Opruimactie Amsterdam

Op deze mooie zaterdag organiseerde PINK! Noord-Holland weer eens een opruimactie. Net over het IJ in Amsterdam – vlakbij cultureel cafe Noorderlicht – bevindt zich een bruggetje waaronder altijd veel zwerfvuil blijft liggen. Dit is jammer, voor het aanzicht en voor de dieren die daar leven. Tijdens het opruimen kwam een van de bewoners ons dan ook eventjes bedanken.

Na een kort gesprek over de visstand en de geluidsoverlast in de buurt sinds de opening van Noorderlicht, keerde de zwaan zich weer tot het open water.

Na een aantal volle vuilniszakken vonden we het wel mooi geweest. Noemenswaardige objecten waren onder andere een onderbroek, een slipper en de volledige administratie van een Duits bedrijf.