden om naar het stemlokaal te gaan. Deze krijgen niet het recht om per brief te stemmen. Dat is discriminerend terwijl alle kiezers dezelfde rechten behoren te hebben.

Telefonisch een melding doen is ook mogelijk. Bel: 030 – 888 3888.

Het indienen van een melding is gratis.

Spreek je uit en kom op voor je rechten!

Deel deze actie via FB, Twitter en Instagram onder de hashtag #ikwilbriefstemmen.

 

 

 

 

 

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.